บอกข่าวซานฟรานฯ
นายดาบบอกข่าวซานฟราน 26 พฤษภาคม 2561

พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เปิดกว้างเป็นศาสนาที่อิสระเสรีภาพ ไม่มีกฎหมายบังคับ ใครจะนับถือ ไม่นับถือใครย่ำยี ใครด่าใครว่าพระพุทธศาสนาอย่างนั้นอย่างนี้ หรือเป็นศาสนาที่ไม่ดี หรือว่าในทางเสียหาย ไม่มีกฎหมาย ออกมาทำโทษ บุคคลดังกล่าว ทุกวันนี้ได้มีนักการศาสนาตาถั่วหรือตาบอด หลงงมงานด้วยกิเลส ออกมาวิพากย์วิจารณ์พระพุทธศาสนาอย่างเสียหายก็ไม่มีใครออกมาตอบโต้ปล่อยให้เป็นกฎแห่งกรรม ตามสนองเป็นความเชื่อทางหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่พระองค์ ทรงสอนมิให้เบียดเบียนคนอื่น ให้มองตนเอง ให้แก้ไขตนเองให้เริ่มจากตนเองแถมไม่มีบทลงโทษใดๆ ทั้งสิ้นแต่ถ้าบุคคลใดออกมาวิพากย์ วิจารณ์ศาสนาอื่นๆ เช่นศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์จะถูก ศาสนิกชนนั้นๆ ออกมาตอบโต้อย่างรุนแรงแถมพาคนไปประท้วงให้เกิดความวุ่นวายไปหมด แต่รัฐบาลกลับไม่สนในให้ไปตีกันวากันตามกฎหมายเป็นศาสนาที่เห็นแกตัวมากที่สุด เอาเปรียบมากที่สุด ถึงขนาดจะออกกฎหมายคุ้มครองเรียกศาลอิสลาม คนผิดที่นับถือศาสนาอิสลามจะไปขึ้นไปศาลอิสลาม ไม่ขึ้นศาลไทยตรงนี้อันตรายมากนี่คือประเทศไทยใครจะทำผิดอะไรต้องขึ้นศาลไทยเท่านั้น รัฐบาลแอบทำอะไรกันคอยติดตามข่าวกันพระพุทธศาสนาเปิดกว้างมากอันที่จริงมี พุทธศาสนิกชนออกมาตอบโต้แทนบ้างไม่ใช่ปล่อยนิ่งเฉยทองไม่รู้ร้อน ภาคใต้เราหมดแล้วนั้นคนพุทธอยู่ไม่ได้ต้องขายที่ดินหนีไม่หนีตายอย่าให้ประเทศเหมือนอินเดียมัยก่อน ค้นพบพระพุทธรูปโบราณเก่าแก่ที่สุด ในอัฟกานิสถาน บาบิยันเป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศอัฟกานิสาถานตั้งอยู่ในหุบเขาบาบิยันซึ่งมีแม่น้ำหล่อเสลี้ยงประชาชนด้านหนึ่งเป็นเขา หน้าหนึ่งเป็นหน้าผ่าสูงชัน สลักเป็นยืน สภาพแวดล้อมของหุบเขารายล้อมไปด้วยความแห้งแล้ง แต่ที่แห่งนี้อุดมไปด้วยทุ่งหญ้าและแหล่งน้ำ พระพุทธรูปบาบิยันเป็นกลุ่มพระพุทธรูปหลายองค์มี 3 องค์ใหญ่ที่ตั้งอยูตามหน้าผาแลถ้ำของหุบเขาบายิยันทางตอนกลางขงประเทศอัฟกานิสถานห่างจากกรุงคาบุลประมาณ 230 กิโล ทางทิศตะวันตกเฉียงหนือบนความสูงกว่า 2500 เมตร ซึ่งพระพุทธรูปทั้งหลาย ถูกสร้างขึ้นมาในช่วงพุทธศตวรรษที่ 10 ในช่วงเดือนมีนาคม2544 พระพุทธรูปแห่งบาบิยันได้ถูกรัฐบาลตาลิบันระเบิดทำลายด้วยอ้างเหตุผลว่า การเคารพผิดหลักศาสนาอิสลาม การะเบิดครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อจิตใจของคนทั่วโลก แต่กรรมสนองกรุงคาบูลถูกทำลายอย่างย่อยยับ ตาบิบัน เผ่นออกนอกเมืองเป็นกองโจรถึงทุกวันนี้.. @@@. ไปไม่กลับ หลับไม่ตื่น