สุขภาพและการบำบัด
สดศรี สุริยะฉาย
บำรุงผิวด้วยภูมิต้านทาน

เห็นหัวข้อเรื่องนี้แล้ว คุณคงคิดว่าพูดเรื่องอะไรกัน ไม่เคยได้ยินว่าใครเขาจะเอาภูมิต้านทานมาบำรุงผิว แท้ที่จริงเขาใช้กันมาเกือบสิบปีแล้ว อยู่ในรูปของครีมบำรุงผิว ชนิดที่เรียกว่าครีมที่สามารถสร้างผิวให้หนุ่มสาวขึ้นอีก (Rejuvenating Cream) คุณอาจจะจ่ายเงินซื้อมันมากกว่าครีมบำรุงผิวธรรมดา หรือไม่ก็เดินเข้าร้านเสริมสวยให้เขานวดหน้าให้ ด้วยครีมที่ประกอบด้วยสารจากต่อมไทมัส (Thymus Extract) หรือไม่ถ้าทาข้างนอกยังไม่จุใจ ก็ทานมันเสียเลยอยู่ในรูปของอาหารเสริมเรียกว่า อนาโบลิคโปรตีน (Anabolic Protein Powder) ซึ่งคนเริ่มอ้วนหรืออ้วนแล้วทานเป็นประจำ เพื่อช่วยลดไขมันอย่างได้กำลังในกล้ามเนื้อด้วย

ภูมิต้านทานประกอบด้วยเซลล์สำคัญในกองทหารราบได้แก่ T-cells, B-Cells เซลล์พิฆาต (Natural killer NK cells) และเซลล์จับแบคทีเรีย (Microphages) ซึ่งมีกำเนิดจากโพรงกระดูก จากต้นตอเซลล์เรียกว่า โปรจิเนเตอร์ (Progenator) ที่ผลิตเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว ต่อมที่ทำหน้าที่เบื้องต้นของภูมิต้านทานของร่ายกายเรียกว่าต่อมไทมัส (Thymus Gland) เป็นหนึ่งในระบบต่อมไร้ท่อ 9 แหล่งทั่วร่างกาย ที่ผลิตฮอร์โมนต่างๆ ต่อมไทมัสตั้งอยู่ที่ด้านหลังตอนกลางเหนือกระดูกไหปลาร้า หรือกระดูกอก ทารกแรกเกิดจะมีต่อมไทมัสใหญ่ พออายุ 12 ปี ก็เริ่มหดตัว เพราะร่างกายสร้างเซลล์จากกองทหารราบเป็นภูมิต้านทานมากขึ้น เช่น เม็ดโลหิตขาว น้ำเหลือง น้ำลาย ภูมิคุ้มกันที่ผิว (Acid Mantle) ต่อมไทมัสเลยลดงานลง ขนาดก็เล็กลงเรื่อยๆ พออายุ 60 ปี ก็เกือบหาไม่พบแล้ว

ปัญหาต่างๆ ที่ก่อให้เกิดโรคในวัยสูงอายุ เนื่องมาจากปัญหาของโพรงกระดูก ซึ่งเป็นที่อยู่ของต้นตอเซลล์ที่เรียกว่าโปรจีเนเตอร์ที่ผลิตเซลล์ในภูมิคุ้มกัน และต่อมไทมัสที่ผลิตฮอร์โมนที่เป็นหน่วยประจันบานของ T-cell ในน้ำเหลืองลดลง คนป่วยด้วยโรคเอดส์จึงมักจะเสียชีวิตเพราะต่อสู่แบคทีเรียไม่ได้เมื่อเกิดโรคแทรกซ้อน มักเสียชีวิตเพราะแพ้แบคทีเรียที่ก่อให้เกิดนิวมอเนียแทนการที่เอดส์คร่าชีวิต

