บอกข่าวซานฟรานฯ
นายดาบบอกข่าวซานฟราน 4 พฤศจิกายน 2560

วันเพ็ญเดือนสิบสอง น้ำนองเต็มตลิ่ง พวกเราทั้งหลายชายหญิง สนุกกันจริงวันลอยกระทง พี่น้องชาวไทย เมือง ริโน ไม่น้อยหน้าเมืองอื่น จัดงานลอยกระทงไม่หลงทาง ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 มีกิจกรรมมากมาย ช่วงเช้ามีการทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง ร่วมกันถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ทั้งหมดวัด ช่วงบ่ายมีการประกวดนางสาวนพมาศ และชมการเดินแฟชั่นโชว์ ด้วยเสื้อผ้าแบบไทยๆ หลายยุคร่วมกันจุดประทีปโคมลอยกระทง โดยเนรมิตสระอโนดาต ทำที่ทำทางเป็นแม่น้ำ มีกระทงลอย เพื่อให้เป็นบรรยากาศการลอยกระทงแบบบ้านเรา ใครมีโอกาสเดินทางผ่านไปทางนั้น อย่าลืมไปร่วมงานลอยกระทงโดยพร้อมเพรียงกัน ตามวันเวลาดังกล่าว


@@@. สภาวัฒนธรรมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคเหนือ นาย ชยวัชช์ ยิ้มสำราญ ประธานสภาวัฒนธรรมไทยฯ ทางสภาฯ ได้ร่วมกับวัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก เมืองซาน บรูโน รัฐแคลิฟอร์เนียภาคเหนือ จัดงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย ลอยกระทง และแสดงพระธรรมเทศนาเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก 3 ธรรมาสน์ 13 กัณฑ์ 1000 พระคาถา ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ประเพณีลอยกระทงนั้นมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยมีคติความความเชื่อหลายอย่าง เช่น เชื่อว่าเป็นการบูชาและขอขมาแม่พระคงคา เป็นการสะเดาะเคราะห์ เป็นการบูชาพระเจ้าในศาสนาพราหมณ์ หรือเป็นการบูชารอยพระบาท เป็นต้น การลอยกระทงนิยมทำกันในวันเพ็ญเดือน 12 ของทุกๆ ปี อันเป็นช่วงที่น้ำในแม่น้ำลำคลองขึ้นสูงและอากาศเริ่มเย็นลง ตามราชนิพนธ์ พระราชพิธีสิบสองเดือน และตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์ได้กล่าว ว่านางนพมาศ พระสนมเอกในพระร่วงเจ้าแห่งกรุงสุโขทัย เป็นผู้ริเริ่มประดิษฐ์กระทงสำหรับลอยประทีป เป็นรูปดอกบัวบาน ซึ่งคนทั่วไปนิยมทำตามสืบต่อมา นอกจากนั้นศิลาจารึกหลักที่ 1 ยังได้กล่าวถึง งานเผาเทียนเล่นไฟ ของกรุงสุโขทัยไว้ด้วยว่า เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของกรุงสุโขทัย ทำให้ผู้รู้หลายสันนิษฐานต้องตรงกันว่า งานดังกล่าวน่าจะเป็นงานลอยกระทงอย่างแน่นอน ประวัติลอยกระทง นางนพมาศ สนมเอกของพระร่วงเจ้ากรุงสุโขทัย คิดทำกระทงรูปดอกบัว และรูปต่างๆ ถวายพระร่วงทรงได้ให้ลอยกระทงตามสายน้ำ ในหนังสือ ตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์ พระร่วงตรัสว่า สืบไปเบื้องหน้าโดยลำดับกษัตริย์ในสยาม ถึงกาลกำหนดนักขัดฤกษ์วันเพ็ญเดือน 12 ให้ทำโคมลอย เป็นรูปดอกบัวอุทิศสักการะบูชาพระพุทธบาท นัมมทานที ตราบเท่ากัลปาวสาน “เจ้าพระยาทิพาราชวงศ์ กล่าวไว้ว่า ครั้นมาถึงเดือน 12 ขึ้น 14 ค่ำ 15 ค่ำ แรมคำหนึ่งพิธีจองเปรียงนั้น เดิมได้โปรดให้ขอแรง พระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายหน้าฝ่ายใน และข้าราชการที่มีกำลังพาหนะมาทำกระทงใหญ่ ทำเป็นแพหยวกบ้าง กว้าง 8 ศอก บ้าง 9 ศอกบ้าง กระทงสูงตลอดยอด 10 ศอก 11 ศอก ทำประกวดประชันกันต่างๆ ทำอย่างเขาสุเมรุ ทวีป ทั้ง 4 บ้างและทำเป็นกระจาดชั้นๆ วิจิตรไปด้วยเครื่องสด คนทำก็นับร้อย คิดในการลงทุนทำกระทงค่าเลี้ยงคนและพระช่าง เบ็ดเสร็จก็ถึง 20 ชั่ง เงินสมัยนั้น ปัจจุบันประเพณีลอยกระทง มีการจัดทุกปี ตามต่างจังหวัด ถือเป็นงานประจำปีสำคัญของจังหวัดแต่มีเหตุผลสภาวะเศรษฐกิจ ผู้บริหารประเทศ ไม่ให้ความสำคัญเท่าที่ควร พยายามจะทำลายความเชื่อของคนไทยไม่ว่าจะการห่มผ่าหลวงพ่อโตประเพณีการชักพระ ได้ถูกสั่งห้ามจากผู้มีอำนาจห้ามอย่างโน้นอย่างนี้ ความสนุกสนานของประชาชนแทบจะไม่มีเลย แต่ต่างประเทศกำลังบูม การจัดงานลอยกระทง มีอยู่ทั่วโดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกา ตามหัวเมืองใหญ่ๆ จะจัดอย่างปกติ ตามจารีตประเทศของตนเอง นายชยวัชช์ ยิ้มสำราญ ประธานสภาฯ สำหรับที่วัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก ได้กำหนดจัดในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 ฝากประชาสัมพันธ์ เชิญชวนทุกท่านร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน ตามวันเวลาดังกล่าว สอบถาม 650 615-9528


@@@.ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลง หนาวบ้างเย็นบ้าง ฝนตกบ้าง ด้วยความห่วงใย ดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง อยู่ในที่อบอุ่นนะครับ ขอบคุณมาก ค่อยกันใหม่..