บอกข่าวซานฟรานฯ
นายดาบบอกข่าวซานฟราน 27 กันยายน 2557
ขอเชิญร่วมงาน วันออกพรรษา – ตักบาตรเทโวโรหณะ
ณ วัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก เมืองซานบรูโน่
310 Poplar Ave. San Bruno, CA 94066
Tel: (650) 615-9528
**********

วันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2557
ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
- ร่วมทำบุญ ตักบาตร ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
- ร่วมเป็นเจ้าภาพ กัณเทศน์
- ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี เนื่องในวันออกพรรษา สร้างอาคารชั้น 2
- ร่วมถวายสังฆทาน-ตักบาตรนพเคราะห์
- รับประทานอาหารการกุศล และขนมหลายชนิดในราคาการกุศล

@@@วันออกพรรษา : วันที่ภิกษุอยู่จำพรรษาครบถ้วนไตรมาสได้ทำพิธีปวารณาต่อกันและกันในสิ่งที่ล่วงเกินและพลาดพลั้งเพื่อเปิดโอกาสให้อีกฝ่ายว่ากล่าวตักเตือนได้

@@@วันเทโวโรหณะ : วันที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ จากหลังที่ไปแสดงธรรมโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์และได้เปิดโลกทำให้เหล่าเทวดา มนุษย์ สัตว์นรกสามารถมองเห็นกันและกันได้ ซึ่งเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า วันพระเจ้าเปิดโลก