สุขภาพและการบำบัด
สดศรี สุริยะฉาย
ความเชื่อ

ความเชื่อต่างกับวิทยาศาสตร์ ตรงที่สามารถทดสอบได้ว่าเป็นจริงหรือไม่ ความเชื่อมากๆ หลายๆ คนเป็นหมู่คณะกลายเป็นศาสนา บางศาสนาพิสูจน์ได้โดยวิทยาศาสตร์ บางศาสนามีความเชื่อที่อาจแย้งกับความจริงที่สามารถพิสูจน์ได้ บางศาสนามีข้อบัญญัติจากสถิติอ้างอิง เช่น คนกินหมูมากๆ จะทำให้ป่วย เลยบัญญัติห้ามกินหมู ดีไปอย่างหนึ่งตรงที่เลี่ยงการเจ็บป่วยเพราะคอเลสเตอรอลจากหมู คนก็เชื่อศาสนาดี นับถือได้อย่างน้อยก็ไม่ตายด้วยคอเลสเตอรอล เพราะศาสนาห้ามกินหมู หรือ บางศาสนาสอนทางวิทยุกระจายเสียงว่า ถ้าคุณเชื่อเหมือนฉัน นับเป็นญาติกัน ถ้าเชื่อต่างไปจากฉัน ฉันมีสิทธิ์ฆ่าได้ พระเจ้าจะรับฉันไปอยู่บนสวรรค์ เหตุนี้ฉันจึงขับเครื่องบินชนตึกระฟ้าสองตึก ขอให้พระเจ้ามารับฉันไปด้วย ไม่รู้ว่าอีกหลายพันคนที่ตายพร้อมกัน มีอยู่กี่คนได้ไปอยู่สวรรค์เพราะต่างศาสนา หรือถ้าอ่านบทความเรื่อง “เหยื่อของความเชื่อเรื่องยาบำรุงกำลัง” เขียนโดย เชอรี่ กระแสร์ญาณ ว่า เสือดำตายเพราะเศรษฐีเชื่อว่ากินเครื่องเพศเป็นยาบำรุงกำลัง ตอนนี้ตำรวจผู้ใหญ่ที่เมืองไทยเชื่อว่า คำว่าทารุณสัตว์ผิดกฎหมายก็ต่อเมื่อเป็นสัตว์เลี้ยง ดูท่าว่าเศรษฐีจะไม่ผิดกฎหมายเสียแล้วที่ฆ่าและกินเสือดำบำรุงสมรรถภาพทางเพศ เพราะตำรวจผู้สั่งการเชื่อว่า เศรษฐีจะบันดาลอะไรก็ได้ให้ตำรวจตามแต่ตำรวจจะปรารถนา หาคิดไม่ว่าถ้าเศรษฐีมีพุงบรรจุด้วยคอเลสเตรอลตัวร้ายใหญ่ขนาดนั้น กินเสือดำตรงไหนก็บำรุงอะไรไม่ขึ้น นี่คือความเชื่อของตำรวจว่าฉันจะได้ลาภสักการะ เลยแปลกฎหมายว่าเป็นสัตว์เลี้ยง จะได้ไม่ผิดกฎหมายในการฆ่าเสือดำในป่าสงวนพันธุ์สัตว์ ให้ถอนแจ้งความเป็นอันจบคดีความผิด

