บอกข่าวซานฟรานฯ
นายดาบบอกข่าวซานฟราน 15 ตุลาคม 2559

การปฏิบัติรัฐประหาร ที่ประเทศไทย ทุกครั้งจะมีการฉีกรัฐธรรมนูญ ทุกมาตรา และร่างกฎหมาย นิรโทษให้กับตนเองเช่นเดียวกัน จนกลายมาเป็นวัฒนธรรมที่จอมปลอมหลอกลวงประชาชน ทุกรูปแบบ แถมโฆษณาชวนเชื่อให้ประชาชนเข้าใจว่าทำดีแล้ว หกเดือนแรกของการรัฐประหาร จะชักจูงให้ประชาชนคล้อยตาม ว่าคณะผู้ปฏิวัติเข้ามาเพื่อช่วยเหลือประเทศ ที่มีปัญหา คำอ้างนั้นประชาชนชนอาจจะเห็น แต่พออยู่ไปนานๆ อำนาจ วาสนา ลูกน้องประจบเจ้านาย เกิดหลงระเริง ในอำนาจ นี้คือลักษณะการปฏิวัติ หัวน้าคณะปฏิวัติมีอำนานล้นฟ้า ทรัพย์สินเงินทอง สามารถนำมาใช้จ่ายอย่างสบาย โดยที่ไม่มองว่าประเทศจะยากจนอย่างไร ขอให้บริวารลูกน้องได้ดิบได้ดีกันทุกคน หลังจากนั้นจะร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญออกมา เพื่อใช้ในการปกครองประเทศ ก็อีกนั่นแหละ การร่างรัฐธรรมนูญ เข้าข้างตนเอง ผลาญภาษีของประชาชนไปจำนวนเท่าก็ไม่สามารถตรวจสอบได้ประชาชนหมดโอกาสออกเสียง ไม่รู้จะไปออกเสียงได้อย่างไร ถูกปิดกั้นเสรีภาพ เพียงวาทกรรมในการพูด ให้ประชาชนทุกท่านมีสิทธิเสรีภาพในรัฐธรรมนูญ ที่มักกล่าวอ้างกันเสมอ แต่ในสภาพความเป็นจริงแล้ว ตรงกันข้ามข้ออ้างในการทำรัฐประหาร คือ มีการโกงกิน คอรัปชั่นมากมาย ต้องร่างกฎหมาย ปราบคอรัปชั่น ต้องร่างกฎหมายปราบคนโกงชาติ ออกข่าวใหญ่โต ร่างรัฐธรรมนูญไว้ปราบคนโกง แล้วใครโกง ใคร..แล้วไปอ้างว่าคนนั้น คนนี้โกงวุ่นวาย เอาชื่อคนตายไปแล้วว่าโกง ว่าแต่เค้า อีเหนาเป็นเอง โกงทั้งครอบครัว อะไรกันเนีย

