สุขภาพและการบำบัด
สดศรี สุริยะฉาย
สร้างความสุขให้วิญญาณ

พยายามสรุปความหมายของวิญญาณจากบทความก่อนๆที่รวบรวมจากวิทยาศาสตร์ ว่ามาจาก พลังลมปราณ Prana Life Force ทำงานร่วมกับพลังกาย เรียกว่า กายวิญญาณ The Spiritual Body ซึ่งทางศาสนาพุทธโดยพระอาจารย์สุภณว่ามาจากขันธ์ห้า ในรูปของวิญญาณ คือ ความรู้ ที่สั่งสมมาหลายชาติ ทั้งชาตินี้และชาติก่อนๆ จิตที่จะสามารถบงการหรือทำงานร่วมกับขันธ์อื่นๆได้ ควรเป็นจิตบริสุทธิ์ ปราศจากกิเลส ไม่มีความโลภ โกรธ อาฆาต พยาบาท หรือให้ร้ายผู้อื่น เพราะเมื่อตายไปแล้วไม่มีร่างกายเหลืออยู่ เหลือแต่กายวิญญาณ นอกนั้นกลับไปสู่รูปของดิน น้ำ ลม ไฟ จิตคือผู้อาศัยในสังขารที่มีแต่วิญญาณ

วิญญาณ คือสภาวะที่จิละร่างกายแล้ว เราเรียกว่า วิญญาณออกจากร่างแล้ว สามารถทำตามที่จิตสั่งได้ เพราะจิตมี Prana Life Force คือ พลังลมปราณแห่งชีวิต ทำงานกับรูปกาย Spiritual Body ได้ คำถามต่อมาคือว่า แล้วเราจะสามารถทำให้วิญญาณเป็นสุขได้อย่างไร ถ้าสืบทอดความสุขต่อไปในกายใหม่ได้

ในแง่วิทยาศาสตร์ เซลล์ทำงาน 10 ระบบ เราจะมุ่งความสนใจไปที่ระบบสมอง ระบบความรู้สึกระบบการสร้างชีวิตใหม่ เพราะเราสนใจว่า จะสร้างความสุขให้วิญญาณ เพื่อให้การสร้างชีวิตใหม่สมบูรณ์

1.มีความทรงจำที่เป็นสุข

2.บริโภคผักสด ผลไม้สด เพราะสร้างชีวิตด้วยธรรมชาติ

3.พักผ่อนหลับนอนอย่างผาสุกเต็มที่

4.มีความคิดที่สร้างความผาสุกให้บรรยากาศรอบตัว

5.พอใจในสิ่งที่มี

6.มีปัญญาเห็นความสุข

7.ถึงแม้ความจำหลงลืมแต่ก็มีความสุข

8.มีพลังจิตบงการที่เป็นสุข เป็นพลังที่มีประโยชน์ต่อชีวิตตนเองและผู้อื่น (Prana Life Force)

9.ฝึกร่างกายให้เคลื่อนไหว เช่น เดิน ออกกำลังกาย

10.ให้ความสนใจต่อชีวิตของผู้อื่น และสัตว์และพืช

11.อย่าทำลายหรือสร้างทุกข์ ความเดือดร้อนให้ผู้อื่น แล้วเราจะเป็นสุข

12.กินของที่บริโภคแล้วจะเป็นสุข ร่างกายแข็งแรง

13.สิ่งแรกที่ทำคือ ทำให้ชีวิตรอบตัวมีความสุข

14.ได้รับซองที่ก่อให้เกิดความสุข หรือสร้างความสุขเมื่อมองเห็น

15.สรุปง่ายๆ คือ ไม่ว่าจะกิน จะนอน จะคิด จะทำ ก็ให้เป็นสุขอยู่เสมอ

เรารู้ว่า สสารแห่งชีวิต มี จิต ร่างกาย และวิญญาณ เราจะมุ่งไปที่จิต เพราะทำให้สมองคิดเป็นสุข เราจะมุ่งไปที่ร่างกาย คือ การกิน สภาวะความเป็นอยู่ การหลับ การนอน เพราะปัจจัยหลักสี่ประการนี้ก่อให้เกิดสุข และเราจะมุ่งไปที่วิญญาณ เป็นผลลัพธ์สุดท้ายที่เป็นสุข

การสร้างความสุขให้วิญญาณ จึงเริ่มต้นที่ จิตเป็นสุข เช่น คนที่รักกัน อยู่ใกล้กันก็รู้สึกเป็นสุข ฉะนั้นให้เลือกคบ เลือกพบประสนทนากับบุคคลที่จะสร้างความสุขให้เราเป็นเบื้องต้น เลี้ยงบุคคลที่อัธยาศัยไม่ตรงกับความมุ่งหมายให้เราเป็นสุข

ประการต่อไป ของการสร้างความสุขให้วิญญาณ อยู่ที่ การบริโภคอาหารที่จะส่งผลให้สุขภาพราบรื่นเป็นสุข มีการขับถ่ายของเสียตามเวลา ไม่หมักอยู่ในระบบให้เกิดแก๊สที่ทำให้ระบบปั่นป่วนถึงระบบอื่นๆไปด้วย เช่น นอนไม่หลับ เสียน้ำในร่างกาย ภูมิต้านทานโรคและไวรัสเสื่อม ดังที่กล่าวว่า สุขภาพ หมายความว่าภาวะแห่งร่างกายทั้ง 10 ระบบทำงานประสานกันถูกต้องดี ร่างกายก็เป็นสุข ไม่มีความวิตกกังวลต้องไปปรึกษาหมอ

