บอกข่าวซานฟรานฯ
นายดาบบอกข่าวซานฟราน 30 สิงหาคม 2557

ฉบับนี้ นายดาบ จะพาคุณผู้อ่านไปดูบรรยากาศสบายๆ รอบเมืองซานฟรานกันครับ