วิทยาศาสตร์ในการบำรุงกำลังสมรรถภาพทางเพศ จะได้ผลก็ต่อเมื่อสมองสั่งการให้ส่วนหน้าของต่อมพิจุอิทาริผลิตโกรทฮอร์โมนส่งไปตามกระแสโลหิตเพื่อสั่งการให้ต่อมไทรอยด์ ต่อมอะดรีนัล ต่อมเพศและรังไข่ทำงาน ส่วนหลังของต่อมพิจุอิทาริสั่งให้ผลิตน้ำนม และส่งเสริมให้กระดูกและกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ให้ทำงาน ควบคุมขนาดของร่างกายแต่ละคน การทำงานบกพร่องของต่อมพิจุอิทาริส่วนหลังก่อให้เกิดเป็นเบาหวานด้วย เพราะขึ้นอยู่กับระดับของกลูโคส และการรักษาระดับน้ำในร่างกาย เพราะการที่โกรทฮอร์โมนบกพร่อง ไม่สามารถกระตุ้นต่อมไทรอยด์และต่อมอะดรีนัลให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลให้ต่อมเพศเสื่อมไปด้วย การกินเสือดำยังมีผลไกลจากการทำงานของต่อมที่ส่งผลโดยตรงต่อระบบเพศ เพราะหลังจากการย่อยแล้วก็ออกเป็นอุจจาระ หาประโยชน์อันใดบ่มิได้ เศรษฐีอาจไม่ได้ผลทางเพศ ตำรวจอาจไม่ได้ลาภสักการะ เศรษฐีพ้นตะรางคดีความ ผู้รักษากฎหมายคารวะต่อผู้ผิดกฎหมาย ผู้รักษาผลประโยชน์เพื่อสัตว์ป่าปฏิบัติหน้าที่ตรงไปตรงมาตามกฎหมายได้รับคำสั่งให้ถอนแจ้งความ เพราะความเชื่อจูงใจให้แปลกฎหมายเป็นประโยชน์ต่อผู้กระทำผิด เป็นเหตุเบื้องต้น

ระบบสมองมีส่วนซ้ายและขวาเรียกว่า Cerebrum ทำงานกับประสาท 12 คู่ ในการเคลื่อนไหว การเห็น การได้ยิน และอื่นๆ กับสมองอีกส่วนอยู่ด้านล่างส่วนหลังเรียกว่า Cerebellum ทำหน้าที่ในการไตร่ตรองพิจารณาให้เกิดความเชื่อ โดยการสื่อสารระหว่างเซลล์ประสาท สมองทั้ง 3 ส่วนติดต่อสื่อสารไปยังต้นตอของกระดูกสันหลังที่คอ คนที่บาดเจ็บกระดูกคอหรือกระดูกสันหลังจึงมักจะกระทบกระเทือนการสื่อสารไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกายทั้งหมดด้วย เนื่องจากขาดการติดต่อโดยสารเคมีหรือฮอร์โมนผลิตจากส่วนสำคัญคือเซเรเบลลัมนี้ ได้แก่ Norepinephrine กับ Serotonin และ Dopamine ร่างกายพยายามทำการแก้ไขข้อบกพร่องหรือความเชื่องช้าเซื่องซึมด้วยการผลิตสารเรียกว่า Antidepression แต่ถ้าร่างกายชราภาพหรือถดถอยไม่มีการผลิตโกรฮอร์โมน ก็ต้องพึ่งคนที่อายุน้อยกว่าสอนว่าควรจะคิดอย่างไร เพื่อให้เกิดความคิดพิจารณาและความเชื่อที่ถูกทาง หรือกินยาบำบัดเพื่อส่งผลต่อระบบประสาทให้หายซึมเศร้า นักวิทยาศาสตร์ได้ทำการทดลองหาวิธีแก้ไขเป็นเวลานานหลายสิบปี ในที่สุดได้ ดี.เอ็น.เอ. ของโกรทฮอร์โมนมาอยู่ในขวด ใช้สเปรย์ใต้ลิ้นวันละ 3 เวลา ครึ่งชั่วโมงก่อนอาหาร ผลที่ได้ก็คือ จะส่งเสริมให้ต่อมพิจุอิทาริผลิตฮอร์โมนดังกล่าวเหล่านี้อีก ก่อให้เกิดความคิดพิจารณาที่มีสมรรภาพต่อความเชื่ออันถูกควร ไร้ซึ่งความเซื่องซึม และปราศจากโรคที่เรียกกันว่าโรคชรา โรคซึมเศร้า ต้องพึ่งนักประสาทวิทยา ทั้ง Psychiatrist และ Neurologist

