สุขภาพและการบำบัด
สดศรี สุริยะฉาย
ด้วยรักและภักดี

มีใครสักคนไหมที่พอคุณเห็นรูปแล้วร้องไห้ ใครคนนั้นอาจไม่ใช่คนที่คุณเห็นในฝัน ใครคนนั้นยิ้มเศร้าๆ เขาอยู่ไหน ใครคนนั้นคือคนที่คุณรักดั่งดวงใจ ใครคนนั้นทุกคนยอมพลีชีพให้เมื่อต้องการ เมื่อรู้ตัวเขาก็อยู่เพียงภาพในความทรงจำ

ตั้งแต่จำความได้ ไม่รู้ว่าแตกต่างกันตรงไหน ที่ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นประชาธิปไตย เพราะเกิดในตอนปลายรัชกาลที่ 7 ได้ 5 ปี เห็นแต่ในหลวงรัชกาลที่ 8 เสด็จไปไหนมาไหนกับพระอนุชาทั้ง 2 พระองค์ ทรงเยาว์วัยน่าประทับใจทุกอิริยาบถ เห็นอีกทีก็ปรากฏพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงฉายพร้อมคู่หมั้นสมัยนั้น อีกรูปหนึ่งที่จำได้ติดตาคือตอนที่ท่านทรงโบกพระหัตถ์ที่หน้าต่างรถไฟ กับพระราชินี ภาพเหล่านี้เป็นอมตะในความทรงจำไม่เลือนราง สมัยโตขึ้นมาหน่อย ถ้ารู้ว่าท่านจะเสด็จไปไหนก็ยืนตากแดดรอ เรียกว่าหัวแดงก็ไม่ท้อ เพียงเพื่อจะได้เห็นท่านโบกพระหัตถ์พร้อมรอยยิ้มแวบเดียวที่ผ่านไปก็ชื่นใจหายร้อน ทุกครั้งที่ท่านเสด็จทรงดนตรีที่มหาวิทยาลัยที่เรียนอยู่ ก็วิ่งตามรถพระที่นั่งตั้งแต่หน้าประตูใหญ่จนถึงหอประชุม เมื่อท่านเสด็จถึงบันไดขั้นสูงสุด ท่านตรัสประโยคแรกก็หัวเราะได้หายหอบ ท่านทรงเป่าเครื่องดนตรีสองชั่วโมง ไม่เคยทรงเบื่อหรือทรงเหนื่อย พระปรางค์โป่งไปโป่งมาไม่ได้คำตอบแทนอะไร มีแต่ใบหน้าที่แสดงความสุขและรอยยิ้มกับเสียงหัวเราะของนิสิตที่อยู่ในห้องประชุม ที่ท่านทรงพอพระทัย ท่านเสด็จทรงดนตรีทุกปี และทรงพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาปีหนึ่งไม่ต่ำกว่า 2,000 พันคน การรับปริญญาจากพระหัตถ์ของท่านมีความหมายต่อชีวิตของผู้ที่ได้พากเพียรพยายามอย่างยิ่งจนถึงวันนั้น ดูเหมือนว่าท่านทรงมีพระประสงค์จะให้รางวัลพวกเรา ทั้งการที่เสด็จเล่นดนตรี และการพระราชทานปริญญาบัตรจากพระหัตถ์ เมื่อมีนิสิตถอนสายบัวแล้วสะดุดเสื้อครุย เรียกเสียงหัวเราะจากคนบางคนในห้องประชุม ท่านตรัสว่าในโอกาสอย่างนั้นไม่ควรหัวเราะ เป็นคำสั่งสอนที่ทรงค่าและทำให้เราจดจำมาจนบัดนี้ มีใครอีกบ้างที่สร้างความรักและภักดีได้สูงยิ่งไปกว่าท่านทรงพระปรีชาสามารถทางดนตรีอย่างสูง พระปัญญาฉลาดหลักแหลม จะเห็นได้จากการตอบคำสัมภาษณ์ หรือเมื่อครั้งหนึ่งทรงถามผู้ตามเสด็จว่า “เกาะนั้นชื่ออะไร” ทรงได้รับคำตอบอย่างระมัดระวังสูงสุดในราชาศัพท์ว่า “เกาะนั้นทรงพระนามว่าเกาะช้าง พะยะค่ะ” ท่านมิได้ทรงพระสรวล เพียงแต่ตรัสว่า “อ้อ ฉันมีญาติอยู่ที่นี่”

