สุขภาพและการบำบัด
สดศรี สุริยะฉาย
พระเจ้าสร้าง

มีสตรีคนหนึ่งเกิดมาสมบูรณ์เฉพาะร่างกายส่วนบน ต้องใช้สองมือในการปีนขึ้นบันไดและเคลื่อนไหวไปตามพื้นด้วยกางการนิ้วเกาะพื้นไปตามพื้นราบ เมื่อโตขึ้น เธอสามารถเข้าแข่งขันการปั่นจักรยานสองล้อกลมด้วยสองมือจนมีความเร็วขนาดชนะได้เหรียญทองจากการแข่งขันมาแล้วนับไม่ถ้วน ด้วยเพียงสองมือที่ทำหน้าที่ปั่นล้อกลมสองข้างของเก้าอี้ที่นั่งอยู่ระหว่างสองล้อนั้นด้วยความเร็วกว่าคนอื่นๆ ที่กำลังแข่งขันอยู่หลายสิบคน เธอได้รับการอุปการะจากสถานเลี้ยงเด็กโดยสตรีท่านหนึ่ง ซึ่งภายหลังก็รับอุปการะเด็กหญิงอีกคนหนึ่งที่ไม่สมประกอบมาอยู่ในบ้านเป็นเพื่อนกัน

ชื่อเสียงของสตรีท่านนี้โด่งดังระดับโลก ซึ่งผู้เขียนลืมชื่อไปได้เพราะมุ่งความสนใจไปที่การทำงานของระบบประสาทของเธอว่า เป็นไปได้อย่างไรที่ร่างกายครึ่งตัวจะมีความสามารถกว่าอีกหลายคน เพราะแพทย์ได้วิจัยลักษณะร่างกายของเธอว่า มีความปรับปรุงต่อสภาวะอย่างสูงสุด เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Hyper Adaptability และมีความอดทนต่อชีวิตอย่างสูงสุด คือ Biology of Endurance เกินภาวะร่างกายปกติ physical limit สามารถดำรงการทำงานของร่างกายส่วนบนเกินปกติ มีการหมุมเวียนโลหิตสู่หัวใจสูง หัวใจเต้นถึง 170 ต่อนาที เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า 170 beats per minute ของคนเราปกติก็เรียกว่าหัวใจเต้น 80 ครั้งต่อนาที ของผู้เขียนเวลาอยู่เฉยๆ 77 ครั้งต่อนาทีเอง ของเธอนั้นมีเส้นโลหิตพิเศษ เพื่อนำโลหิตกลับคืนสู่หัวใจ เรียกว่า alternative blood to carry back to heart และแพทย์วิจัยว่า สมองส่วนบนของเธอสร้างพิเศษ เพราะโดยปกติสมองส่วนบนตรงกลางทำหน้าที่ป้อนสัญญาณแก่ร่างกายท่อนบน ถัดไปด้านหลังจะป้อนประสาทให้แก่ร่างกายส่วนขาท่อนบน และถัดต่อไปของสมองด้านบน ส่วนหลังจะทำงานแก่ร่างกายส่วนขาท่อนล่าง เมื่อไม่มีขา สมองก็มุ่งการทำงานไปที่ร่างกายส่วนบนอย่างเดียว เป็นพิเศษกว่าคนอื่น ร่างกายส่วนบนของสตรีท่านนี้แข็งแรง แผ่นหลังมีกล้ามเนื้อเป็นลอน ด้านหน้าไม่เห็นหน้าอกแบบมาริลีน มอนโร ที่ผู้เขียนเห็นในภาพยนตร์ทีวีคืนก่อนหน้านี้ เห็นแต่เต้านมหน้าอกและกล้ามแขนแข็งแรง ไม่ใช่เป็นมัดแบบนักสร้างกล้าม แต่เป็นมัดแบบคนมีกำลังแขนแข็งแรง มิน่าล่ะ เธอจึงสร้างพละกำลังที่จะเคลื่อนมือที่ถือเบาะยางสำหรับจับล้อหมุนได้เร็วมากกว่าคนอื่นๆที่แข่งขันกันอยู่ เธอมีคติว่า

In spite of everything, I always find the way to win everything.

อีกท่านหนึ่งเป็นชายมีร่างกายเฉพาะท่อนบนเช่นเดียวกัน ถ้าจำไม่ผิดเขาชื่อ Nick Judicic เขาได้แต่งงานกับสตรีที่สวยงาม มีบุตรสองคน ครบบริบูรณ์เป็นชายหนึ่ง หญิงหนึ่ง แสดงว่า การพัฒนาทางชีววิทยา ไม่เกี่ยวกับเซลล์ต้นกำเนิด และธรรมชาติสร้างตามกำหนดของเซลล์ ไม่บกพร่อง

ความรู้จากศาสนาคริสต์ที่ฟังมาเรื่องพระเจ้าสร้างโลก 6 วัน กล่าวคือ วันที่ 1 สร้างความมืด สว่าง วันที่ 2 สร้างน้ำ กับฟ้า วันที่ 3 สร้างแผ่นดิน พืช ผัก วันที่ 4 สร้างดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดวงดาว วันที่ 5 สร้างน้ำ ฟ้า สัตว์ วันที่ 6 สร้างสัตว์บก สัตว์ใหญ่ มนุษย์

