บอกข่าวซานฟรานฯ
นายดาบบอกข่าวซานฟราน 21 พฤศจิกายน 2558

กฐินพระราชทานหรือกฐินหลวง ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช มหาราช ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานให้ข้าราชการ พ่อค้าประชาชน กระทรวง ทบวง กรม เข้ารับพระราชทานผ้ากฐินนำไปทอดถวายพระภิกษุผู้จำพรรษาครบถ้วนไตรมาส วิหารต่างๆ ทั่วประเทศและทั่วโลก บางปีพระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปด้วยพระองค์เอง ตามพระอารามหลวงวัดไทยประเทศไทย พระองค์ทรงเป็นผู้อุปถัมภ์ พระพุทธศาสนาพระบรมวงศานุวงศ์ พระราชพระมหากษัตริย์ ทุกพระองค์ ทรงนับถือพระพุทธศาสนา นับพันปี ค้ำจุนพระพุทธศาสนา มาตลอด บางปีพระองค์ทรงโปรดเกล้าให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินหรือสมเด็จพระเทพ ฯ เป็นผู้แทนพระองค์ การทอดผ้ากฐินหลวงเป็นเรื่องสำคัญเกี่ยวกับพระราชพิธี พระมหากษัตริย์ เช่นพระเจ้าอโศกมหาราช ทรงให้ความอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา ทรงประกาศเป็นพุทธมามกะ ทรงส่งพระสาวกออกเผยแผ่พระพุทธศาสนา จำนวน 9 สาย สายที่ 9 คือ คือสุวรรณภูมิ ประเทศไทยนั่นเอง..หลายพันปี พระองค์ให้ความสำคัญพระพุทธศาสนาถือเสาหลักทีเดียว อยู่คงกระพันมาจนถึงปัจจุบัน .. ระยะกาลกฐินมีแค่ 1 เดือน นับตั้งแต่วันออกพรรษาแรม 1 ค่ำเดือน 11 จนถึงขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 สำหรับผ้ากฐินพระราชทานที่พระองค์ทรงพระราชทานในต่างประเทศ มีจำนวน 30 วัด คือ วัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก นครซานฟรานซิสโก USA วัดมงคลรัตนาราม แทมปา USA วัดพุทธโสธร นิวแม๊กซิโก USA , วัดป่าธรรมชาติ แอล.เอ. USA ,วัดณาณรังษี เวอร์จีเนียUSA ,วัดพุทธมงคลนิมิตร นิวแม๊กซิโกUSA .วัดวชิรธรรมปทีป นิวยอร์ค USA ,วัดวอชิงตันพุทธวราราม ซิเอเติ้ล USA ,วัดพุทธดัลลัส ดัลลัส USA , วัดไทยลอสแองเจลิส แอลเอ USA วัดพุทธปทีป ลอนดอล อังกฤษ ,วัดอมวดี อิงแลนด์ อังฤษ, วัดไทยพุทธคยา อินเดีย,,วัดไทยลุมพินี อินเดีย, วัดธัมมธโร ออสเตรีย วัดป่าพุทธรังษี ออสเตรีย, วัดพุทธสามัคคี นิวซีแลนด์,วัดพุทธธรรมาราม ฮ่องกง,,วัดธรรมปทีป ฝรั่งเศส,วัดราชธรรมวิริยาราม, วัดธัมมาราม ชิคาโก,วัดพุทธไทยถาวร นิวยอร์ก,วัดธรรมคุณาราม ยูทาห์,วัดป่าโคเปนเฮเกน เดนมาร์ค,วัดฟอริดาธรรมาราม,วัดพุทธานุสรณ์ ฟรีมอนท์ ซานฟรานซิสโก,วัดพุทธาราม , เยอรมันนี,วัดศรีนครินทรวราราม สวิตเซอร์แลนด์ , วัดภูริทัตตวนาราม ออนตาริโอ USA ,วัดป่าโพธิญาณ ออสเตรีย , สำหรับในประเทศสหรัฐอเมริกา พระองค์ทรงพระราชทานจำนวน 17 วัด ต่างประเทศอีก 13 วัด รวมทั้งสิ้น 30 วัด เรามาดูผ้าพระกฐินที่พระองค์ทรงพระราชทานถวาย มี ไตรจีวร 1 ชุด บาตร 1 ลูก เทียนปาติโมกข์ เครื่องมือช่าง ส่วนบริวารผ้ากฐินอื่น ๆ ทางเจ้าภาพที่ร่วมเสด็จพระราชกุศล จะจัดหาซื้อมาร่วมกับพระองค์เป็นบริวารผ้าพระกฐิน บางเจ้าภาพจัดตั้งต้นผ้าป่าเป็นบริวารพระกฐินร่วมกับพระองค์ เช่นเดียวกัน บรรยากาศงานทอดกฐินพระราชทานที่วัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เช้า พระสงฆ์ คณะลูกศิษย์วัด คณะครูอาสาสมัครจากมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคเหนือ ต่างช่วยกันจัดสถานที่บริเวณรอบวัดจัดประดับธงชาติไทย ธงชาติอเมริกัน ธงประจำรัฐแคลิฟอร์เนีย ธง ภ.ป.ร. ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และธงธรรมจักร ภายในอุโบสถ พระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งตระหง่านด้านซ้ายมือพระพุทธชินราชพระประธานประจำวัด อาสนะสงฆ์ถูกจัดขึ้นมาให้ถูกลักษณะพระราชพิธี ประดับสีทองขอบสลับสีทอง เหลืองอ่อน อาสนะสงฆ์พรมสีแดง มีอาสนะสงฆ์สำหรับพระสงฆ์นั่งได้ 9 องค์ มีพัดสมณศักดิ์ พระครูสัญญาบัตรชั้นพิเศษ พัดพระเปรียญ เป็นต้น เก้าอี้ประธานสำหรับผู้รับพระราชทานผ้ากระกฐิน ผู้ติดตาม เก้าอี้ประธานทอดผ้าพระกฐิน เก้าอี้ประธานสภา ฯ เก้าอี้นายกสมาคมไทย ฯ และเก้าอี้สำหรับพุทธศาสนิกชนทั่วไป นับได้น่าจะได้เกือบร้อยตัว ก่อนเข้าในพิธี ทางคณะครูได้จัดดอกไม้สำหรับผู้มาร่วมงานอย่างสวยงาม.บรรยากาศทั่วไป ท่านพระครูวรสิทธิวิเทศ เจ้าอาวาส กำลังสนทนาทักทาย กับพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาที่วัดงาน และอำนวยความสะดวก อย่างดียิ่ง ทยอยมาอย่างไม่ขาดสาย เช่น นายยุทธนา สิทธิประเวศ ประธานสภาวัฒนธรรมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคเหนือ นายชยวัชช์ ยิ้มสำราญรองประธานสภา ฯ คณะกรรมการนั่งพรึบ กลุ่มแม่บ้านวันจันทร์, คุณลลิตา สุขสำราญ ประธานทอดผ้าพระกฐิน ด้วยชุดเสื้อผ้าสวยงามสีขาวสลับสีฟ้าอ่อน ๆ เจ้าของร้านโอชา ซานฟราน ฯ เดินเคียงคู่มากับสามี คุณเจน พร้อมกับครอบครัว นำต้นผ้าป่าบริวารพระกฐิน พุ่มใหญ่ กราบทักทายเจ้าอาวาส เตรียมซ้อมขั้นตอนต่าง ๆ พุทธศาสนิกชนคนอื่น ๆ ต่างทยอยเข้ามาในโบสถจนเต็มเก้าอี้ ได้เวลา อันสมควร พระมหาสุเทพ อาภากโร เจ้าอาวาสวัดธรรมวิหาร ฮาวาย ได้ประชาสัมพันธ์บอกกำหนดอีกครั้ง พระสงฆ์ขึ้นสู่อาสนะเรียบร้อย ผู้อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน คือ นางสาวปิยสุดา จันทรสุข เลขาธิการสภาวัฒนธรรมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคเหนือ เข้ามาในพิธีเปิดกรวยถวายความพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ,นางสาวลลิตา สุขสำราญ ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ทายกอาราธนาศีล พระครูวรสิทธิวิเทศ เจ้าอาวาส ให้ศีล นางสาวปิยสุดา จันทรสุข มอบผ้าพระกฐินให้แก่นางสาวลลิตา สุขสำราญ กล่าวคำถวายตั้งนะโม 3 จบ ถวายคำถวายว่า ผ้าพระกฐินทานกับทั้งผ้าอานิสงสบริวารทั้งปวงนี้ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระปรมิยทร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทรธิราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ กอปร์ด้วยพระราชศรัทธาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมพระราชทาน ให้นางสาวปิยสุดา จันารสุข เลขาธิการสภาวัฒนธรรมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคเหนือ โดยมีข้าพเจ้า นางสาวลลิตา สุขสำราญ เป็นประธานในพิธี น้อมนำมาถวายแด่พระสงฆ์ ซึ่งจำพรรษากาลครบถ้วนในไตรมาสในอาวาสวิหารนี้ ขอพระสงฆ์จงรับผ้าพระกฐินทานนี้ กระทำกฐินนัตถารกิจ ตามพระบรมพุทธานุญาตินั้น เทอญ. ต่อจากนั้นพระสงฆ์ได้ตั้งพัดอปโลกน์กฐิน เพื่อดูความเหมาะสมจะให้พระภิกษุใดครองผ้าพระกฐินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ในปีนี้ 2558 พระสงฆ์ทุกรูปต่างยินยอมพร้อมใจกันมอบถวายให้พระครูวรสิทธิวิเทศ เจ้าอาวาส เป็นผู้ครองกฐินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ประจำปี 2558