บอกข่าวซานฟรานฯ
นายดาบบอกข่าวซานฟราน 20 พฤษภาคม 2560

ข่าวสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา กำลังดำเนินการการอบรมพระนักศึกษาผู้เข้าสอบภาษาบาลี ตั้งแต่เปรียญ 1-2 – 5 ประโยค วัดสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เมืองเบอร์คเกอรน์ฟิล ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม –ไปจนถึงวันที่ 18 พฤษภาคม นั้น มีพระเถรานุเถระ จากวัดต่างๆ เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจไม่ขาด สร้างขวัญและกำลังใจแก่คณะครู-อาจารย์ผู้ให้การอบรม และนักเรียนผู้เข้ารับการอบรม ต่างชื่นใจไปตามๆ กัน ล่าสุดมีพระเดชพระคุณ พระราชธรรมวิเทศ รองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา เจ้าอาวาสวัดพุทธานุสรณ์ เมืองฟรีมอนท์ พาคณะไปร่วมถวายภัตตาหารเพล พระเถระบางรูปไม่สามารถจะเดินทางไปได้ ทราบข่าวว่า ก็ส่งกำลังใจแทนท่านอาจจะมีภาระกิจด้านอื่นเหตุสุดวิสัย การทำหน้าที่ของพระธรรมทูตบางรูปน่าเห็นใจ ไหนจะบริหารงานวัดของตนเอง ไหนจะบริหารงานส่วนร่วมนับวันจะทวีคูณมากขึ้น ข่าวจากเจ้าคณะรัฐภาค 4 ภาค ผลจากการประชุมสมัยวิสามัญคณะกรรมการ สมัชชาสงฆ์ไทย มีมติให้เจ้าคณะรัฐภาค รวบรวมเงินให้ได้จำนวน รัฐภาค จำนวน 5000 เหรียญ รวม 20000 เหรียญ เพื่อนำไปร่วมสมทบทุนมอบให้กองงานการศึกษาแผนกบาลีของสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมบาลีหรือใช้ในกิจการงานศึกษาของคณะสงฆ์ไทย ในสหรัฐอเมริกามีข่าวอะไรเพิ่มเติมจะได้รายงานต่อไป..


@@@. ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน กิจกรรมวันวิสาขบูชา ณ วัดพุทธประทีป รีโน วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2560 สอบรายละเอียดได้ที่ 775 410-5093 และที่วัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2560 สอบถามรายละเอียดได้ที่ 650 615-9528


@@@.อำลา- อาลัย ครบงานปฏิบัติศาสนกิจ พระอาจารย์ วิทยา พรมสิงห์ พระธรรมทูตรุ่นที่ 22 จากวัดพระเชตวัน จังหวัดลำพูน เดินทางมาปฏิบัติ ช่วย ที่วัดพุทธประทีป รีโน เมืองสปาร์ค รัฐเนวาด้า หมดวาระในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นเวลา 5 เดือน ก่อนเดินทางกลับไปรับหน้าที่ในตำแหน่งเดิมที่ประเทศไทย อุบาสก-อุบาสิกาชาวไทยเมืองรีโน ต่างเสียดายฝีมือในการทำงาน ซึ่งท่านได้สร้างผลงานความมั่นใจ ประทับใจให้กับชาวไทยหลายเมืองไม่น้อยทีเดียว ขอให้ท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ เมื่อมีโอกาส ขอกราบอาราธนากลับมาอีกครั้ง ทางสมาชิกรีโน ยินดีถวายการต้อนรับเช่นเดิม..