เราเรียกชีววิทยา เรียนรู้การพัฒนาและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิต และการเกิดพันธุ์มนุษย์ มีโครโมโซมเพศหญิงต่างกับเพศชาย เป็นความแตกต่างของการพัฒนาเซลล์ทางชีววิทยา ศาสนาคริสต์นับได้หลังศาสนาพุทธ 543 ปี บัญญัติคำสอนในพระคัมภีร์รวม 39 เล่ม กล่าวถึงความจริง ความเชื่อ และความรู้สึก ศาสนาพุทธกล่าวถึงจิตในร่างกาย และวิญญาณเป็นการประสานงานของการติดต่อสื่อสารระหว่างเซลล์ ก่อให้เกิดระบบชีวิต 10 ระบบ ได้แก่ระบบประสาทส่งสัญญาณไปบงการจิตและอวัยวะ ให้ทำงานในแต่ละระบบ เช่นระบบย่อยอาหาร เริ่มจากการเคี้ยวย่อยอาหารให้เล็กลงในปากด้วยฟันซึ่งสร้างด้วยแคลเซี่ยมแข็งพอที่จะไม่แตกสลายเมื่อเจออาหารแข็ง แต่ฟันก็จะเสื่อมบางลงและหลุดจากเหงือกซึ่งมีเนื้อเยื่อหุ้มติดต่อกับรากฟันเจาะลึกในกราม นานๆเข้าหรือแก่ตัวลง ฟันก็เสื่อมการยึดติดกับเหงือก เป็นรูโบ๋และหลุดออก ต้องสร้างฟันเทียมยึดติดกับเหงือกใหม่ นี่เป็นวิวัฒนาการทางวิทยาศาสตร์ ในแมกซิโกมีภูเขาไฟระเบิดเมื่อ 200,000 ปีมาแล้ว สร้างแผ่นดินเรียกว่า volcanic belt ให้กำเนิดพืชเรียกว่า iconic food ชื่อ blue agave ที่ให้ผลไม้ เมื่อผ่านการอบ และบดละเอียดผ่านการกรองและการกลั่น ออกมาเป็นเครื่องดื่มมีชื่อเสียงโด่งดัง คือเตกิล่า Tequila ของเมกซิโก เป็นการพัฒนาทางชีววิทยาของดิน น้ำ ลม ไฟหรือแสงแดดเป็นส่วนสร้างชีวิต

ดอกไม้ agave flowers เมื่อมีเกสรร่วงโปรยปรายตามกลีบดอกหรือแผ่นดิน แล้วมีตัวแมลงล้มหงายหลังเกลือกกลั้วเกสรนั้น นำไปสู่ถิ่นอื่น เช่น Sierra Madre แปลว่า Mother of the mountain เมื่อปี 1950 มีนักวิทยาศาสตร์ใช้คิดค้นผลิตยาแก้มะเร็งด้วยระบบภูมิคุ้มกัน หรือ immune therapy for cancer เห็นไหมว่า ดิน น้ำ ลมไฟ และธรรมชาติ สามารถเป็นประโยชน์ต่อชีวิต โดยการช่วยเซลล์พัฒนาระบบต่อต้าน เรียกว่า immune therapy