ฟื้นไม่มี หนีไม่พ้น คุณสุมล อัศวโกวิท หรือคุณอ้อย ทรัพย์สินวัย 65 ปี ลูกสาวของคุณยายบรรจง ทรัพย์สิน เจ้าหน้าที่ชาวไทยทำงานบริเวณสนามบินนครซานฟรานซิสโก เป็นที่รักของเพื่อนทุกคนจะเห็นก่อนเสียชีวิตมีเพื่อนๆ บุคคลที่เคารพนับถือทั้งที่ทำงานพระสงฆ์เจ้า ต่างแวะไปเยี่ยมเยียนให้กำลังใจไม่เคยขาด ชนิดบันไดไม่แห้ง คุณยายบรรจง ต้อนรับขับสู้ตลอดเวลา คุณอ้อยเป็นคนโอบอ้อมอารีย์ ใครไหว้วาน อะไรไม่เคยปฏิเสธ ไม่ชอบต่อล้อต่อเถียงกับใคร อยู่อย่างสงบโดยมีคุณแม่บรรจง ทรัพย์สิน คอยเป็นสะพานในการทำบุญทุกงาน เพราะว่าตนเองต้องทำงานเลี้ยงลูกสาวทั้งสองรวมไปถึงหลานชาย หลานสาว อันเกิดจากลูกสาวทั้งสองคนไม่บ่นไม่เคยปริปากหรือนินทาบุคคลอื่นให้เกิดความเสียหายแต่อย่างใดความในนำออก ความนอกไม่เคยนำเข้ามาในครอบครัวโดยใช้หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวัน มีแต่ความรักให้กับเพื่อนๆ ทุกคนใครไม่มีงานทำคุณอ้อยจะหาช่องทางฝากงานให้ทำเสมอ คุณงามความดีตรงนี้ทำให้เป็นที่รักของทุกคนรวมไปถึงเจ้านายสถานทีทำงานด้วยบรรยากาศก่อนสิ้นลมหายมีคุณแม่บรรจงเพื่อนๆ เช่น คุณมาริดา หรือคุณน้อย ตราชู คุณเอ คุณเมรีแอน คุณเล็ก คุณครูอ้อ คุณอ้อม คุณสาว คุณออม คุณหนิง คุณประไพ เจริญสุข คุณก้อย คุณเกียวดี ตันสุวรรณดี คุณสายทิพย์ คุณพอล เอเลน ดร.บุญเกิด แป้นแก้ว และคุณก้อย รวมไปถึงลูกสาวคือ แมงโก้และมาริสา ลูกหลานทุกคนมากันพร้อมที่ข้างเตียงคุณอ้อย เพื่อนๆ ทำงานต่างก็สละเวลาเดินมาเป็นกำลังใจข้างเตียง นอกจากทราบว่ามี ท่านพระครูวรสิทธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก พาท่านพระมหาฐนกร กตปุญโญ เลขานุการฯ พระภูริปญฺโญ ภิกขุ เจริญพระพุทธที่โรงพยาบาลไกรเซอร์เซ้าส์ซานฟรานซิสโก แนะนำให้รับศีล 5 และเจริญสมาธิภาวนา พุทโธ พุทโธ คุณอ้อย ลืมตามามองหน้าพระ และพยายามทำตาม ที่พระท่านบอก และมีอีกหลายท่านช่วย เช่น คุณครู คุณมารดา พี่อ้อยว่าตามพระ ทานสิทธิพร ภาวนาไปให้ข้ามพ้นความเจ็บปวดไปจนได้ จนประสบความสำเร็จนาทีสุดท้าย ใบหน้าอิ่มเอิบ ผ่องใส และหมดลมหายใจอย่างสงบไปในที่สุด เมื่อเวลา 16,52 นาทีของวันที่ 19 พฤษภาคม 2561 ที่โรงพยาบาลไกรเซอร์ เซ้าส์ซานฟรานซิสโก จะมีพิธีทางศาสนาพุทธ ในวันที่ 20-21-22-23 พฤษภาคม 2561 ที่วัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก ตั้งแต่เวลา 19. 00 น. เป็นต้นไป.. และวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 จะมีพิธีฌาปนกิจศพ (เผา) ที่ at Cypress Lawn Funeral Home 1370 EL Camino Real, Colma , CA 94014 ตั้งแต่เวลา1 PM – 2.30 PM รายละเอียดสอบถาม คุณครูอ้อ 415 722-8545