บอกข่าวซานฟรานฯ
นายดาบบอกข่าวซานฟรานฯ 6 ตุลาคม 2555

นับเป็นวันประวัติศาสตร์ของสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา จัดเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ในโครงการสมทบทุนในกองเผยแผ่พระพุทธศาสนาทางสถานีโทรทัศน์ ร่วมกับวัดมงคลรัตนาราม เมืองแทมป้า รัฐฟลอริดา เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2555 โครงการนี้เกิดขึ้นมาได้ ต้องน่าจะขอบคุณทุกท่าน ความเป็นมาเริ่ม ผู้เสนอโครงการคือ พระครูวรสิทธิวิเทศ หรือพระมหาสิทธิพร เมธงฺกโร เจ้าอาวาสวัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก สาราณียกร สมัชชาสงฆ์ไทยหลายสมัย และ อ.เจมส์ เล้า ผู้กำกับ และเจ้าของรายการธรรมส่องโลก ที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ช่องแน๊ตทีวีเป็นประจำ และนอกจากยังได้ปรึกษาเป็นทีมงานเดียวกัน พระมหาถนัด อตฺถจารี เลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทย เห็นด้วยสนับสนุนถือว่าเป็นก้าวใหม่

ในส่วนงานของสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา เมื่อเหตุการณ์มาประจบกันในครั้งนี้ โครงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทางสถานีโทรทัศน์ จึงเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมข่าวว่าอย่างนั้น พระเถระสองรูปนี้ มีโครงการอะไรดี ๆ จะนำมาเสนอต่อมีประชุมเสมอ ข่าวกล่าวว่า ท่านพระครูวรสิทธิวิเทศ เสนอโครงการนี้มาได้ร่วมเกือบสองปี ติดตามเสนอทุกแห่งที่มีการประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยล่าสุด ที่วัดไทยลองแองเจลิส 7-8-9 มิถุนายน 2555 ที่ประชุมลงมติยกมือท่ามท้น รับโครงไว้ในสมัชชาสงฆ์ไทยแผนกเผยแผ่พระพุทธศาสนาทางสถานีโทรทัศน์ จึงได้หาโครงการจัดเทศน์มหาชาติบ้าง เทศน์ปุจฉาบ้าง เพื่อสมทบทุนในโครงการดังกล่าว

โดยเริ่มแรกวัดนำร่องที่วัดมงคลรัตนาราม เมืองแทมป้า รัฐฟลอริดา สถานที่พร้อมบุคคลกร พุทธศาสนิกชน แต่สำคัญที่สุดคือ ใจ ท่านเจ้าอาวาส พระครูวิเทศสุตคุณ (พระมหาปรีชา ธมฺมจารี ) จิตใจเด็ดเดี่ยว บอกข่าวแก่คณะศิษยานุศิษย์ทุกคน งานของสมัชชาสงฆ์ไทยเสียชื่อไม่ได้เด็ดขาด ขอความสนับสนุนทุกคน ท่านพูดน้อยแต่เด็ดขาด เด็ดเดี่ยว และจริงใจ ฟังจากน้ำเสียง.. ท่านบอกว่าต้องส่งเสริม พระทำงาน หาได้ไม่ยากนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระเดชพระคุณพระสิริธรรมวิทศ เจ้าอาวาสวัดพุทธรังษี ไมอามี รองประธานสมัชชาสงฆ์ไทย รูปที่ 3 กล่าวว่า อยากเห็นโครงการเช่นนี้เกิดขึ้น ผมดีใจจริง ๆ ขอสนับสนุนโครงนี้อย่างเต็มที่ วัดพุทธรังษี ไมอามี ขอเป็นวัดหนึ่งหรือวัดสองก็ได้

ข่าวล่าสุดทราบว่า จะจัดเทศน์ปุจฉา 3 ธรรม์มาส ขึ้น ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2555 มี พระมหาถนัด อตฺถจารี เลขาธิการสมัชชาสงฆ์หนึ่งต้องเป็นองค์แสดงพระธรรมกถึกด้วย.. ในส่วนของวัดมงคลรัตนาราม เมือง แทมป้า จัดเทศน์ใมหาชาติ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา มีพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาร่วมฟังเทศน์ ร่วมกิจกรรมอื่นเป็น จำนวนมาก หลายร้อยคน ได้ปัจจัยเข้ากองทุนนับหมื่นเหรีญญ ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ ของโครงการนี้ น่าจะได้รับการขอบคุณ อนุโมทนา คือ สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา และวัดมงคลรัตนาราม เมืองแทมป้า มีตัวแทน เช่น พระมหาถนัด อตฺถจารี เลขาธิการสมัชชาสงฆ์ วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. , ผู้เสนอโรครงการ พระครูวรสิทธิวิเทศ สาราณียกร สมัชชาสงฆ์ไทย วัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก ,พระครูวิเทศสุตคุณ เจ้าอาวาสและคุณเจมส์ เล้า ผู้กำกับ และทีมงานรายการธรรมส่องโลก พระมหานราธิป อธิจิตฺโต วัดพุทธประทีป เมอร์เสดเดินทางไปบันทึกภาพเด็ด ๆ มาฝากท่านผู้ชมรายการ จะออกทางสถานีโทรทัศน์เมื่อไหร่ขอได้แจ้งให้ทราบด้วย รวมไปถึงทุก ๆ ฝ่าย คณะศิษยานุศิษย์ –อุบาสก-อุบาสิกา ,แม่ครัว วัดมงคลรัตนาราม แทมป้า รัฐฟลอริดา สมควรได้รับการยกย่องในสังคมเป็นตัวอย่างทั่วไป...