สิ่งต่างๆระหว่างธรรมชาติ และจิตของมนุษย์ กับ คำสอนทางศาสนา มีส่วนสัมพันธ์ติดต่อถึงกัน คงจำได้ว่า ผู้เขียนเคยเล่าประสบการณ์ที่พระอาจารย์ไพบูลย์ นิสัยสุตานุยุติ สั่งผู้เขียนว่าให้รับดวงแก้วที่ท่านจะส่งมาให้ทางจิตสมาธิ ผู้เขียนก็ไม่ได้ถามว่าดวงแก้วมีลักษณะอย่างไร และจะรับดวงแก้วอย่างไร ตอนนั้นผู้เขียนไปเรียนวิปัสสนาวิธีสมาธิกับท่าน ต้องนอนที่ตึกกรรมฐาน หลังจากเอาอาหารไปให้แมวที่อยู่แถวตึกนั้นแล้วก็นอนหลับ พอตีสี่ท่านจะมาสอนวิธีปัสสนาให้ที่ตึก มีผู้เขียนคนเดียวก็นั่งสมาธิตามท่านสั่งว่า จะส่งดวงแก้วมาให้ทางสมาธิ รับให้ได้นะโยม ผู้เขียนก็เห็นดวงแก้วสีเงินที่ดวงตาข้างซ้ายส่งประกายระยิบระยับสีเงินพุ่งสูงขึ้นฟ้า ดวงตาข้างขวาเห็นดวงแก้วสีทองส่งประกายระยิบระยับพุ่งสูงขึ้นไป ตรงกลางหัวคิ้วระหว่างดวงตาทั้งสองปรากฎองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระดำเนินอยู่ ชายจีวรโบกพลิ้วด้วยสายลม พระหัตถ์เคลื่อนตามพระบาทที่ย่างก้าวระหว่างดำเนิน การเห็นมิใช่การนึกหรือการสมาธิ แต่เป็นการเห็นภายในระบบประสาท มิได้สร้างจากการนึกคิดเอาเอง เพราะ 2564 ปีมาแล้ว การเห็นจากจิตว่างระหว่างสมาธิ ไม่ใช่ภาพนิ่งของการคิด เพราะสมาธิคือจิตว่างไม่คิดอะไร เพียงแต่เห็นพระองค์ ทรงย่างก้าวพระบาทดำเนินอยู่ พระหัตถ์เคลื่อนตามจังหวะของพระบาทที่ย่างก้าว ชายจีวรโบกพลิ้วด้วยสายลม การทำงานของร่างกาย 10 ระบบมีความสัมพันธ์ถึงกัน แต่เมื่อหลับ การทำงานของ 10 ระบบ ก็เหลือแต่ระบบประสาทที่สั่งงานระบบภายในร่างกายให้ทำงานตามที่ควรดำเนินอยู่ เช่น การบดย่อยอาหารในกระเพาะ มีการเติมกรดและน้ำย่อยที่ไม่ส่งเสริมการเติบโตของแบคทีเรีย แต่ส่งเสริมการทำงานของร่างกาย และการสลายสารเคมีที่มีอยู่ในอาหารให้สามารถใช้ประโยชน์ต่อไปได้ การดูดซึมสารอาหารไปสู่ลำไส้เล็กซึ่งมีผนังถึง 3,100 ฟุต เคลื่อนย้ายของเสียออกไปตามลำไส้ใหญ่ ก่อนเคลื่อนสู่ทวารหนักเป็นการขับถ่ายสุดทาง ตับจะเก็บและช่วยควบคุมการส่งสารอาหารที่เป็นประโยชน์ไว้เพื่อส่งต่อไปให้โลหิตเมื่อร่างกายต้องการมิให้ขาดตกบกพร่อง ส่วน gallbladder กระเพาะปัสสาวะและม้าม Pancreas จะส่งน้ำย่อยไปช่วยการย่อยในลำไส้เล็ก ระบบประสาทส่วนหน้าของสมองเป็นการไตร่ตรองความคิดและการพูด ส่วนบนควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกาย ในกรณีของหญิงและชายที่มีร่างกายครึ่งตัวเฉพาะท่อนบน ประสาทสมองด้านบนส่วนกลางควบคุมการทำงานของร่างกายท่อนบนเหนือเอวขึ้นไป เมื่อร่างกายขาดช่วงล่างส่วนบนที่อยู่ต่อถัดไปก็ทำงานเพิ่มการทำงานสำหรับอวัยวะส่วนล่างด้วย บุรุษที่มีร่างกายส่วนบนจึงสามารถมีบุตรชายหญิงที่สมบูรณ์ครบถ้วน เพราะสมองส่วนบนทำงานด้านความรู้สึก sense center ติดต่อกับการทำงานสื่อสารด้านภาษา ด้านหลังสมองส่วนบนเป็นการทำงานของสายตา การรับรู้การเห็น สมองเล็กด้านล่างของสมองใหญ่ เรียกว่า Cerebellum ทำงานควบคุมการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อ เขาจึงสามารถมีบุตรชายหนึ่งหญิงหนึ่งที่มีร่างกายครบบริบูรณ์ แกนสมองติดต่อไปยังประสาทไขสันหลัง ควบคุมการเต้นของหัวใจ การหายใจและระบบย่อยอาหาร

การทำงานของระบบประสาท 10 ระบบ เป็นตัวอย่างประสิทธิภาพในการสื่อสารสมองสู่ทั้งร่างกาย เป็นที่ยอมรับในการวินิจฉัยโรคและการทำงานของร่างกาย Mankind diagnosis เช่น ALS Amyotrophic Lateral Sclerosis เช่นที่ Stephen Hawkins ที่มีเพียงศีรษะ ร่างกายแขนขาลีบ สามารถดำรงชีวิตมีความสำเร็จสูงสุดในฐานะนักฟิสิกส์ผู้ได้รับรางวัลโนเบลและเขียนหนังสือติดอันดับขายดีที่สุดแห่งโลกอยู่ 4 ปี แต่งงานและมีลูกชายหญิงสมบูรณ์ มีอายุถึง 76 ปี โดยใช้ปลายมือพิมพ์แทนนิ้ว ร่างกายที่ลีบทั้งลำตัวและแขนขานั่งอยู่บนรถเข็น และสตรีที่มีแต่ท่อนบนสามารถเอาชนะในการปั่นสองล้อที่เธอนั่งอยู่บนเก้าอี้ตรงกลางด้วยความเร็วสูงสุดของโลกนับครั้งไม่ถ้วน เธอจะเข้าแข่งกีฬาโอลิมปิคใหม่นี้