สุขภาพและการบำบัด
สดศรี สุริยะฉาย
สิ่งที่ธรรมชาติสร้าง

จากความคิดที่ว่าโลกกระเด็นจากดวงอาทิตย์ และเย็นลง นับเป็นเวลา 60,000 ปีแล้ว และมีคนว่าเด็กๆ สนใจเรียนการทำตะกร้าจากพืชมาตั้งแต่ 6,000 ปีแล้ว จนถึงว่า เรามีชีวิตอยู่นี้ตามวิถีของนาฬิกาชีวิต ที่จะมีผลต่ออวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกายตามกำหนดเวลาประจำวัน ซึ่งแบ่งออกเป็น 24 ชั่วโมง จะมีผลต่อสมอง หัวใจ กระเพาะ ตับ ไต ลำไส้ และทวารหนัก ต่างกันไปตามเวลาจนครบวัน แล้วพิจารณาถึงอาหารแต่ละอย่างที่จะมีส่วนสร้างชีวิต อวัยวะ หรือความคิด ต่างกันตามวาระ รายละเอียดต่างๆเหล่านี้ ใช้เวลาสร้างใช้ปรัชญาในการเตรียมให้เกิดผลต่างๆ อย่างน่าฉงนฉงายไม่น้อย ดูจากลูกขนุนเป็นตัวอย่างแห่งการสร้างของธรรมชาติ เปลือกนอกหนานุ่มแต่เหนียวมาก ไม่สามารถทำลายได้ง่ายนัก เพื่อป้องกันส่วนที่เป็นอาหารอันโอชะของเนื้อขนุนภายในที่สุด ขนุนลูกหนึ่งมีประมาณ 100 เม็ด สร้างอย่างได้รับการปกป้องคุ้มครองหลายชั้น กว่าจะถึงส่วนอันโอชะที่เป็นประโยชน์ ต้องผ่านเปลือกหนานุ่มเหนียว เพื่อที่ว่าเมื่อขนุนสุกแก่ร่วงจากต้นจะไม่แตกเมื่อตกกระทบพื้น ถ้าเปลือกสร้างอย่างแข็ง อาจแตกเมื่อหล่นกระทบพื้น แล้วถูกแมลงเข้าไปแทะกินภายในและทำลายเมล็ดซึ่งควรจะงอกเป็นพืชผลออกลูกต่อไป ดังนั้นธรรมชาติจึงสร้างส่วนที่จะเกิดเป็นพืชพันธุ์ต่อไป ต้องผ่านเปลือกในนุ่มเหนียว มีสายใยเกาะติดปกป้องอยู่มากมาย ก่อนจะถึงเนื้อนุ่มหอมหวานที่มีสีของเนื้อขนุนเหลืองสวยน่ากิน เพื่อให้กินแล้วทิ้งเม็ดใน สำหรับการเติบโตแห่งชีวิตต่อไป เม็ดในของขนุนเกาะติดกับแกนที่จะเลี้ยงเป็นอาหารได้ระยะหนึ่ง ขนุนหอมหวานแล้วเคี้ยวง่าย คุ้มกับความพยายามเข้าถึงเนื้อและจูงใจให้ทิ้งเม็ดสืบชีวิตต้นขนุนต่อไป อย่างกับว่าจะเป็นรางวัลในการเอาเม็ดขนุนไปเพาะปลูกเพื่อสืบพืชพันธุ์ และเพื่อจะได้หวนนึกถึงความอร่อยนั้นอีกเพื่อยังชีวิตอีกรุ่นหนึ่งของต้นขนุน สร้างภพหรือชีวิตของต้นไม้ที่จะเติบโตถึงวัยที่จะมีลูกได้อีก และก็ต้องอาศัยแมลงนำเชื้อเกสรไปผสมกัน จึงจะสามารถมีต้นขนุนเติบโตสืบพันธุ์อีกได้ ไม่สูญพันธุ์เสียเปล่าสิ้นสุดเพียงลูกเดียวหรือภพเดียว สิ่งต่างๆ ที่แสดงความคิด หรือตรรกะในการเตรียมชีวิตต่อไปนี้ เป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้าง เพื่อให้โลกพัฒนาดำรงชีวิตสืบต่อไป เพื่อความอยู่รอดของโลก ของชีวิต สัตว์ก็เหมือนกัน ปรากฏการพัฒนาจนถึงขั้นสามารถสืบพันธุ์ต่อไปได้ เช่นสัตว์ที่ไม่มีพิษ ก็มีความน่ารัก น่าเลี้ยงดู มีความฉลาดเฉลียว เพื่อให้มนุษย์เอาไปเลี้ยงดู สืบพันธุ์ต่อไป สัตว์ที่ไม่สามารถทำร้ายผู้อื่นได้ ก็มีความปกป้องตัวเองอย่างเต่า มีกระดองแข็ง เพื่ออำพรางว่าตัวเองเป็นก้อนหินนะ สัตว์อื่นไม่หนีไปเมื่อเข้าไกล้ ทำให้สามารถจับสัตว์เล็กกว่าเป็นอาหารได้ง่ายดาย เพราะเต่าเคลื่อนไหวช้ากว่าสัตว์อื่น สัตว์ที่สามารถทำร้ายจับสัตว์อื่นไปเป็นอาหารก็จะสร้างร่างกายให้กลมกลืนกับธรรมชาติ เพื่อให้สัตว์อื่นตกเป็นเหยื่อได้ง่ายขึ้น เริ่มตั้งแต่มีสมองฉลาด กำยำ แข็งแรงกว่าสัตว์อื่น สามารถจับสัตว์อื่นเป็นอาหารเพื่อความอยู่รอดของชีวิตได้ง่ายดาย รู้วิธีดำรงชีวิต สืบทอดพันธุ์ ให้กำเนิดชีวิตรุ่นต่อไปได้ หรือมิฉะนั้นก็จะถูกล่าด้วยอาวุธของผู้มีปัญญาเหนือกว่า เอาร่างกายไปเป็นอาหาร หรือชิ้นส่วนของร่างกายเป็นยาบำรุง ของมนุษย์ผู้มีความรู้เหนือกว่าสัตว์น้ำ มนุษย์ก็มีทักษะความอยู่รอดบางทีก็ด้วยความคิดเห็นแก่ตัว เอาตัวรอด ทำร้ายหรือทำลายผู้อื่นหรือสัตว์อื่นหรือพืชอื่น จากความรู้เท่าไม่ถึงความคิดแห่งการดำรงชีพอันเจริญ