วันหนึ่งคุณเบญจวรรณ เชล มาเยี่ยม ในชั้นเรียนพระธรรมกับพระมหาสุภณ เธอเป็นคนไทยที่ชนะการแข่งขันได้เป็น American God Talent โดยร้องเพลงของแนท คิง โคล เธอได้นิคเนมว่า Big Benji เธอเล่าประวัติพระองค์ท่านตอนหนึ่งว่า พระองค์เคยตรัสว่า ข้าพเจ้าสละสิทธิ์ที่จะเป็นประธานาธิบดีของอเมริกา เพราะต้องการทำหน้าที่กษัตริย์ของประเทศไทยมากกว่า

วัดไทยแอล.เอ. สร้างบุศบกประรำพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เริ่มแรกได้รับข่าวให้ระงับ เนื่องจากเหตุผลอะไรไม่แจ้ง คนที่ทุ่มเทความรักด้วยแรงกายและพลังภักดีถึงกับสลดไปพักหนึ่ง แล้วก็เริ่มฟื้นตัวใหม่ แต่ก็ทำให้บั่นทอนโครงการและแรงใจไปมาก ผู้ที่ยืนหยัดแสดงความรักและภักดีสร้างงานศิลปะจนร่างกายเริ่มยืนไม่ไหว พระมหาสุภณช่วยบำบัดอาการให้ทุเลาพอที่จะยืนทำงานต่อไปให้ลุล่วงได้นั้น ตัวเขาเองประสบอุบัติเหตุแทบเอาชีวิตไม่รอด แต่ด้วยสำนึกในความรักและภักดีต่อองค์พระประมุขผู้จากไป บันดาลให้มีกำลังใจรอดชีวิตทำงานต่อจนสำเร็จ สวยงามราวเนรมิตจารสวรรค์ ขอคารวะด้วยความซาบซึ้งในจิตมุ่งมั่นของอาจารย์สมาน ที่ทุ่มเทปัญญาและฝีมือผลิตงานศิลปะอันยอดเยี่ยม ประดับอาคารประรำพิธีได้ราวกับสวรรค์เนรมิต

ชาวต่างประเทศถามว่า ทำไมคนไทยถึงมีความรักต่อองค์กษัตริย์ผู้เป็นประมุขมากขนาดนี้ คุณตอบได้ไหม เมื่อได้เห็นพระราชกรณียกิจที่ท่านบุกป่าฝ่าดง ไปถึงประชาราษฎรในถิ่นทุรกันดาร ท่านคงตอบว่า พระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกายสร้างแผ่นดินไทยให้อุดมสมบูรณ์ถึง 70 ปี ไม่เคยแสดงความย่อท้อเหน็ดเหนื่อยพระวรกาย ทรงบุกป่าด้วยพระบาท ทรงเสวยพระกระยาหารห่อริมทางกับพระบรมราชินีนาถ ทางดื่มเหล้าขาวแก้วเล็กๆ กับชาวบ้านผู้ที่ไม่ได้ใส่เสื้อตรงหน้าพระพักตร์ ทรงยอมให้ชาวบ้านแบกท่านไว้บนหลังเพื่อเสด็จไปในที่อันจำเป็น ทรงพยุงร่างของตำรวจชายแดนผู้ได้รับบาดเจ็บจากการสู้รบกับผู้ก่อการร้ายด้วยพระองค์เอง ตำรวจผู้นั้นไม่มีเวลาแม้แต่จะสวมรองเท้า เพราะท่านต้องการนำไปรักษาอย่าฉุกเฉิน ถึงแม้เฮลิคอปเตอร์ไม่กล้าไปในถิ่นอันตราย ท่านตรัสว่า เอาเครื่องขึ้นเดี๋ยวนี้ ฉันจะไปด้วย และเมื่อเฮลิคอปเตอร์หาที่ลงจอดไม่ได้ เพราะอันตราย ท่านรับสั่งว่า เอาเครื่องลงตรงนี้แหละ ท่านเสด็จไปทุกหนทุกแห่งที่มีชาวบ้าน ผู้ต้องการเห็นพระพักตร์ ผู้ที่เฝ้ารอท่านจนดอกบัวที่เตรียมในมือ แห้งเหี่ยว ท่านทรงจับมือพวกเขา ท่านทรงตรัสถามถึงปัญหาและความต้องการที่จะช่วยให้เขาเหล่านั้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท่านทรงสร้างโครงการพัฒนาแผ่นดินไทย กว่า 4,000 โครงการ ไม่มีประชาชนคนใดไม่ได้รับพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อม เป็นที่ซาบซึ้งในพระเมตตาต่อประชาราษฎรจริงๆ

