บอกข่าวซานฟรานฯ
นายดาบบอกข่าวซานฟราน 16 สิงหาคม 2557

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างห้องน้ำสำหรับผู้ปฏิบัติธรรม การสร้างห้องน้ำ Septic tank ขนาด 1,000 Gallons 2-24 Domed Lids ราคา 2,295 เหรียญ ค่าจ้างแท็กเตอร์ขุดดิน 500 เหรียญ ค่าอุปกรณ์อื่นๆ อีก 500 เหรียญ รวมทั้งสิ้น 3,295 เหรียญ (บริจาคตามกำลังศรัทธา) จำนวน 4 ห้อง ชาย 2 ห้อง หญิง 2 ห้อง เพื่อให้พุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาปฏิบัติธรรมได้มีห้องน้ำไว้ใช้ อานิสงค์การสร้างห้องน้ำสาธารณะ เพื่อบำบัดทุกข์ ให้กับทุกท่านได้สบายใจ มีอารมณ์สดชื่นสมบูรณ์แจ่มใส ขอขอบคุณและขออนุโมทนาบุญล่วงหน้ามายังท่านผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายที่จะได้ร่วมกันสร้างห้องน้ำในครั้งนี้ เป็นการจรรโลงพระพุทธศาสนาอีกทางหนึ่งด้วย เมื่อมีที่ปฏิบัติธรรม ก็จะทำให้พระพุทธศาสนาดำรงมั่งคงอยู่คู่โลก ซึ่งพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น สามารถที่จะขจัดทุกที่เกิดขึ้นจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองได้จริง ถ้าผู้ปฏิบัติ ปฏิบัติอย่างจริงจัง สอบถามรายละเอียด และติดต่อขอบริจาคได้ที่ วัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก ได้ทุกๆ วัน หรือโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่ พระครูวรสิทธิวิเทศ (650) 615 – 9528, (650) 307 - 4506