บอกข่าวซานฟรานฯ
นายดาบบอกข่าวซานฟราน 22 กุมภาพันธ์ 2563

กราบถวายมุทิตาสักการะ พระอุปัชฌาย์รุ่นใหม่ ของสมัชชาสงฆ์ไทยสหรัฐอเมริกา ผ่านการสอบภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติเป็นที่เรียบร้อย ณ ศาลาอบรม ซักซ้อมพระอุปัชฌาย์วัดสามพระยาท่ามกลางพระมหาเถระ เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เจ้าคณะใหญ่ตะวันออก เจ้าคณะใหญ่หนใต้ พระสังฆาธิการ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าภาค รองเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัดรองเจ้าคณะจังหวัดและพระสงฆ์ฝ่ายการปกครองที่มีส่วนเกี่ยวข้องสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาต่างเดินทางไปงานสำคัญของคณะสงฆ์ไทยแห่งประเทศไทย จนแน่นวัดสามพระยา เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรเจ้าหน้าที่ด้านอาหารเป็นต้น ต่างทำงานกันอย่างหนัก ถือว่าเป็นงานสำคัญของคณะสงฆ์ และสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีสำหรับพระอุปัชฌาย์ในสายต่างประเทศที่ผ่านการอบรมเป็นพระอุปัชฌาย์ ทางด้านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กล่าวเน้นการปฏิบัติหน้าของพระธรรมทูตที่เป็นพระอุปัชฌาย์ในต่างประเทศ ไม่ควรให้การ บรรพชาอุปสมบทนอกเขตที่ตนปฏิบัติศาสนกิจ ถ้าจะบรรพชาอุปสมบทนอกเขต ต้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรจากประธานสมัชชาหรือหัวหน้าพระธรรมทูต และไม่ควรกลับมาให้มาอุปสมบทในประเทศไทย โดยขอกำชับว่า พระอุปัชฌาย์ในต่างประเทศ ต้องตระหนักว่าการบรรพชาอุปสมบทในต่างประเทศต้องถูกต้องทั้งพระธรรมวินัยและกฎหมายของบ้านเมืองประเทศนั้นๆ ด้วย


@@@.สายตระกูลวาระจันทโน คุณบังอร วาระจันทโน บอสใหญ่ของร้านไทยสะเต๊ะย่านเซ่าส์ซานฟรานซิสโก และเป็นพี่ใหญ่ของน้องชายน้องสาว ตระกูลวาระจันทโน เกี่ยวก้อยกันมาวัดไทยที่เมืองซานบรูโน แจ้งความประสงค์ขอถวายสังฆทาน เนื่องในวันเกิดของ คุณบังอร วารจันทะโน พี่สาว ทำแต่งานไม่มีเวลาได้เข้าวัดทำบุญ น้องเล็กคนสุดท้อง ของตระกูลช่วยจัดเต็มให้ พร้อมกับทำหน้าที่ดูแลพี่สาวด้วยความห่วงใย น่าดีใจแทนพี่สาวจริงๆ ส่วนเจ้านายใหญ่ ดร. บุญเกิด แป้นแก้ว กำลังเพลินท่องเที่ยวทั่วไทย อีกหลายสัปดาห์ค่อยกลับ


@@@.ครบรอบของการเสียชีวิต คุณสมชาย สายสืบญาติ อย่างไม่มีวันกลับ คุณชุติมา สายสืบญาติ หรือพี่เอ๋ โยกย้ายครอบครัวจากนครลอสแอนเจลิส มาประกอบอาชีพแถวนครซานฟรานซิสโก พาลูกเต้าเหล่าหลาน น้อมอาหารมาถวายพระสงฆ์ ที่อยู่จำพรรษา ณ วัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก ในยามเช้า โดย มี ท่านพระครูวรสิทธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก เป็นประธานประกอบพิธีอุทิศกุศลไปให้ตามหลักพระพุทธศาสนาประเพณีไทยที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาหลายพันปีขอให้ดวงวิญญาณ ของคุณสมชาย สายสืบญาติ จงไปสู่สุคติภพด้วยเทอญ


@@@.น่าชื่นชมคณะสงฆ์ลูกศิษย์ทุกคน สละเวลา ปรับปรุงทัศนียภาพ บริเวณหน้าสถานที่ประทับของท้าวมหาพรหมปรเมศน์ ของวัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก บริเวณสวนไม้ไผ่ มุมหนึ่งของวัดสวยงาม เปลี่ยนไปจากเดิมที่เคยเห็นจนชินตา เป็นมุมสว่างเห็นได้ชัดเจน สีแห่งความบริสุทธิ์ บริเวณดังกล่าวเป็นสถานที่ประทับของเสด็จพ่อ ร. 5 ด้วยการปรับปรุงทัศนียสภาพครั้งนี้ถือว่าเปลี่ยนโฉมให้สวยงาม สำหรับโครงการท่านพระครูวรสิทธิวิเทศ กล่าวว่าการพัฒนายังไม่แล้วเสร็จจะดำเนินการต่ออีกจนกว่าจะจบโครง บางโครงการเสร็จสิ้นไปแล้ว เช่นลานจอดของวัดปรับปรุงทาสีที่ชำรุดทรุดโทรม มามากกว่า 50 ปี มีรถเข้าออกอาทิตย์ละไม่ต่ำกว่า 200 คัน สำเร็จไปส่วนหนึ่งแล้ว กำแพงมุมสถานที่ประทับของเสด็จพ่อ ร.5 สถานที่ประทับพระพรหมปรเมศน์ สถานที่ประทับเจ้าแม่กวนอิม เป็นต้น คอยติดตามผลงานของท่านต่อไป