บอกข่าวซานฟรานฯ
นายดาบบอกข่าวซานฟราน 9 พฤษภาคม 2558

ประเทศไทยรอวันเผาอย่างเดียว..เศรษฐกิจซบเซา หาเงินยาก ข้าวของแพง การส่งออกมีน้อยไม่มีลูกค้าต่างประเทศสั่งของมาอย่างนี้เป็นต้น ได้ยินพูดอย่างนี้ ก็เศร้าใจแล้ว.. หลายท่านที่เดินทางไปกลับเมืองไทย พอกลับมาถึงบ้านที่อเมริกาก็พูดเป็นเสียงเดียวกันประเทศไทยไม่ไหว ..ไม่ไหว.. ข้าวของแพงมาก แพงมาก ค่าแท็กซี่ ค่าอาหาร ค่ำน้ำมัน. แทบจะรีบกลับทันที ยิ่งมีข่าวจากกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปีนรี้ค่อนข้าง น่าเป็นห่วง โดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีแรก จากภาคการส่งออกที่ฟื้นตัวต่ำกว่าการคาดการณ์ ทำให้คาดว่าในครึ่งปีแรก ส่งออกไทยขยายตัวติดลบ ทั้งปีมีโอกาสจะติดลบไปได้สูง ที่ตัวเลขส่งออก ขยายตัวติดลบเช่นกัน ในภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าสำคัญอย่างจีนชะลอตัวลงอย่างมาก ขนาด 3 เดือน แรก ติดลบถึง 14.4 % ทั้งปี คาดว่าเศรษฐกิจจีนจะขยายได้เพียง 7 % ที่ผ่านมาทางรัฐบาลจีนส่งสัญญาณออกมาอย่างต่อเนื่อง โดยปรับลดอัตราดอกเบี้ยและใช้มาตรการาผ่อนคลายทางการเงินมากขึ้น ..ประเทศจีนถือว่าเป็นคู่ค้าสำคัญของเศรษฐกิจ เป็นตลาดใหญ่ที่สุดมีอัตราสูงถึง 11 % ดังนั้นเมื่อเศรษฐกิจจีนชะลอตัว ย่อมส่งผลถึงไทยอย่างแน่นอน.. นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยหลักจากประเทศที่ต้องจับตาอย่างใกล้ อีกมาก เช่น แผนการชำระหนี้ของยุโรป การเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีของประเทศอังกฤษในเดือนพฤษภาคม 2558 จึงเชื่อว่าจะมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นภาคธุรกิจอย่างแน่นอน ช่วงนี้นักลงทุนต่างชาติต่างไม่กล้าเดินทางมาลงทุนในประเทศไทย ต่างหนีไปลงทุนที่ประเทศเวียตนาม ลาว และพม่า เป็นจำนวนมาก เม็ดเงินที่จะเข้าประเทศก็น้อย การลงทุนไม่เกิดปัญหาจะตามอีกหลายอย่าง คณะผู้รักษาความสงบแห่งชาติ คสช. จะดูแลบริหารกันอย่างไร ถ้าเกิดกลียุค ข้าวยากหมากแพง ประชาชนประท้วงกันทั้งประเทศ จะทำกันอย่างไร อย่าประเทศเป็นตัวประกันเลย ตอนนี้ ถาเปรียบเหมือนร่างกาย เหลือเพียง “ใจ“ อย่างเดียวสภาพส่วนนอกเหี่ยวแห้งหมดแล้ว อีกหน่อยถึงขนาดจะกินตับ กินไตของตนเอง คอยติดตามข่าวกันต่อไป..


@@@. ข่าวจากสมัชชาสงฆ์ในสหรัฐอเมริกา แจ้งข่าววัดไทยทั่วอเมริกา จัดอบรมผู้เข้าสอบภาษาบาลี ประโยค ป.ธ. 1-2 ,3 ,4,5 ที่วัดสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เมืองเบอร์คฟิวส์ ใกล้เมืองเฟรสโน ช่วงระหว่างวันที่ 27 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2558 ท่านพุทธศาสนิกชนท่านใดจะร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้า-เพล และน้ำปานะ ติดต่อขอเป็นเจ้าภาพ ได้ที่ (661) 836-9940 พระครูรัชมงคลวิเทศ (พระมหาสุขุม สุขุโม) เจ้าอาวาสวัดสมเด็จมหารัชมังคลาจารย์


@@@. ดูงานและเตรียมงานการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ อาจารย์จันทรา ธนะกูลบริภัณฑ์ หัวหน้าพาคณะ อ.ลัดดา ประอินทร์ ,อ.ลัดดา คำยอดใจ และอ.อุทัยทิพย์ จอมงาม จาก ชมรมศิลป์ศาสตร์การแสดงยุวชนเชียงใหม่ บ้านสอนศิลป์ เข้าประสานกับสภาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ ขอความร่วมมือ พาคณะจากประเทศไทย มาแสดงที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อ เผยแพร่วัฒนธรรมไทย นักการแสดงที่จะเดินทางมาในครั้งนี้ ได้ผ่านการแสดงมาอย่างโชกโชน จนได้รับรางวัลชนะเลิศมาแล้วหลายประเทศ จะเปิดการแสดงที่นครซานฟรานซิสโก และที่ไทยแลนด์พล่าซ่า.. ข่าวคืบหน้าจะเสนอต่อไป..