แม้แต่พืชเอง ก็มีการพัฒนาจากแสงแดด ก่อให้เกิดการเจริญเติบโต ก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อชีวิตอื่นที่เราเรียกว่าเป็นยาในการบำบัดโรคหรือร่างกายของมนุษย์หรือสัตว์อื่นได้ เช่น กระเจี๊ยบแดงต้มกับพุทราจีน สามารถล้างไขมันที่เกาะตามผนังหลอดเลือดของมนุษย์ มิฉะนั้น มนุษย์จะอายุสั้น หรือกินน้ำกระชาย แล้วกินน้ำใบบัวบกตาม ก็จะบำรุงสมอง ช่วยให้มนุษย์ดำรงความคิด และดำรงชีวิตได้ยืนยาวกว่าการที่จะทนทุกข์ทรมานกับโรคที่แก้ไขไม่เป็น และความรู้ที่มนุษย์เรียนรู้ ก็สามารถช่วยให้ดำรงสภาพชีวิตได้อย่างปลอดโรค เช่นการหายใจ ก็ต้องเรียนรู้วิธีหายใจลึกๆ เร็วๆ เพื่อเอาอากาศบริสุทธิ์ไปเลี้ยงสมอง ช่วยให้ดำรงชีวิตดีขึ้น เช่นที่อาจารย์สุทธิวัลล์ คำภา กล่าวไว้ว่า “ถ้าดูแลปอดดี ไตก็จะแข็งแรง เมื่อไตแข็งแรง กระดูกก็จะแข็งแรงด้วย”

สิ่งที่ธรรมชาติสร้าง อย่าทำลาย ไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์ หรือสิ่งของ เพราะมองให้ลึกซึ้ง ธรรมชาติสร้างประโยชน์ให้ชีวิต ขอเพียงแต่รู้วิธีการใช้ประโยชน์เท่านั้น

ฉบับนี้ ขอจบท้ายด้วยมงคล 38 ประการ บัญญัติโดยปรมาจารย์ที่เรานับถืออย่างสูง คือท่านพุทธทาส ภิกขุ ที่อยากเน้นบางประการ เช่น

อย่าเป็นพวกกับคนโง่เขลา

อยู่ในที่ซึ่งเหมาะสมแก่อุปนิสัยและความสามารถของตน

ประกอบกุศลกรรมหรือความดีเพื่อความรุ่งเรือง

ทำความพอใจในการดู การฟัง ทุกอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งวิชาความรู้

จงเว้นการทำสิ่งที่ต้องเสียใจภายหลัง

จงอย่าจองหองพองตัว

เมื่อถูกสิ่งต่างๆรบกวน จงอย่าหวั่นไหว

จงปกติ

นี่คือมงคลบางประการจาก 38 ประการของท่าน เลยอยากถ่ายทอดต่อทุกคน ณ ปีใหม่ไทย จะได้มีชีวิตใหม่บางประการ นอกเหนือจากความสำเร็จที่เคยผ่านมาแล้ว