เทคนิคการแพทย์สมัยใหม่มีวิธีในการแก้ปัญหานี้คือ การให้โกรทฮอร์โมนไปขยายขนาดของต่อมไทมัส และส่งเสริมให้ผลิตเซลล์ในหน่วยทหารราบมากขึ้น เพราะโกรทฮอร์โมนเป็นตัวบงการนายใหญ่ของทุกเซลล์ในระบบต่อมไร้ท่อ ด็อกเตอร์วินเซนต์ เกียมปาป้า M.D.F.A.C.S. ผู้เริ่มใช้ศัลยกรรมพลาสติคลดไขมันในกล้ามเนื้อที่ใบหน้าของคนสูงอายุ มีความสนใจไกลกว่านั้น เขาเป็นผู้อำนวยการการค้นคว้าเพื่อการมีอายุยืนระหว่างประเทศ (Longevity Institute International LII) ที่มอนต์แคลร์ นิวเจอร์ซี่ ได้ค้นพบและใช้เทคนิควิชาการที่เป็นยุคใหม่ในการตรวจ รักษาบำบัด และชะลอการแก่ชราซึ่งช่วยให้คนไข้ของเขาอายุระหว่าง 40-75 ปี มีอายุยืนยาวขึ้นด้วยการใช้ฮอร์โมนต่างๆ และโกรทฮอร์โมน เขาว่าสามารถช่วยคนไข้เหมือนเป็นในราว 30-35 ปีอีก เขาเร่ิมต้นด้วยการให้ แอล-กลูทามีน อาร์จินีน และออร์นิทีน เพื่อกระตุ้นให้ร่างกายผลิตโกรทฮอร์โมนเอง ถ้ายังไม่สามารถเพิ่มปริมาณการผลิต IGF-1 ให้อยู่ในระดับที่ต้องการได้ เขาจะให้ GHRH กระตุ้นการผลิตโกรทฮอร์โมนหลังจากนั้นจึงจะให้โกรทฮอร์โมน ถ้ายังไม่เป็นที่พอใจกับการกระตุ้นตอนต้น การรักษาความแก่วิธีนี้ เป็นสมัยโบราณที่มีโกรทฮอร์โมนแบบฉีดซึ่งมีผลข้างเคียงในบางราย เพื่อความปลอดภัยจึงลองกระตุ้นร่างกายให้ผลิตโกรทฮอร์โมนเองดูก่อน เมื่อไม่ทำงานจึงใช้วิธีฉีด สมัยนี้ การผลิตโกรทฮอร์โมนทำมาจากระบบโฮเมโอพาที ซึ่งเป็นระบบเพิ่มโมเลกุลตามธรรมชาติ เพียงสเปรย์ใต้ลิ้นก็สามารถกระตุ้นการเพิ่มโมเลกุลโกรทฮอร์โมนในร่างกายได้โดยไม่ผลเสียข้างเคียง จึงเป็นทางลัดนำไปสู่ผลตรงตามเป้าหมายในการเพิ่มโกรทฮอร์โมนทันที และจะส่งไปเพิ่มขนาดของต่อมไทมัสให้ทำงานในการสร้างเซลล์ในภูมิคุ้มกัน และส่งเสริมให้โพรงกระดูกแข็งแรงขึ้น ในเวลาเดียวกันก็จะได้ผลในการกระตุ้นให้ผิวได้รับประโยชน์โดยตรงด้วย

