บอกข่าวซานฟรานฯ
นายดาบบอกข่าวซานฟราน 18 พฤศจิกายน 2560

ได้รับการแจ้งข่าวจากวัดป่าพุทธยานันทาราม เมืองลาสเวกัส แจ้งว่า เมื่อเวลา หกโมงเย็น ของวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา พระมหาดิเรก พุทธยานนฺโท เจ้าสำนักแพร่แสงเทียน อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าพุทธยานันทราม เมืองลาสเวกัส รัฐเนวาด้า สหรัฐอเมริกา ได้ถึงแก่มรณภาพลงอย่างกระทันหัน ด้วยอุบัติเหตุตกลงไปในแท๊งค์น้ำ ภายในวัดพระธาตุแสงเทียน ทางคณะศิษยานุศิษย์ ได้นำส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย แต่ปรากฏว่า เมื่อไปถึงโรงพยาบาล พระอาจารย์ดิเรก ได้สิ้นใจไปแล้ว พระมหาดิเรก นั้นเป็นศิษย์ในสายหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ ซึ่งเป็นผู้นำในการปฏิบัติธรรมแนวความเคลื่อนไหว ได้เข้ารับการอบรมพระพรรมทูต สายต่างประเทศ รุ่นที่ 4/2541 และได้เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจ เป็นเจ้าอาวาสวัดป่าพุทธยานันทาราม เมืองลาสเวกัส ได้ระยะหนึ่ง จึงเดินทางกลับเมืองไทย แต่ยังคงไปๆมาๆ จนกระทั่งได้ถึงแก่กรรม มรณภาพอย่างกระทันหัน ส่วนพิธีกรรมบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรม พระมหาดิเรก พุทธยานนฺโท นั้นทางวัดได้แจ้งให้พุทธศาสนิกชนทราบทุกท่านแล้วรายละเอียดต่างๆ นั้นสอบถามที่วัดป่าพุทธทยานันาราม อีกครั้งคงจะทราบข้อมูล เบอร์โทร..702 437-3320


@@@.พัฒนางานพระพุทธศาสนาและคุณธรรมไปอีกก้าวหนึ่ง มหาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทย จับมือ สัญญากับคณะกรรมการกลาง ควบคุมการเลือกตั้งทั่วประเทศ หรือ กกต. ทางด้านพระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาจุฬาฯ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส กล่าวว่า กกต. ได้เห็นความสำคัญรณรงค์การเลือกตั้งการทำสัญญาครั้งนี้ เป็นการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บุคคลที่จะเข้าไปสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร เป็นผู้แทนของประชาชน ในคราวเลือกตั้งในอนาคตจะถึงนี้ นอกจากนี้ ทางมหาจุฬาฯ จะร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดทำคู่การเลือกตั้งเผยแพร่ประชาธิปไตยหวังทำเลือกตั้งศักดิ์สิทธิ์ โดยชูพระพุทธศาสนาละลายสีทั้งหมด ด้านนายประวิช รัตนเพียร กกต. ด้านการมีส่วนร่วม กล่าวว่า การลงนามในบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ เป็นการบูรณาการทำงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดการสร้างพลเมืองดี และขยายเครือข่าย โดย กกต. ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสื่อบุคคลที่จะเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย และการสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย โดย ทางมหาจุฬาฯ จะเป็นหน่วยงานที่กำหนดเนื้อหาหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับวิชาพระพุทธศาสนา เช่นการซื้อสิทธิขายเสียง ไม่ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนาหรือการสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย เป็นต้น ส่วนสำนักงาน กกต. จะเป็นหน่วยงานดำเนินการจัดทำคู่มือการสอนการสอน และจัดอบรมถ่ายทอดเนื้อหาหลักสูตรดังกล่าวให้กับผู้สอน พระพรหมบัณฑิต เทศนาตอนหนึ่งว่า กกต. เห็นว่าพระสงฆ์มีความสำคัญในการรณณรงค์การเลือกตั้ง จึงได้มีการร่วมมือกันเพื่อทำให้การเลือกตั้งมีความศักดิ์สิทธิ์ สามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างถูกต้อง ทำให้เกิดสำนึก จะต้องมีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ รักประเทศ และรักประชาธิปไตย มีจริยธรรม ทั้งทางกาย วาจาและเพื่อความดีงามของสังคม แต่เมื่อได้มาทำกิจกรรมทางศาสนาความแบ่งแยก ในเรื่องๆ ก็จะหมดไปซึ่งทางเรายินดีดำเนินการให้กับการเลือกตั้งช่วงนี้ เพื่อให้เกิดผลสำเร็จทั้งนี้ ยืนยันว่า หลักสูตรดังกล่าวจะไม่มีการแตะเรื่องการเมือง..กล่าวทิ้งท้าย..

@@@ .จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงส่งท้ายก่อนปิดฉาก การลอยกระทง ทางสภาวัฒนธรรมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคเหนือ ร่วมกับวัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ส่งท้าย มีเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ 1000 พระคาถา ให้จบภายในวันเดียว ใช้ประมาณ 2-3 ชั่วโมง ลักษณะการเทศน์มีบทละคร นักแสดง พระเวสสันดร กัณหาชาลี พระมัทรี ชูชก ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพด้วยพร้อมเพรียงกัน สอบถามรายละเอียดได้ที่ 650 615-9528 ..