บอกข่าวซานฟรานฯ
นายดาบบอกข่าวซานฟราน 13 สิงหาคม 2559

การบ้านการเมือง เรื่องลงมติได้ไปอย่างเรียบร้อย มีประชาชนออกใช้สิทธิลงมติไม่มากเท่าไร แต่ครบ 77 จังหวัด นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กรรม กกต. กล่าวว่า เมื่อวันที่ 78 สิงหาคม 2559 ทางผู้อำนวยการเลือกตั้ง ประจำจังหวัด 77 จังวัด ได้รายงานผลคะแนนออกเสียงประชามติ และคำถามพ่วงอย่างเป็นทางการส่งมายัง สำนักงาน กกต. ครบถ้วน โดยทางสำนัก กกต. จะตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขและนำเสนอผลเข้าที่ประชุม กกต. 5 คนจะแถลงผลประชามติ อย่างเป็นทางการนำเสนอส่งผลต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป มีจังหวัดที่ส่งผล รวดเร็ว คือ น่าน ชัยนาท อำนาจเจริญ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม คอยติดตามข่าว ว่าท่านนายกรัฐมนตรีจะดำเนินการอย่างไรต่อไป ทีมนายดาบ ได้ติดตามดูความเคลื่อนไหวการลงมติในครั้งนี้ หลายจังหวัดมีผู้ลงประชามติไม่มากนัก อาจจะเกิดความเบื่อหน่ายการเมือง นักการเมืองก็ดี ทางฝ่ายรัฐบาลก็ดี ต่างหาข้อมูล ที่ไม่ใช่ตัวเลขที่แท้จริงนำเสนอเฉพาะคนที่ลงประชามติรับเท่านั้น แต่ไม่ได้รายงานผลการไม่ลงมติประชาชน ฟังอย่างเดียว หรือลงบ้าง แต่ส่วนน้อย เห็นว่าชนะก็สั่งเก็บเลย ทำนองนี้เป็นต้น


@@@. เนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 คณะรัฐมนตรี จึงจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ ด้วยการเสนอโปรดเกล้าฯ พระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์และตั้งสมณศักดิ์ กรณีพิเศษ ให้แด่พระสงฆ์ที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่พระพุทธศาสนา ตั้งแต่ระดับพระราชาคณะชั้นสามัญ ไปจนถึง พระราชาคณะชั้นธรรม จำนวน 85 รูป ซึ่งขณะนี้ได้โปรดเกล้าฯ แล้ว สำหรับรายชื่อพระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานเลื่อนและแต่งตั้งกรณีพิเศษ เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม 4 รูป พระราชาคณะชั้นเทพ 16 รูป พระราชาคณะราช 24 รูป พระราชาคณะสามัญ 41 รูป รวมทั้งสิ้น 85 รูป พระสงฆ์ทรงสมณศักดิทั้งหมด จะเข้ารับพระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์กรณีพิเศษ ณ. พระที่นั่งอมรินทรวินิฉัย ในพระบรมมหาราชวังในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 นี้ ติดตามรายชื่อตามหน้าหนังสือพิมพ์ ...


@@@.ยังครองเป็นผู้นำเพื่อนในใจของลูกบ้านตลอดไป ไพรัช แฮมมิงตัน กำนันเมือง จากเมืองซานตา ครู๊ส ใช้เวลาว่าง ควงคู่ คู่ชีวิต ขึ้นสถานที่ปฏิบัติธรรม วรสิทธิ เมดีเตชั่น เซ็นเตอร์ บนยอดาเขาซานตา ครู๊ส พร้อมกับเพื่อนๆ ปลูกดอกไม้ ทั่งสถานที่ปฏิบัติธรรม ให้สะพรั่งสวยงาม และแขกไทยไปมาจะได้ชื่นชมความสวยงาม และฝากประชาสัมพันธ์ บอกเพื่อนทำบุญบ้านในวันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2559 กราบอาราธนาพระครูวรสิทธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโกและคณะสงฆ์ จำนวน 9 รูป มาเจริญพระพุทธมนต์ ฝากข่าว ต่อๆ กันไปด้วย ว่าพี่รัชเชิญทุกท่าน..


@@@. เป็นวัดเป็นศูนย์รวมของทุกฝ่าย ไม่มีใครเป็นเจ้าของวัด วัดเป็นของทุกคน ทุกคน สามารถมาใช้สถานที่ประกอบกิจกรรมงานทางพระพุทธศาสนาได้ เช่นการแต่งงาน การทำบุญให้ผู้เสียชีวิต การทำบุญวันเกิด เป็นต้น การพบปะสังสรรค์กับเพื่อนๆ ก็ใช่วัดเป็นสถานที่ ดังกล่าวมาแล้ว ในช่วงเข้าพรรษา ทุกวัดมีการแสดงพระธรรมเทศนา เวสสันดรชาดก หยิบยก พระชาติสดท้ายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาแสดงให้ชาวพุทธได้รับฟังกัน ติดต่อสอบถามตามวัด..


@@@. ข่าวจากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส แจ้ง ว่าจัดกงสุลสัญจรที่วัดพุทธประมี รีโน เมืองสปาร์ค รัฐเนวาด้า พี่น้องประชาชนท่านใดต้องการต่อหนังสือเดินทางหรือ ทำนิติกรต่างๆ จองคิวได้เลย ที่สถานกงสุลใหญ่ กงสุลสัญจรในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 27-28 สิงหาคม 2559 นี่ สอบถาม 775 233-9626 หรือ 415 565-9650