เมื่อเร็วๆ นี้ นักวิทยาศาสตร์พบว่าโกรทฮอร์โมนไม่ได้ผลิตที่ต่อมพิทุอิทาริใต้สมองแห่งเดียว แต่ผลิตที่เซลล์น้ำเหลือง (Lymphocytes) ในระบบภูมิคุ้นกันด้วย มีจุดรับทั้งในเซลล์ระบบคุ้มกันและเซลล์ในระบบต่อมไร้ท่อที่จะทำปฏิกิริยาตอบสนองโกรทฮอร์โมน นั่นหมายถึงว่ามีจุดรับในตัวของเซลล์โกรทฮอร์โมนเอง และฮอร์โมนที่จะกระตุ้นโกรทฮอร์โมน (GHRH) และ IGF-1 รวมทั้งตัวต้านโกรทฮอร์โมน (Homeostatin) ด้วย ขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการศึกษาว่าโกรทฮอร์โมนผลิตจากสมอง และที่ผลิตจากระบบภูมิคุ้มกันทำงานเกี่ยวข้องกันอย่างไร ที่่น่าตื่นเต้นก็คือ ขณะนี้รู้แล้วว่าโกรทฮอร์โมนทำงานประสานระหว่างร่างกายกับจิตใจ นักค้นคว้ากล่าวว่าเซลล์ต่างๆ ในระบบภูมิคุ้มกันสามารถเปลี่ยนได้ด้วยโกรทฮอร์โมน จากการค้นคว้ารายงานว่าโกรทฮอร์โมนที่ผลิตมาจากเซลล์น้ำเหลืองสามารถสร้างเซลล์น้ำเหลืองและกระตุ้นการผลิต IGF-1 ได้ ถ้าใช้คู่กัน โดยมันจะสร้างชีวเคมีแห่งการสื่อสารระหว่างภูมิคุ้มกัน และระบบต่อมไร้ท่อโดยโกรทฮอร์โมนเป็นสื่อนำ

ฉะนั้น ถ้าเซลล์ของภูมิคุ้มกันสื่อสารถึงเซลล์ในระบบต่อมไร้ท่อโดยใช้โกรทฮอร์โมนเป็นสื่อ จะสามารถอธิบายได้ว่าการบำบัดด้วยโกรทฮอร์โมนจะมีผลต่อจิตใจ อารมณ์ และการต้านทานโรคพร้อมกัน นักค้นคว้าสรุป

การนำสารจากระบบภูมิคุ้มกันมาใช้ในการบำรุงผิวจึงไม่ใช่เรื่องซับซ้อน เพราะสารจากภูมิคุ้มกันคือต่อมไทมัส สามารถสื่อสารกับเซลล์ระบบต่อมไร้ท่อคือต่อมไทรอยด์ที่จะทำหน้าที่รักษาระดับน้ำในผิว ทำให้ผิวไม่ย่น ต่อมอะดรีนัลที่จะผลิตสารเพื่อความเต่งตึงของกล้ามเนื้อ คือสเตอรอยด์ ทำให้ผิวไม่หย่อนยาน และฮอร์โมนอื่นๆ จะช่วยให้ผิวรักษาความเยาว์วัยของเซลล์ได้ นอกจากนี้ยังกระตุ้นเซลล์ในระบบประสาทให้มีความสุขราบเรียบ ไม่ผลิตฮอร์โมนแห่งความเครียดมาทำลายผิวด้วย

วงการผิวใช้สารจากต่อมไทมัสมาบำรุงผิว เป็น 10 ปี ก่อนที่จะมีการผลิตโกรทฮอร์โมนในรูปพ่นใต้ลิ้นเสียอีก ต่อแต่นี้ไป คนเราจะเข้าใจถึงความเกี่ยวโยง และประโยชน์ที่จะได้รับจากฮอร์โมนมากขึ้น สมัยก่อนเรารู้จักแต่เพียงในนามของฮอร์โมนครีมเพื่อการบำบัดความหย่อนยานของหน้าอก แต่เราไม่ได้สนใจว่ามันคือฮอร์โมนอะไร มาจากไหน อีกไม่ช้าไม่นาน เราจะได้รู้จักกับการมีครีมโกรทฮอร์โมนมาบำรุงผิวกันแล้วละ เตรียมตัวเตรียมทรัพย์ได้


1.ขายที่ดินเชียงราย 20 ตร.วา พร้อมบ้าน 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ $ 250,000 สามารถร่วมเดินทางไปพักที่บ้านได้ต้น เมษา นี้

2.ขายหรือให้เปล่าอุปกรณ์เสริมสวยทำผม - ทำหน้า $2,000 สนใจติดต่อด่วน 818-252-7294