ผู้เขียนพยายามตอบคำถามของชาวต่างประเทศที่ไม่เข้าใจในความรักที่เรามีต่อพระองค์ท่านว่ามากแค่ไหน แต่ตอบได้ว่า เป็นไปตามธรรมชาติ ที่มีใครรักเรา เราก็รู้ จิตสัมผัสจะถึงกัน เรามักจะรักตอบเป็นธรรมดา ถ้าผู้อ่านยอมรับว่าจริง เราก็จะตอบคำถามของชาวต่างชาตินั้นได้ เห็นหรือไม่ รู้สึกหรือไม่ ว่าองค์พระประมุของค์นี้รักเรา ท่านรักทุกคน แม้แต่สุนัขก็รักท่าน นั่งถ่ายรูปกับท่านก็ยกสองขาหน้าถวายความจงรักภักดี ท่านเสด็จไปป่าเขาด้วยสองพระบาท ชาวเขาก็เฝ้ารอเห็นพระพักตร์ ชะเง้อคอกันเป็นแถว ท่านทรุดนั่งกับพื้นถนน เพราะประชาชนถวายความจงรักภักดีนั่งบนพื้น แล้วใครไม่เห็นว่าท่านรักเรา พระเสโทย้อยที่ปลายพระนาสิกเพราะความพอใจในการช่วยเหลือประชาชนให้อยู่ดีมีความพอเพียงในความเป็นอยู่ เป็นคำตอบว่าเพราะอะไร เราจึงรักพระมหากษัตริย์องค์นี้เป็นพิเศษ เหมือนสวรรค์ส่งท่านมาให้ประเทศไทย เพราะแม้ท่านจะเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้ว ก็ยังปรากฏมีพระพักตร์ของท่านใส่แว่นตาดำอยู่ในก้อนเมฆสีขาว กำลังมองมาที่ประชากรของท่านอยู่ ภาพนี้สงวนลิขสิทธิ์โดยผู้ถ่ายภาพ แต่ก็สามารถจับภาพไว้ได้ชัดเจนในโทรศัพท์ของผู้เขียน สงสัยอยู่จนบัดนี้ ว่าใครสร้างขึ้นหรือท่านต้องการให้ประชาชนรู้ว่าท่านยังเป็นห่วงและทอดพระเนตรลงมาจากก้อนเมฆจริงๆ ไม่มีใครหลอกฉันนะ

พระมหาสุภณจาระไนถึงทศพิธราชธรรมของพระราชาไว้ว่ามีอยู่ 10 ประการคือ 1.ทาน คือการให้ 2.ศีล คือความประพฤติดีงาม 3.ปริจจาคะ คือการบริจาค 4.อาชชวะ คือความซื่อตรง 5.มัททวะ คือความอ่อนโยน 6.ตบะ คือความเพียร 7. อักโกธะ คือความไม่โกรธ 8.อวิหิงสา คือความไม่เบียดเบียน 9.ขันติ คือความอดทน 10. อวิโรธนะ คือความเที่ยงธรรม

องค์พระประมุขของเราท่านนี้ไม่บกพร่องธรรมะของพระราชาข้อใดข้างต้นเลย แม้แต่ประธานาธิบดีรัสเซียก็ทรงยกย่อง ให้ท่านเป็นกษัตริย์ของโลก กษัตริย์แห่งกษัตริย์ทั้งหลายในโลก

ท่านตั้งสัตยปณิธานไว้ว่า เราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรม นี่คือ ทศพิศราชธรรมที่ประชาชนได้สัมผัสเห็นแล้วทุกประการ

ประธานธิบดี วลาดิเมียร์ ปูติน แห่งรัสเซีย ยกย่องท่านว่า ท่านเป็นกษัตริย์แห่งกษัตริย์ทั้งหลาย ใครที่ไม่เห็นความดีแห่งธรรมะทั้งมวลที่กษัตริย์องค์นี้ได้มอบให้แก่ประชาราษฎร์ ผู้นั้นไม่มีบุญในชีวิตเลย แล้วจะได้รับอะไรตอบแทนจากความเป็นมนุษย์ในชีวิตนี้ เสียชาติเกิดไปเปล่าๆ แม้แต่สุนัขยังรักท่าน