บอกข่าวซานฟรานฯ
นายดาบ



บอกข่าวซานฟรานฯ 17 พฤศจิกายน 2555

ในฉบับนี้ขอฝากรูปในสังคมซานฟรานฯ มาให้ดูกันไปพลางๆ ก่อนนะค่ะ