บอกข่าวซานฟรานฯ
นายดาบบอกข่าวซานฟราน 28 กุมภาพันธ์ 2558

เป็นข่าวขึ้นหน้าหนึ่ง ของหนังสือพิมพ์ไทยเกือบทุกฉบับ อาณาจักรและศาสนจักร ทางอาณาจักรคือการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ที่จะใช้เป็นกฏหมายสูงสุดในการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งได้ผลมาจากยึดอำนาจ พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการแม่ทัพบก ผันตัวเองมาเป็นหัวคณะปฏิวัติรัฐประหาร หรือคณะผู้รักษาความสงบแห่งชาติ และเป็นนายกรัฐมนตรี คนปัจจุบัน ของประเทศไทย ยังประกาศใช้กฏอัยการศึก ให้ทุกกลุ่มทุกสีหยุดความเคลื่อนไหว ยุติประกอบกิจการเมืองทุกชนิด แม้กระทั้งการจัดกิจกรรมวันเกิด ทำบุญให้คนตาย ห้ามไม่ให้รวมกลุ่มกัน หรือพูดคุยกันเรื่องการเมือง จำกัดเสรีภาพประชาชนทุกสถานที่ ขณะนี้คุกกรุ่นคือการร่างรัฐธรรมนูญแบบเผด็จการ ประธานร่างรัฐธรรมนูญ กรรมการร่างรัฐธรรมมนูญ ออกเดินสายฟังเสียงของประชาชน ไปไม่ถูกที่สักที ไปหาคนที่ไม่รู้เรื่องการบ้านการเมือง แล้วจะมาสรุปกันเอง ใครเค้าจะยอม พรรคการเมืองมีเกือบ 100 พรรค เคยไปสนทนาพูดกับหัวหน้าพรรคหรือไม่ หรือไปคุยกับลูกพรรคมันจะได้อะไร นัดแนะประชุมกัน เป็นกิจจลักษณะ คนไทยทั้งนั้น มีความเห็นไม่ตรงกัน ก็มาคุยกันได้ หรือไม่ใช่คนไทย ปากก็บอกว่าจะปรองดองกัน คืนความสุขให้กับประชาชน แต่ทำไมไปคุ้ยฝอยคดีเก่ามาปัดฝุ่น จบกันไปนานแล้ว รื้นฟื้นคดีมาหาเรื่องกัน จะปรองดองกันอย่างไร ข่าวคืบหน้าติดตามกันต่อไป..


@@@. ส่วนทางศาสนจักร คือมหาเถรสมาคม เป็นผู้บริหารสูงสุดของคณะสงฆ์ไทยในปัจจุบัน ทางพระเมธีธรรมาจารย์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า ตั้งแต่คณะสงฆ์สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน ยังไม่มีรัฐบาลไหนที่คิดจะตั้งญาติโยมมาดำเนินการเรื่องพระศาสนา ขอยืนยันว่าพระสงฆ์ไม่ได้กลัว หรือวิตก แต่บุคคลที่เข้ามาด้วยสัมมาทิฏฐิ และหากจะแก้ไขเรื่องใด ๆ ของสงฆ์ ควรปรึกษาพระสงฆ์ และปรึกษาสมเด็จพระสังฆราช พระสงฆ์มีข้อจำกัดพระวินัยบัญญัติ กรณีที่นายไพบูลย์ นิติตะวัน ประธานคณะกรรมการปฏิรูปแนวทางและมาตรการการปกป้องพิทักษ์พระพุทธศาสนา สภาปฏิรูปแห่งชาติ หรือปฏิรูปคณะสงฆ์ แต่คนที่จะเข้ามามาปฏิรูปต้องไม่ใช่บุคคลที่มีวาระ มีเงือนไข หรือมีความเห็นที่ขัดแย้งกับคณะสงฆ์ สิ่งนายไพบูลย์ พูดและการกระทำ แสดงออกถึงการไม่เป็นมิตรต่อคณะสงฆ์โดยส่วนรวม อยากถามว่ามีอำนาจอะไรมาตรวจสอบกรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) ขนาดวันนี้ ยังใช้อำนาจเกินขอบเขต วันหน้าถ้ายกร่างกฏหมายสงฆ์ คงเป็นสิ่งคณะสงฆ์รับไม่ได้ สนพ. ตั้งขึ้นมาไม่เกี่ยวข้องกับการออกมาปกป้อง ใคร แต่ตั้งขึ้นมาเพื่อปกป้องคุ้มครองคณะสงฆ์โดยส่วนรวม ไม่ใช่ปกป้องคุ้มครองวัดใดวัดหนึ่ง หรือพระรูปใดรูปหนึ่ง ทางด้านพระราชวิจิตรปฏิภาณ หรือ เจ้าคุณพิพิธ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวราราม ให้สัมภาษณ์ว่า เหตุใด สปช หรือสภาปฏิรูป ถึงหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดทั้งที่จุดประสงค์หลัก ของคณะกรรมการสภาปฏิรูป คือการิจารณาร่วมกับคณะสงฆ์ ปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ฉะนั้น อยากถามว่า นายไพบูลย์ นิติตะวัน กำลังทำนั้น ใช่หน้าที่ ที่คณะผู้รักษาความสงบแห่งชาติ มอบหมายให้หรือไม่ ถ้าไม่ใช่ทำเพื่ออะไร.... สปช. ชุดนี้ เป็นเครื่องมือของใครหรือไม่ หรือถ้าตั้งใจทำเอง มีเจตนาต่อพระพุทธศาสนาอย่างไร แถมยังบังอาจ ให้สัมภาษณ์ ว่าจะตั้งฆราวาส ขึ้นมาควบคุมดูแลพระสงฆ์อีกด้วย ซึ่งไม่เหมาะสม ถ้าฆราวาสคุมพระ ได้ก็ไม่ต้องทำอะไรแล้ว ศึกศาสนาครั้งคนที่จะหนักที่สุดคือ พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องจากไม่ได้คาดหวังให้ สปช. ทำหน้าที่ตรงนี้ ท่านนายก จะทำอย่างไร กับคณะกรรมการชุดนี้ จะสร้างความแตกแยกในวงการพระพุทธศาสนา และเรื่องนี้เป็นการบ้านที่หนักของรัฐบาลชุดนี้ ไม่ใช่ปรองดองให้คดีความหมดไป แต่เวลานี้ กลับสร้างความแตกแยกในวงการคณะสงฆ์ ชนิดที่ไม่เคยมีมาก่อนอดีต พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตั้งคนบ้าอำนาจมา ไม่รู้จักที่สูงที่ต่ำ กาลเทศะ ท่านพลอยมัวหมองไปด้วย.. เกิดชาวพุทธลุกฮื้อทั่วประเทศ ท่านจะอยู่ยาก กฏอัยการศึก กฏอัยการศึก ทหารก็เอาไม่อยู่ คิดจะฆ่าพระ แบบทหารพม่า ตามสบาย ประเทศไทย กับประเทศพม่าต่างกัน น่ะ ไหนบอกว่าสร้างความปรองดอง คืนความสุขให้กับประชาชน นายดาบฝากเตือนไว้เท่านั้น..


