บอกข่าวซานฟรานฯ
นายดาบบอกข่าวซานฟราน 25 สิงหาคม 2561

มีนักเขียน เรื่องความจริง เป็นฝรั่ง เขียนเรื่องพระพุทธศาสนา มีจุดเด่นไว้ 19 ประการ พระพุทธศาสนา ปฏิเสธว่า พระเจ้าสร้างโลก ถือว่าความเชื้อนี้ไร้สาระ ตรงกันข้ามโลกนี้ประกอบด้วยธาตุทั้ง 4 คือ ดิน น้ำ ไฟ ลม ประกอบกันขึ้นมา พระพุทธศาสนาไม่ใช่ระบบความเชื่อที่จะใช้คำว่า Religion เพราะว่า ศัพท์นี้ หมายถึงต้องมีความเชื่อในพระเจ้าผู้สร้างโลก จุดหมายปลายทางของพระพุทธศาสนา คือ ละกิเลส ได้หมดแล้ว หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด หรือวัฏฏสงสาร พระพุทธเจ้าไม่ใช่ผู้ปล่อยสรรพสัตว์ ให้รอดสรรพสัตว์ต้องช่วยตนเอง เพื่อหลุดพ้น จากกิเลสและวัฎฎสงสาร ความสัมพันธ์ ระหว่างพระสาวกคือผู้สอนและลูกศิษย์ ไม่ใช่ตัวแทนพระเจ้า และทาสผู้รับใช้ พระพุทธเจ้า ไม่เคยให้สาวกใช้ความเชื่อโดย ปราศจากปัญญามานับถือตรงกันข้ามทรงสอนให้ใช้ปัญญา พิจารณาคำสอนก่อนเชื่อ และเห็นจริงด้วยตนเองผู้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าต้องนำคำสอนไปประพฤติและปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นด้วยตนอง ไม่มีใครช่วยทำให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด จากให้คำแนะนำ ชี้ทางที่ถูกต้องให้เท่านั้น คำสอนของพระพุทธเจ้า เป็นสัจธรรมประจำโลก ที่มีอยู่แล้วพระองค์เป็นเพียงผู้ค้นพบและสร้างคำสอนขึ้นมา คำว่า “นรก” ในพระพุทธศาสนาไม่ใช่สถานที่กังขังสัตว์อย่างนิรันดร บุคคลทำบาปไปเกิดในนรก เมื่อพ้นกรรมแล้วก็สามารถกลับมาเกิดในภพที่ดีกว่าได้ และสัตว์ที่ได้ไปเกิดในภพอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นเทวดา ภพมนุษย์ ภพเดรัจฉาน ก็สามารถกลับมาเกิดในนรกได้อีกพระพุทธศาสนาไม่ได้สอนแนวคิดเรื่องบาปคิดตัวเหมือนที่ศาสนาอื่นเทวานิยมแต่สอนเรื่องกฎแห่งกรรม ซึ่งมีทั้งกรรมขาว กรรมดำ และกรรมไม่ขาวไม่ดำ พระพุทธสอนว่า มนุษย์และเทวดาทุกชีวิต มีศักยภาพที่จะบรรลุธรรมได้ ข้อสำคัญ คือต้องใช้ความพยายามในการปฏิบัติ เพื่อชำระกิเลสให้พ้นไปจากจิตใจ พระพุทธเจ้าสอน ทรงเป็นมนุษย์ สามัญธรรมดา ที่หลุดพ้นจากจากทุกข์ ได้เพราะการประพฤติดีปฏิบัติหลายภพหลายชาติ..อ่านแล้วคำสอนที่ดี สามารถ นำไปแนะนำผู้อื่นได้


@@@.เด็ดขาดและเด็ดเดี่ยว ประธานาธิบดี แห่งประเทศออสเตรีย ชื่อ จูเลีย กิลลาด ได้รับการยกย่องเป็นราชินีของโลก เพราะว่าสิ่งที่เธอพูด ต้องมีความกล้าหาญและเชื่อมั่นอย่างมาก ซึ่งทุกประเทศในโลกควรมีผู้นำแบบเธอ มุสลิมกำลังเรียกร้องกฎหมายอิสลามหรือซีรีอะห์ ได้ถูกขอร้องให้ออกนอกประเทศออสเตรียภายในวันพุธที่จะถึงนี้เพราะว่าชาวออสเตรียมองมุสลิมบ้าคลั่งเป็นผู้ก่อการร้ายสุเหร่าทุกแห่งต้องให้ความร่วมมือกับเรา ค้นหามุสลิมกลุ่มนี้อพยพมาจากประเทศอื่น เข้ามาอาศัยในประเทศของเรา หวังจะเปลี่ยนเราให้เป็นอย่างเค้าถ้าทำไม่ได้ขอเชิญออกนอกประเทศมีคนออสเตลียจำนวนมากมองว่าฉันกำลังดูหมิ่นศาสนาแต่ดิฉันขอให้ความมั่นใจกับประชาชนของออสเตรียว่า สิ่งที่ทำเพื่อการเป็นอยู่ที่ดี สำหรับประเทศของเรา เราพูดภาษาอังกฤษมิใช่ภาษาอื่นถ้าคิดจะอยู่ในประเทศของเรา ต้องเรียนรู้ที่จะพูดภาษาอังกฤษ..ค่ะ..


@@@พี่น้องชาวไทยนครซานฟราน ซิสโก เตรียมเฮอีกครั้งเมื่อบริษัทนำเข้าสดของสด Smile king of fruit เตรียมนำทุเรียนสดมาอีกครั้งพร้อมกับของสดๆ จำนวนมากคอยสอบถามติดตามไลน์กลุ่ม..ของเด็กวัด..


@@@.ต้อนรับกลับซานฟรานไปริโน คุณกรรณิการ์ แจ๊บสัน พี่แห่งเมืองริโน กลับมาถึงสนามบินนครซานฟรานได้คุณศรีนินทร์ ไปรับกลับถึงเมืองริโน โดยสวัสดิภาพ ฝากขอบคุณผ่านมาทางนี้ด้วย