เมื่อจิตเป็นสุข ร่างกายเป็นสุข วิญญาณก็จะได้รับผลแห่งความสุขโดยปริยาย

ยกตัวอย่างเช่น บุคคลทั่วไปอาจมองว่า การเลี้ยงอาหารแมวไร้บ้าน ที่ผู้เขียนกระทำอยู่เป็นประจำ จ่ายเงินมากกว่าอาหารประจำวันของตัวเอง เพราะทางซิตี้ลอสแอนเจลิสส่งมาให้ กระนั้นก็ตาม ก็ยังมีผู้แอนตี้ทำร้ายสัตว์และทำร้ายผู้เขียน โดยทางตรงและทางอ้อม ส่งคนมาเปิดประตูยามดึก แต่ผู้เขียนมีความสุข ที่เห็นแมวชราภาพ เดินไม่ค่อยไหวระมัดระวังในการข้ามถนน มารอกินอาหารซึ่งเป็นปลาทูน่ากระป๋องกระนั้นก็ยังเคี้ยวอย่างช้าๆ เพราะเคี้ยวไม่ไหว ดื่มนมมากเพราะกระหายนมและช่วยความแข็งแรงในการเดิน และกินอาหารเม็ดซึ่งมีผักเป็นส่วนผสมอยู่ด้วย เมื่อแมวตัวแข็งแรงกว่าจะมาแย่งอาหารเขาก็ต้องหลีกไปสู้ไม่ไหว ต้องแยกให้กินต่างหากโดยเฉพาะ กินเสร็จแล้วก็เดินอย่างช้าๆ กลับบ้านซึ่งอยู่ในบริเวณโรงเรียนของรัฐบาล โอกาสที่จะสามารถให้อาหารแมวแก่ชราเช่นนี้ และดีใจที่เขายังสามารถมากินอาหารที่เราเตรียมไว้ให้และเดินกลับโดยปลอดภัย วันรุ่งขึ้นก็มากินใหม่ เป็นความสุขทางวิญญาณที่หายาก อธิบายยาก

ลองคิดดูซิว่า แมวไร้บ้านหลายตัวจะดำรงชีวิตได้อย่างไรถ้าไม่มีอาหาร ลองคิดดูซิว่า ถ้าซิตี้ลอสแอนเจลิสไม่แจกอาหารแก่ผู้สูงวัยที่ช่วยตัวเองลำบาก จะมีความสุขไหม ผู้เขียนไม่พึ่งอาหารหลังจากซิตี้เพราะดีไซน์การกินตามหลักการที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ ไม่สร้างความทุกข์จากการกินไม่เลือก

ที่ผู้เขียนเป็นทุกข์อยู่จนทุกวันนี้ ก็เพราะแมวไร้บ้านตัวหนึ่งเสียชีวิต เพราะพยายามขอมาอยู่ในบ้านด้วย แต่ไม่สามารถทำได้ เขาถึงกับเสียใจและเสียชีวิต นั่นเป็นความทุกข์ที่อยู่ในจิต เป็นความทุกข์แก่วิญญาณที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกเลย

ไม่ต้องคิดอะไรมาก วิธีสร้างความสุขแก่วิญญาณ ก็คือ การสร้างจิตให้เป็นสุข การดูแลร่างกายให้ปราศจากโรคที่ก่อให้เกิดทุกข์ เพราะความสุข สร้างได้จากพลังจิตที่จะเป็นส่วนประกอบของวิญญาณ คือ Prana Life Force และร่างกายที่เรียกว่า กายวิญญาณ The Spiritual Body เท่านี้เราก็สามารถทำให้วิญญาณเป็นสุขได้

การจะเป็นสุขหรือไม่ อยู่ที่สมอง ทั้งการประกอบเป็นเซลล์สมอง การสื่อสารของเซลล์สมอง การส่งสัญญาณต่อให้ระบบร่างกายอวัยวะต่างๆ การทำงานของการย่อย การขับสารพิษ การสร้างภูมิต้านทานโรคการสร้างหน่วยเซลล์ใหม่แทนเซลล์ที่หมดอายุ ทุกอย่างอาศัยความราบรื่นของการคิดและการสื่อสารในระบบ ถ้าไม่มีความสุขของวิญญาณเป็นหลัก ความราบรื่นของการทำงานในระบบจะเป็นไปไม่ได้

จึงควรสร้างความสุขแก่วิญญาณนับแต่บัดนี้ ด็อกเตอร์ Marzenich ผลิตหนังสือ ดีวีดี และบทบรรยายเรื่อง Brain Revolution อาจเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเซลล์สมอง เพียงแค่ $6.00 ต่อเดือน หรือ $15 ต่อเดือน และมีชั้นเรียนหนึ่งปี โทรศัพท์ 1(866) 523-8200