@@@. ความกตัญญู เป็นเครื่องหมายของคนดี ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ใหม่เสมอ เสาวคนธ์ วงศ์งาม หรือพี่จู๊ด ผู้ช่วยเลขานุการสภาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ บินด่วนกลับไปดูแลคุณแม่ประจวบ เมฑณเศรษฐี วัยเกือบจะเก้าสิบปีแล้ว ยังเดินเหินคล่องแคล่ว ตามอายุ ขออยู่ดูแลแม่นาน ๆ เรื่องงานไม่ต้องพูดถึงจะทำเมื่อไหร่ก็ได้ คุณแม่ สำคัญที่สุด จะอยู่กับเราสักกี่ปี.. ฝากคิดกันไว้เล่น ๆ


@@@. เอาช้างมาฉุดก็ไม่อยู่ .. งานช้างอีกแล้ว ไพทูรย์ ภูษานุราช เจ้าของธุรกิจส่วนตัว ประชาสัมพันธ์ ข่าวการกุศล เตรียมทอดผ้าป่า ในวันมาฆบูชา วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2558 ที่วัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ช่วงบ่ายมีแห่กองผ้าป่า หลายสิบต้น ร่วมเวียนเทียนรอบองค์พระปฏิมากร วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างบูรณ์ปฏิสังขรณ์สิ่งชำรุดทรุดโทรม สถานที่ทานอาหาร ฝากเชิญ ชาวพุทธทุกท่าน ร่วมงาน ลูกศิษย์อย่าลืมไปช่วยกันหน่อย ฮุย เล ฮุย ... ของเราก็มา ... ฮ่า.. ฮ่า... โม่ง โม่ง เท่ง โม่ง เท่ง โมง.. .


@@@.ข่าวคืบหน้าการสร้างกุฏิกรรมฐาน บนยอดเขา ซานตา ครู๊ส ไม่ธรรมดา.. แล้ว พระครูวรสิทธิวิเทศ เจ้าอาวาส พาคณะลูกศิษย์ ทั้งไทย เทศ จีน ไปออกกำลังกายทุกสัปดาห์ ตอนนี้หลังที่ 9 ตามโปรเจ๊ค เฟรสแรก ใกล้สำเร็จ เฟรสที่สอง ใครจะจับจอง รีบกันหน่อย ต้องขออนุญาติสร้างหลังใหญ่จุดรวม บรรจุคนหลายสิบ ที่จอดรถไม่ต้องห่วง สักสองร้อยคัน ค่อยเป็นค่อยไป ..ท่านพระอาจารย์ กล่าวว่า อีก 40 เอคอร์ประมาณ 99 ไร่ คอยอยู่ข้างหน้า ใครสนใจจะร่วมโครงการ แจ้งความประสงค์ ด่วน เอาคนละ 1 ไร่ สร้าง บ้าน พระอาจารย์บอกว่า โอเค ไม่มีปัญหา .. ใครสนใจไปช่วยสร้างวัด ติดต่อสอบถามได้ที่ 650 307-4506