สุขภาพและการบำบัด
สดศรี สุริยะฉาย
โศกนาฎกรรม

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า สิ่งต่างๆที่เห็นอยู่และเกิดขึ้น เป็นผลมาจากสมการข้างต้น ฉะนั้น อย่าไปทุกข์ให้มากเรื่องเลย อย่างไรเสียก็แก้ไม่ได้ แต่อาจจะทำได้ก็คือ ปลงเสียเถิด จนกว่าจะแก้ไขสมการเริ่มต้นได้

ความกดดันมาจากภาวะความเป็นอยู่ตั้งแต่เกิดมา และเจริญเติบโต บวกกับความเป็นอยู่ปัจจุบัน หากไม่เป็นไปตามที่ก่อให้เกิดความสุขและความสงบด้านจิตใจ ก็จะแสดงออกด้วยการกระทำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อขาดปัญญาที่จะชี้ว่าบกพร่องในพื้นฐานความคิดจึงแสดงออกด้วยการกระทำต่างๆ เป็นผลให้เกิดความวุ่นวายทั่วไปเป็นส่วนรวม อธิบายเป็นภาษาอังกฤษ จะแน่ชัดยิ่งขึ้นว่า

Pressure + Intelligence = Action

ความกดดัน อาจมาจากภาวะเริ่มเกิด ขัดสนในความเป็นอยู่ การศึกษาบกพร่อง ฐานะด้อยในสังคม ส่งผลให้ความคิดเป็นไปในทางที่ไม่เปิดโอกาสให้ก้าวหน้า ย่อมเป็นเหยื่อของการเสนอรอบตัว ไม่ว่าจะเป็นเงิน ของมีค่าหรือภาวะความเป็นอยู่ในชีวิต

ปัญญา มาจากจุติตั้งแต่เกิดในสายเลือดแห่งปัญญา มิได้หมายความว่า บุพพการีมีปัญญาแล้วทายาทจะมีปัญญาทัดเทียมเสมอไป สายเลือดและการศึกษาจะเป็นส่วนร่วมในการสร้างปัญญา แต่สิ่งแวดล้อมและเพื่อนฝูงจะชักนำให้คล้อยไปในทางอื่นได้ โดยมากเลวง่ายกว่าดีขึ้นกว่าที่จุติมา เพราะปัญญามาตามสายเลือดเสียเป็นส่วนมาก การศึกษาและสิ่งแวดล้อมสร้างความคิดให้เพิ่มเติม เหมือนเช่น อีลอน มัสก์ ที่รวยเกือบเป็นที่ 2 ของโลก เพราะความคิดและการศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเอง

ทำอย่างไรจะสร้างปัญญาให้กับตัวเองเพิ่มขึ้นได้ นอกจากหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมแล้ว ภาวะจิตเป็นส่วนส่งเสริมหลัก ถ้าอยู่ใต้ภาวะกดดันมีความบีบคั้นทางจิตใจ ซึ่งมักจะส่งผลให้ระบายออกด้วยการทำลายสิ่งรอบตัวเป็นการปลดปล่อยความบีบคั้นนั้น เพราะรู้สึกว่ามีชัยชนะเหนือบางสิ่งที่ตนทำลาย ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีตัวตนหรือเป็นความรู้สึกของผู้อื่น ก็รู้สึกว่าได้ทำลายบ้างแล้ว เป็นการชดเชยความกดดันทางจิตใจที่ได้รับอยู่เสียบ้าง

การปลดปล่อยภาวะกดดัน ด้วยการมองสิ่งรอบตัวอย่างยุติธรรม ชีวิตพยายามรักษาชีวิต ดังได้ ยกตัวอย่างลูกทับทิม ซึ่งติดก้านอยู่ ผลทับทิมนั้นโตใหญ่และหนัก มีก้านเล็กที่ห้อยอยู่ติดกิ่ง ถ้าก้านไม่เหนียวแข็งแรงพอเพียงกับน้ำหนัก และการส่งอาหารไปสู่เม็ดทับทิมนับร้อยภายในผลได้เพียงพอ ชีวิตของทับทิมย่อมสลาย และการส่งอาหารกับน้ำจากดินสู่ลำต้นสู่ก้านสู่ผลไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ลูกทับทิมสามารถทำได้สำเร็จ มีเยื่อบางๆคอยป้องกันมิให้เมล็ดทับทิมเสียดสีกันเป็นอันตราย และสร้างรสหวานแก่เม็ดทับทิมทุกเม็ดเพียงเพราะมีปัญญาในการส่งอาหารและน้ำสู่เม็ดทับทิม เป็นผลให้การกระทำนั้นสำเร็จรูปเป็นผลทับทิมขนาดใหญ่เกือบ 6 นิ้วได้ เพียงห้อยด้วยก้านเล็กขนาดครึ่ง ซ.ม. นั่นคือ ความคิดเปรียบเทียบระหว่างปัญญาของสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย

