บอกข่าวซานฟรานฯ
นายดาบบอกข่าวซานฟราน 28 กันยายน 2562

ช่วงนี้คงจะมีข่าวเด่นที่สุดคือน้ำท่วมหลายจังหวัดประเทศไทย สร้างความเดือนร้อนไปทุกหัวระแหง ภัยธรรมชาติไม่มีใครจะป้องไว้ได้ถ้าไม่วางแผนระยะยาว เช่น อุทกภัย วาตภัย และอัคคีภัย ภัย 3 ประการ อุทกภัย ภัยที่เกิดจากน้ำท่วมฝนฟ้าตกลงมาอย่างหนัก เกิดความเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ ต้นไม้ถูทำลายโดยฝีมือของมนุษย์ชาติ ความเห็นแก่ตัว ความเห็นแก่ได้ ไม่เห็นความเดือนร้อนของบุคคลอื่นในอนาคตวาตภัย ภัยอันเกิดจากลมธรรมชาติ อยู่ๆ ก็มีลมพัดกระหน่ำมาอย่างรุนแรง โดยที่ไม่ใครรู้ตัวมาก่อน เช่นลมหัวช่าง ลมพายุใต้ฝุ่นลมพายุลูกหมุนเป็นต้นและอัคคีภัย ภัยที่เกิดไฟป่าหรือไฟฟ้า อาจจะเกิดจากธรรมชาติไฟฟ้าลัดวงจรหรือความประมาทพลาดพลั้งเกิดขึ้นได้ทุกเวลา แต่ข้อนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ทุกท่านอย่าตกอยู่ในความประมาท พลาดพลั้งมีตายได้ทุกเวลาเช่นการใช้รถใช้ถนนแต่น้ำท่วมอีกอย่าง คือ น้ำท่วมปาก ขอนี้สำคัญมาก อะไรไม่ได้เลย เช่น สภาผู้แทนราษฎร เวลาประชุมสภา บางคำพูด พูดไม่ได้ อาจจะติดคุกได้ทุกเวลาหรือรู้แต่ไม่ยอมพูดอาจจะไม่ได้ในสิ่งที่ควรจะได้ เช่นการคอรับชั่นเป็นต้น แต่ต้องพูด ความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย แต่นักปราชญ์บางท่านกล่าวว่า บางคนพูดจริงมีสิทธิ์ตายจะเอาอย่างไรดี พูดความจริงเป็นที่ไม่ตายเป็นข้อคิดในสัปดาห์นี้


@@@. มีทุกข์มีสุข ทุกอย่างควบคู่ดันไป ดร บุญเกิด แป้นแก้ว นักวิชาการสภาวัฒนธรรมแห่งแคลิฟอร์เนียภาคเหนือ เรื่องอื่นหมดเวลายุ่ง ขอมุ่งเรื่องงานดีกว่า เข้ากราบพระอาจารย์ทำบุญปรับปรุงลานจอดรถ ด้วยยางมะตอย ชีวิตจะได้มั่นคงมากขึ้น


@@@. ไม่ตกข่าว สถาบันมังคลัม แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์โดย คุณหวังโม จะจัดกิจกรรมสวดพระไตรปิฎกเป็นปีที่ 4 แล้วใกล้กับมหาวิทยาลัยเบิร์คเลย์เลย์ มีพระสงฆ์จากนานาประเทศเข้าร่วมกิจกรรม สำหรับอุบาสก-อุบาสิกา จะต้องลงทะเบียนเพื่อร่วมสวดมนต์ เริ่มตั้งแต่ 27-28-29 กันยายน 2562 นี้ท่านใดเคยไปร่วมพิธีแล้ว ติดต่อประสานกันเองที่สถาบันมังคลัม ข้างมหาวิทยาลัยเบิร์คเลย์


@@@. ข่าวจากสภาวัฒนธรรมแห่งแคลิฟอร์เนียภาคเหนือ ขอพี่น้องชาวไทยพร้อมใจทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน ของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่ มหาวชิรลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่ รัชกาบที่ 10 ในวันที่ 27 ตุลาคม 2562 นี้ ติดต่อสอบถามได้ สภาวัฒนธรรมไทย 415 565-9650


@@@. ทางลูกศิษย์วัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก ขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อปรับปรุงลานจอดรถ บริเวณลานจอดรถ ของวัดอายุการใช้งานมากกว่า 60 ปี ยังไม่การปรับปรุงเลย มีการชำทรุดโทรมไปตามกาลเวลา ปกติลานจอดรถจะมีรถยนต์เข้าออกอาทิตย์ละ 200 คัน คำนวนจากบุคคลที่เข้ามาทำบุญที่วัดทุกวัน ตลอดทั้งวัน 7 วัน บางสัปดาห์อาจจะมากกว่า สำหรับยางมะตอยที่ปูลานจอดรถ ช้าประมาณ 15 ตันๆ ละ 140 เหรียญ โดยไม่มีค่าชั่วโมงในการทำ เพียงขออาสาสมัครสละเวลาสักเล็กน้อย ประมาณ 3 ชั่วโมง ทางพระอาจารย์ พระครูวรสิทธิวิเทศ ฝากแจ้งให้ทราบว่า ถ้ารับบริจาคครบ 15 ตัน ก็ดำเนินงานทัน ก่อนฤดูฝนจะเข้ามา อีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ หรืออาจจะก่อนงานทอดผ้าพระกฐิน พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่ รัชกาลที่ 10 ติดต่อขอบริจาคได้ที่ วัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก 650 615-9528 หรือ 1415 565-9650