บอกข่าวซานฟรานฯ
นายดาบบอกข่าวซานฟราน 8 มีนาคม 2557

@@@.ได้มีโอกาสไปเปิดอ่านรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งได้กล่าวอย่างน่าคิด ว่าสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ของประชาชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญ ไว้อย่างชัดเจน เลยนำมาให้ท่านได้อ่านอาจจะตาสว่างขึ้น.. สิทธิ หมายถึง สิ่งที่ไม่มีรูปร่างซึ่งมีอยู่ในตัวมนุษย์มาตั้งแต่เกิดหรือเกิดขึ้นโดยกฏหมาย เพื่อให้มนุษย์ได้รับประโยชน์ และมนุษย์จะเป็นผู้เลือกใช้สิ่งนั้นเอง โดยไม่มีผู้ใดบังคับได้ เช่น สิทธิในการกิน การนอน แต่ สิทธิบางอย่างมนุษย์ได้รับโดยกฎหมายกำหนดให้มีเช่นสิทธิในการมีการใช้ ทรัพย์สิน สิทธิในการร้องทุกข์ เมื่อตนถูกกระทำละเมิดกฎหมายเป็นต้น

@@@เสรีภาพ หมายถึง การใช้สิทธิอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งได้อย่างอิสระ  แต่ทั้งนี้จะต้องไม่กระทบต่อสิทธิของผู้อื่น ซึ่งหากผู้ใดใช้สิทธิเสรีภาพเกินขอบเขตจนก่อความเดือดร้อนต่อผู้อื่นก็ย่อมถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

@@@.หน้าที่ หมายถึง การกระทำหรือการละเว้นการกระทำเพื่อประโยชน์โดยตรงของการมีสิทธิหน้าที่เป็น สิ่ง ที่บังคับให้มนุษย์ในสังคมต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทางสังคมหรือกฎหมายบัญญัติ ไว้จะไม่ปฏิบัติตามไม่ได้ส่วนสิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่มนุษย์มีอยู่แต่จะ ใช้หรือไม่ก็ได้

เรื่อง นี้ถือว่าสำคัญมาก ใครไม่ปฏิบัติตามถือผิดกฏหมายรัฐธรรมนูญ การที่นายสุเทพ เทือกสุบรรณ หรือม๊อบนกหวีด ที่ไปเป่าไล่ใครต่อใคร ถือว่าล่วงล้ำสิทธิส่วนบุคคล ผิดกฏหมายอย่างร้ายแรง รวมไปถึงไปประท้วงตามถนนปิดการจราจร ผิดกฏหมาย ทางเจ้าหน้าที่ออกหมายเรียกไปรับทราบข้อกล่าวหา ก็ไม่ไป ถือว่าขัดขืนเจ้าหน้าที่มีความผิดอีก แถมไปออกปากไมล์โครโฟน ไล่ตระกูลนั้นตระกูลนี้ออกนอกประเทศ ผิดกฏหมายรัฐธรรมนูญอย่างร้ายแรง แต่ ถ้าเนรเทศคนต่างชาติออกนอกประเทศได้ เพราะว่าทำผิดกฏหมายรัฐธรรมนูญ ใครไปปกป้องก็ผิดกฏหมาย การที่นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เป็นรองอดีตนายกรัฐมนตรี บังอาจกระทำความผิดเช่นนี้ เข้าข่ายกบฏ โทษประหารชีวิต ถึงตลอดชีวิต จนบัดนี้แอบไปหลบที่สวนลุมพินี อันเป็นสถานที่สำหรับพี่น้องไปเดินพักผ่อนออกกำลังกาย แต่กลุ่มม๊อบกลับทำเสียงอึกระทึกตรึกโทรม ล่วงล้ำสิทธิเสรีภาพของประชาชน ขอให้ชาวกรุงเทพช่วยกันออกเสียงดังพร้อมกัน..เพื่อสิทธิอันชอบธรรมดูซิว่า พวกม๊อบจะอยู่กันอย่างไร..อนาจใจ.จริง อยากได้อำนาจจนตัวสั่น.. ว่าแต่คนอื่น.. จริง..


@@@.นายยุทธนา สิทธิประเวศ ประธานสภา สภาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ เตรียมประชุมคณะกรรมการสภา ฯ เนื่อง จากตำแหน่งรองประธานว่าง 1 ตำแหน่ง เพื่อหาบุคคลมาดำรงตำแหน่งแทนรองประธานสภา ฯ ข่าวว่ากำลังประสานงานไปหาเยาวชนรุ่นใหม่ น้องพลอย สิริกุล สายสืบญาติ จะมาทำหน้าที่ในตำแหน่งรองประธานสภา ฯ แทนคุณพ่อสมชาย สายสืบญาติ ที่ด่วนจากอย่างกระทันหัน นอกจากนี้จะได้ สร้างผลงานให้โดดเด่น ประจำปี 2557 ให้อยู่ในความทรงจำของชาวไทยซานฟรานซิสโกตลอดไป ข่าวว่างานแรก เตรียมจัดงานเทศกาลสงกรานต์ ร่วมกับวัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก รายละเอียดคืบหน้าจะแจ้งในโอกาสต่อไป..

@@@.ก้าวไปแนวทางหนึ่งอย่างไม่หยุดอยู่กับที่พี่เจมส์ ลาว เจ้าของรายการผลิตรายการธรรมส่องโลก ที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ TLATV นครลอสแอนเจลิส ของคุณวีระนุช เจริญทรัพย์และทีมงาน อย่าง ต่อเนื่อง มีผู้ติดตามชมเป็นจำนวนมาก ข่าวล่าสุดได้กราบอาราธนา พระครูวรสิทธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก มาสนทนาธรรม ท่านผู้ชมทางบ้านได้ดูกันเต็ม ๆ รายการดีอย่างนี้จะมีทุกเดือน จะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป.. โดย เข้าไปที่ www.malimartv.com เข้าไปเลือก TLATV หลังจากนั้น เลือก TLATV1, TLATV2 มีเวลาว่างอย่าลืมเข้าไปชมกันนะ...