วิถีทางสร้างปัญญาที่ไม่ได้มี I.Q. หรือ Intelligence Quotient สูงระดับอัจฉริยะดังเช่น อีลอน มัสก์ มีมาแต่กำเนิด อาจสร้างในตัวเองได้ ด้วยสิ่งแวดล้อมอันสมบูรณ์ด้วยออกซิเจนและอาหารที่สร้างโลหิตคุณภาพดีไปเลี้ยงเซลล์ ประกอบกับการสื่อสารระหว่างเซลล์เป็นไปได้สูง ยกตัวอย่างไม่ต้องไกล ตัวผู้เขียนเอง เกิดและเติบโตจากสวน ปีนขึ้นไปดูหนังสือบนต้นมะม่วง หมายความว่าง่วงไม่ได้ จะตกโคนมะม่วง หรือไม่ก็เลือกกินมะม่วงกับน้ำปลาหวานที่เอาขึ้นไปด้วยให้ตาสว่างจะได้ความจำดี เวลาไปโรงเรียนก็ขี่คอพี่ชายเดินตามทางรถไฟขึ้นรถรางต้นทางไปโรงเรียน เรียนอยู่โรงเรียนเดียวตั้งแต่ชั้นประถม 1 จนถึง มัธยม 8 เวลาสอบวิชาเลขคิดในใจมักจะได้คะแนนเต็มหรือไม่ก็สูงสุดในชั้น วิชานี้ทดสอบการแล่นฉับไวของสมองได้ดี เวลาสอบเข้ามหาวิทยาลัยก็ติดตาม 3 แห่งให้เลือกเอาที่ชอบที่สุด คือ จุฬา ธรรมศาสตร์ และเกษตร ไปลองเรียมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดูแล้ว เดินระหว่างตึกไม่ไหว ไปลองเรียนธรรมศาสตร์ดูแล้ว คงไม่จบ เพราะที่เที่ยวรอบๆมีมากมายทั้งทางบกและทางน้ำ เลยเลือกเรียนจุฬา ตอนนั่งอยู่ในห้องสมุดระหว่างตัดสินใจ เลือกคณะที่จะเรียน มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งมาถามคำถามหนึ่ง เมื่อให้คำตอบแก่เขาไป เขาบอกว่า อย่างนี้เรียนวิศวะไม่ได้ เลยเลือกเรียนคณะบัญชีและพาณิชยศาสตร์ เมื่อมาจบปริญญาโทที่อเมริกาสาขาสุขภาพและการบำบัดเขาให้ทุนเรียนต่อปริญญาเอก แต่ปรึกษาคนซึ่งจบปริญญาเอกเขาเคยเป็นเจ้านายเก่า เขาบอกว่าอย่าไปเรียนเลย เขานี่เบื่อเรียน เลยเชื่อเขา ไม่เชื่อการตัดสินใจหรือ Intelligence ของตนเองในการมี action ทำให้เสียใจที่ action ไม่ใช่ของตนเอง ไปฟังคนอื่นมาตัดสินทางชีวิตของตนเอง เป็นบทเรียนว่า เมื่อมี Pressure ให้ take action ให้ใช้ intelligence ของตัวเองในการคิดและตัดสินใจ

วิธีการสร้างปัญญา สังเกตดูจากประสบการณ์ชีวิต ได้แก่ การมีจิสงบ จิตเมตตาต่อสรรพสัตว์และสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย เช่นพืช หรือคน เพราะพวกนี้สามารถช่วยการบำรุงเลี้ยงจิตใจและวิญญาณของเราให้สงบสุข ก่อให้เกิดความคิดแจ่มใส มีปัญญา หรือมีอะไรช่วยเราได้เมื่อมีความจำเป็น เป็นต้นว่า หาของไม่เจอ ในที่สุดมือก็จะควานไปพบมันเองโดยบังเอิญ ถ้าเคยเป็นอย่างนี้บ้างเหมือนกัน แสดงว่าเป็นคนมีปัญญาช่วยเมื่อต้องการ

ถ้าเป็นคนมีความกดดันอยู่ในชีวิต อย่าทำลายสิ่งต่างๆ รอบตัว เช่น พืชหรือความสงบสุขของสังคม เพราะจะส่งผลให้การกระทำ คือ Action สนองกลับเป็นผลร้ายต่อตนเอง ก่อให้เกิดความกดดันมากขึ้น ถ้าสร้างความดีต่อสรรพสิ่งรอบตัว สังเกตด้วยตนเองได้ ว่าทุกอย่างจะดีขึ้น เป็นผลของ action ที่ตนเองทำดีต่อสิ่งแวดล้อมและคนอื่น เป็นกงกรรมกงเกวียน ถ้ามีความไม่สงบของจิตใจ ปัญญาไม่บังเกิด การกระทำหรือผลบั้นปลายคือ action ก็ส่งผลร้ายมาทำลายตนเอง