ทางด้านนายวัฒนา เมืองสุข อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาททางการเมืองและบริหารงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คสช. ในปัจจุบัน โดยระบุว่า ข้ออ้างสำคัญอย่างหนึ่งของ คสช. ในในการายยึดอาจการปกครองปรากฏอยู่ในประกาศ คสช. ฉบับที่1/2559 คือเพื่อให้ ประชาชนในชาติเกิดความรัก ความสามัคคี เช่นเดียวกันห้วงที่ผ่านมา เนื่องจากสังคมไทยมีความขัดแย้งมานาน จนนำไปสู่เหตุการณ์นองเลือดเมื่อเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2553 ทำให้สูญเสียชีวิตประชาชนนับร้อยและบาดเจ็บหลายพันคน รัฐธรรมนูญชั่วคราวมาตรา 44 จึงบัญญัติให้หัวหน้า คสช. มีอำนาจออกคำสั่งให้มีผลในทางนิติบัญญัติในทางบริหาร หรือในทางตุลาการ หากเป็นไปเพื่อประโยชน์ส่งเสริม ความสามัคคีและความสมานฉันท์ของคนในชาติ แต่ในการยึดอำนาจครั้งนี้ กลับทำให้สังคมไทยประชาชนไทยมีความขัดแย้งมากาขึ้น ทุกกลุ่มทุกองค์กร สาเหตุสำคัญคือ คสช. และรัฐบาลลืมภารกิจของตนเอง หัวหน้ารัฐบาลและคนรอบช้างจึงปฏิบัติตัว เสมือนเป็นนักการเมืองที่มาจากเลือกตั้ง สร้างคะแนนนิยม ด้วยการทำลายการเมืองฝ่ายตรงข้าม ทั้งยังประดิษฐ์วาทกรรมที่นำไปสู่ความเกลียดชังและสร้างความขัดแย้ง ทั้งที่ คสช. กับพวกเข้ามาด้วยเงือนไขพิเศษ เพื่อปฏิบัติภารกิจที่สำคัญตามที่แถลงไว้ ในวันยึดอำนาจและต้องไปออกตามสัญญา จึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเล่นการเมืองเพื่อสร้างคะแนนนิยม เว้นแต่ ต้องการสืบทอดอำนาจ โอกาสที่จะสร้างความปรองดองจึงเป็นของรัฐบาลและหัวหน้า คสช. แค่เพียงวางตัวให้เป็นกลางและใช้อำนาจที่มีเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับทุกฝ่ายไม่ใช่ประโยชน์ทางการเมืองของตนเอง บ้านเมืองก็จะลดความขัดแย้ง เกิดความสงบสุข บรรลุตามภารกิจสำคัญในการประกาศ คสช. ฉบับที่ 1/2557 แต่ คสช. และรัฐบาลกับทำตรงกันข้าม จึงทำให้สังคมมีความขัดแย้งเพิ่มขึ้นและประเทศเสียโอกาสในการพัฒนา การยึดอำนาจครั้งนี้จึงถือว่า “ยิ่งกว่าเสีย และเสียอีก..


@@@.งานยิ่งใหญ่ก่อนออกพรรษาของชาวไทยซานฟรานฯ สภาวัฒนธรรมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคเหนือ คณะศิษยานุศิษย์ อุบาสก-อุบาสิกา กลุ่มแม่บ้านวันจันทร์ บุคคลที่เคารพนับถือทั่วไป บริษัท Golden Gate Electronic Solar Panel รวมตัวกันจัดทำบุญอายุวัฒนมงคล ถวายพระครูวรสิทธิวิเทศ หรือพระมหาสิทธิพร เจ้าอาวาสวัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก ตั้งโรงทานเลี้ยงอาหารฟรีแด่ทุกๆ ท่านที่เดินทางมาร่วมงาน ในช่วงเช้ามีการทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ร่วมกันถวายสังฆทาน ถวายภัตตาหารพระสงฆ์ ช่วงบ่าย ท่านพระครูวรสิทธิวิเทศ ทำบุญอุทิศส่วนกุศลทักษิณานุปทานไปให้คุณโยมแม่-พ่อ –พี่ชาย และบุคคล ตระกูล “มิตรวิเชียร“ เสร็จแล้วร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนเจาะน้ำบาดาล ราคา 15,000-17,000 เหรียญ ฟังธรรมกถาจากพระสงฆ์ กรวดน้ำรับพร รับของที่ระลึก ทุกท่าน สอบถามได้รายละเอียดได้ที่ 650 615-9528 หรือจะร่วมบริจาคเจาะน้ำบาดาล ติดต่อได้ที่วัดหรือ พระครูวรสิทธิวิเทศ ได้ทุกเวลา 415 565-9650


@@@.เป็นข่าวประชาสัมพันธ์ พุทธศาสนิกชนขาวไทยเมืองรีโน มีความยินดีขอเรียนเชิญ ชาวไทยเมืองารีโน และเมืองใกล้เคียง ร่วมเป็นเจ้าภาพฟังพระธรรมเทศนาเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก 2 ธรรมาสน์ มีพระธรรมกถึกชื่อดัง แสดงพระธรรมเทศนาทั่วอเมริกา ในวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2559 และร่วมเป็นเจ้าภาพวางมาลา ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เสด็จพ่อ ร. 5 ณ วัดพุทธกประทีป รีโน เมืองปสาร์ค รัฐเนวาด้า 89431 775 233-2696 775 343-8119,775 343-5001