บอกข่าวซานฟรานฯ
นายดาบบอกข่าวซานฟราน 24 มิถุนายน 2560

เมื่ออาทิตย์ที่ ผ่านมา ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้เปิดเผยรายชื่อวัดในประเทศไทย 12 วัดเข้าข่ายทุจริตเงินทอน ใครได้ฟังงง เรื่องอะไรกันอีก ทางด้าน พ.ต.ท. พงค์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผอ. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จากการออกมาเปิดเผย ข้าราชการระดับสูงของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อาจเกี่ยวข้องกับการทุจริตเงินอุดหนุนงบประมาณบูรณะและปฏิสังขรณ์วัด ของ พศ. โดยทำในรูปแบบของเงินทอน คือชักเงินกลับจากวัดที่ได้รับเงินอุดหนุน จาก พศ. ในสัดส่วนที่สูงบอกว่าการทุจริตสูงถึง 75 เปอร์เซ็นต์ ทำให้เกิดความเสียหายต่องบประมาณแผ่นดินกว่า 60 ล้านบาท แต่ข้อมูลจากทางตำรวจปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ปปป) ว่าค่าส่วนต่างของการโอนเงินให้วัดและกลับคืนมา หรือเงินทอน อยู่ที่ประมาณร้อยละ 80 หรือโอนให้วัด 10 บาท วัดต้องคืนกลับให้ 8 บาท เฉลี่ยมูลค่าการทุจริตอยู่ที่วัดละ 4 ล้าน โดยวัดที่มีข้อมูลยอดเงินทุจริตมากที่สุดคือ วัดพนัญเชิงวรมหาวิหาร มูลค่า 13 ล้าน รองลงมาคือวัดวัดห้วยตาแกละ 11 ล้าน ทางด้านนายไพบูลย์ นิติตะวัน โผล่หน้าออกมาอีกแล้ว จี้ให้สอบเจ้าอาวาส ทั้ง 12 วัด สมรู้ร่วมคิดกับข้าราชการสำนักพุทธฯ ทุจริตเงินอุดหนุนวัดหรือไม่ และเรียกร้องให้นายก ออกคำสั่งให้วัดทำบัญชีทรัพย์สิน แก้ปัญหาผลประโยชน์ ทางองค์กรพระสังฆาธิการแห่งคณะสงฆ์ไทย ออกแถลงการณ์ ฉบับที่ 1 / 2560 เรื่องการทุจริตเงินอุดหนุนพัฒนาวัดของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตามที่ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ต.ท. พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ได้ให้สัมภาษณ์ เกี่ยวกับการทุจริตเงินอุดหนุนการพัฒนาจังหวัดทั่วราชอาณาจักร ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยการให้ข่าวเสมือนพระสังฆาธิการได้ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งทุจริตเงินอุดหนุนดังกล่าวเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายและผลกระทบร้ายแรงต่อคณะสงฆ์ในภาพรวมและอาจจะกระทบไปถึงการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดการศึกษาแผนกธรรมและบาลีด้วย ทำให้พุทธบริษัทและผู้นำศาสนิกในศาสนาต่างๆ เข้าใจว่า พระสังฆาธิการผู้ปครองของคณะสงฆ์ไทยเป็นผู้ทุจริตคอรัปชั่นเสียเอง ทั้งที่ข้อเท็จจริงพระสังฆาธิการเป็นเพียงปฏิคาหกคือผู้รับการอุดหนุนงบประมาณตามที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี จัดสรรให้เท่านั้น อนึ่งเงินอุดหนุนพัฒนาวัดและศาสนสถานทางพระพุทธศาสนาในวัดวาอารามต่างๆ เป็นงบประมาณที่ทางรัฐจัดสรรให้โดยหน้าที่ มีจำนวนเงินไม่มากนัก เมื่อเทียบกับงบที่รัฐบาลจัดสรรไปอุ้มหนี้เสีย ที่เกิดจากการบริหารจัดการสถาบันการเงินในรูปแบบธนาคารของบางศาสนาที่เกิดความเสียหายจำนวนมากกว่า 4 - 5 หมื่นล้านบาท โดยไม่มีฝ่ายใดสนใจเข้าไปตรวจสอบความเสียหายดังกล่าว

ดังนั้นองค์กรพระสังฆาธิการแห่งประเทศไทยจึงแถลงการณ์มาเพื่อให้พุทธบริษัทและรัฐบาลได้รับทราบว่า ตั้งแต่ปีงบประมาณนี้เป็นต้นไป พระสังฆาธิการและวัดวาอารามต่างๆ ทั้งภายในประเทศและนอกประเทศจะไม่รับเงินอุดหนุนใดๆ ที่สำนักงานพระพุทธศาสนา สำนักนายกรัฐมนตรีจัดสรรให้ และขอเจริญพรให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติดำเนินการในเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมา แถลงการณ์ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2560


@@@.ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ วัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก และสภาวัฒนธรรมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคเหนือ มีความยินดี ร่วมงานบรรพชา- อุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ปีที่ 1 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 รุ่นที่ 18 สมมติสีมาสงฆ์ วัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก ในวันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป และรับสมัคร เด็กชายอายุ ตั้งแต่ อายุ 9-19 ปี และรับสมัครชายไทย-ชายต่างชาติ อายุ 20 ปี ขึ้นไป ไม่จำกัดจำนวน และไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ติดต่อสมัครด่วน ที่พระครูวรสิทธิวิเทศ 650 615-9828 , 415 565-9650 รับไม่จำกัด