บอกข่าวซานฟรานฯ
นายดาบบอกข่าวซานฟรานฯ 29 มิถุนายน 2556

ข่าวในวงการคณะสงฆ์ไทยสายต่างประเทศสหรัฐอเมริกา จากนครลอสแอนเจลิส แจ้งว่าคณะกรรมการบริหารวัดพุทธิชิโนฮิลลส์ จัดงานสมโภชฉลองวัดครอบรอบ 17 ของการสร้างวัด พร้อมกับพิธีเปิดชื่อวัดใหม่เป็นวัดพระธาตุดอยสุเทพ USA ชื่อใหม่ใช้ได้แทน วัดพุทธิชิโนฮิลส์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา โดยมีพระราชธรรมวิเทศ หัวหน้าสงฆ์วัดไทยแอล.เอ. และท่านรองกงสุลใหญ่ มังกร แก้วประทุม เป็นประธานในพิธี ในการนี้ พระราชธรรมวิเทศ รองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา รูปที่ 1 เพิ่งเสร็จ การการประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยที่ วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. นอกจากนี้มีพระเถรานุเถระ พระสังฆาธิการ พระเถระผู้ใหญ่ เสร็จสิ้นการประชุม ได้ให้เกียรติเมตตาเดินทางมาร่วมงานในพิธีเปิดป้ายและฉลองวัดพระธาตุดอยสุเทพ USA หลายรูป รวมทั้งมีพระครูสิริเจติยานุกุล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เลขานุการเจ้าคณะภาค 7 เดินทางมาเป็นผู้แทนของ พระเทพวรสิทธาจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพ รองเจ้าคณะภาค 7 จังหวัดเชียงใหม่ ได้ทำหน้าที่ถวายรายงาน ต่อประธานในพิธี ข่าวว่าก่อนจะมาเป็นวัดพระธาตุดอยสุเทพ USA ในปัจจุบัน นั้นได้ มีการก่อตั้งวัดพุทธิชิโนฮิลส์ ที่เมืองชิโนฮิลส์ เมื่อเดือนมิถุนายน 2538 จนถึงปัจจุบัน 2556 เป็นเวลา 17 ปี แรกเริ่มแต่เดิมทีผู้สร้างวัดเป็นองค์คือ พระอาจารย์สมบัติ ญาณวโร เดินทางมาจากวัดชำนิหัตถการ หรือวัดสามง่าม ต่อท่านได้มรณภาพลง ทำให้วัดว่างเว้นจากเจ้าอาวาส และมีการสับเปลี่ยนหมุน พระธรรมทูต ที่เคยปฏิบัติศาสนกิจ ขึ้นเป็นเจ้าอาวาส และปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้มีการฟ้องร้องคณะกรรมการสมัชชาสงฆ์ไทย และคณะกรรมการบริหารวัดพุทธชิชิโนฮิลสขึ้นโรงขึ้นศาล ไม่เว้นแต่ละเดือนจนเกิดความเบื่อหน่ายไปตาม ๆ กัน คงไม่ขุดคุ้ยอะไรให้สะกิดใจ ใครทำอะไรไว้ ย่อมเป็นไปตามกรรม คณะกรรมการสมัยนั้น ได้ทำหนังสือถึงพระราชธรรมวิเทศ หัวหน้าสงฆ์วัดไทย เพื่อขอกราบอาราธนา พระครูวินัยธรฐิติกร กลฺยาณธมฺโมจากวัดไทยลอสแองเจลิส มาเป็นเจ้าอาวาสวัดพุทธิชิโนฮิลส์ และได้เปลี่ยนชื่อวัดเป็นวัดพระธาตุดอยสุเทพ usa องค์ปัจจุบันได้ทำหน้าที่ ในฐานะเจ้าอาวาสร่วมกับคณะกรรมการบริหารวัดมาด้วยดี ขณะนี้ สถานะภาพด้านการเงิน และสถานภาพด้านอื่น ๆ ได้ดีขึ้นตามลำดับ ข่าวล่าสุดหลังจาการเปลี่ยนชื่อแล้วเตรียมทำโครงการใหญ่สร้างพระอุโบสถ ตามแบบฉบับเหมือนกับประเทศไทย คอยติดตามข่าวกันต่อไป.. หรือจะร่วมบริจาค ได้ที่ 909 606-9502


@@@.ย้ายออกจาเบย์แอเรีย ธนิสม์ สุขสำราญ หนุ่มใหญ่เพิ่งเรียนจบสถาบันการศึกษาชื่อดังของนครซานฟรานซิสโก ตัดสินใจ โยกย้ายไปประกอบอาชีพ ในดินแดนมาตุภูมิของพ่อแม่ มีโอกาสได้ช่วยดูแลท่านตอบแทนเมื่อยามชรา ขอให้โชคดี ประสบความสำเร็จ ครับ ..


@@@.ถึงจะอยู่ไกล เหมือนอยู่ใกล้ ณรงค์ พึ่งกลั่น จากเมือง มอนเทอร์เลย์ ขับรถลัดเลาะกับเพื่อนคู่ชีวิต วิไลรัตน์ ฉัตรเจริญสุข นำเครื่องอุปโภค บริโภค จำนวนหลายกล่อง น้อมนำมาถวายพระคุณเจ้าที่ตนเองเคารพนับถือ ที่วัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก และร่วมสนทนากับพระคุณเจ้า หลายชั่วโมง ก่อนเดินทางกลับมอนเทอร์เลย์ เดินทางกลับ ขอให้มีโชคชัย เดินทางไปขอให้มีโชค... ทุกข์โศรกโรค จงหายสิ้น พระท่านว่าอย่างนั้น


@@@.ข่าวจากสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคหนือ อาจารย์ วัลลภ คชินทร นายกสมาคม ฯ กล่าวว่าโครงการทาสีอาคาร และปรับปรุงรมณียสถาน ที่วัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก ยังเหมือนเดิมทุกอย่าง มติคณะกรรมการของสมาคมไทย ฯ ปีที่แล้ว มีผลส่งมาถึงปีนี้ด้วย ครับ ไม่ลืมครับ ท่านนายกกล่าวย้ำ จะเป็นเมื่อไหร่ จะประสานงานไปทางเจ้าอาวาส และนายช่างอุดม ธรรมสิทธิ์อีกครั้ง..


@@@.ย้ำกันอีกครั้ง พระอาจารย์ พระครูวรสิทธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก ฝากแจ้งข่าวให้กับคณะศิษยานุศิษย์ และบุคคลที่เคารพนับถือ จัดทอดผ้าป่า ชำระหนี้สงฆ์ ทาสี อาคารปรับปรุง บริเวณวัดให้สวยงามยิ่งขึ้น ในวันที่ 28 กรกฏาคม 2556 เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียด ความหมายการชำระหนี้สงฆ์คืออะไร 209 631-1790 หรือที่ 650 615-9528 ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ต่อ ๆ กันด้วย พบกันใหม่สวัสดี..