ต่อมใต้สมองที่อยู่เหนือเซเรเบลลั่มมีความสำคัญไม่น้อย อีกต่อมหนึ่งชื่อต่อมไพนีล Pineal ผลิตสารเคมีที่มีผลต่อต่อมเพศ และทำหน้าที่ในกรณีที่การมองเห็นของสัตว์ยังไม่สามารถพัฒนาด้วยดวงตาได้ ต่อมนี้ทำหน้าที่ควบคุมส่งเสริมการทำงานของต่อมอื่นๆ ให้ทำงานสมดุลมีประสิทธิภาพ เรียกว่าเป็นต่อมที่จัดระบบ ประสานงาน และทำการพัฒนาต่อมอื่นๆ พร้อมกัน

เหนือต่อมไพนีลคือ ต่อมพาลลามัส Thalamus เป็นตัวกลั่นกรองข่าวสารความรู้สึกที่ถูกส่งมายังสมองก่อนส่งต่อไปยังจุดที่เหมาะสม โดยมี Hypothalamus เป็นผู้ประสานงานช่วยแยกระหว่างตัวเคมีกับสื่อไฟฟ้าที่สมองได้รับไปยังจุดอื่นที่สัมพันธ์กันต่อไป

ดูเหมือนการทำงานของระบบสมองซับซ้อนเกินกว่าที่การบริโภคเสือดำอย่างเดียว หรือการกินตัวเดียวอันเดียวของสัตว์อะไรก็ตามจะช่วยให้เตะปี๊บดัง มันเทียบกันไม่ได้ โยงกันไม่ติด เงินจึงมิใช่คำตอบในเรื่องนี้ ปัญญาต่างหากคือสิ่งควรมี ความรู้คือสิ่งที่จะนำมาซึ่งความเชื่อที่ถูกทำนองคลองธรรม และจะส่งผลให้รู้วิธีการกินอาหารเพื่อให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง สุขภาพจิตสมบูรณ์ไม่คิดอยากฆ่าสัตว์เพื่อชดเชยอารมณ์สนุก มีปัญญาในการคิดอันน่านับถือ

ปัญญาได้มาอย่างไร ต้องโยงกลับไปที่ศาสนาพุทธ เริ่มต้น ที่ศีล อย่างน้อย 5 ข้อ คือ 1.ไม่ฆ่าสัตว์ 2.ไม่ลักทรัพย์ 3.ไม่ผิดในประเวณี 4.ไม่ดื่มของมึนเมา(ชูกำลัง) 5.รู้จักการทำทาน(ไม่ติดสินบน) เรื่องนี้คงจะพิสูจน์ได้ว่า เศรษฐีผู้ทำผิดกฎหมายมีศีลกี่ข้อ

ทางแห่งปัญญาอันดับต่อไปคือ สมาธิ การรวบรวมจิตไม่ฟุ้งซ่านหาหนทางเข้าป่าสงวนเพื่อกินเสือดำไม่ใช่ปัญญาอันเกิดจากสมาธิ

ถ้าเศรษฐีไม่มีศีล ไม่เคยนั่งสมาธิ ปัญญาอยู่ไหน เสือดำตายตรงนี้

“คนนี้ไม่คิดอะไรมาก คิดแต่ตัวเองเท่านั้น” คือ บทสรุปท้ายคำให้สัมภาษณ์ของอดีตหัวหน้าเก่าของตำรวจผู้ปล่อยเศรษฐีพ้นความผิดในการฆ่าเสือดำ

บทความนี้เน้นเรื่องสุขภาพและการบำบัดทางจิต จากอุทาหรณ์ชีวิตของเสือดำ

ท้ายนี้ ผู้เขียนขอฝากเรื่องอุปกรณ์การนวดหน้า ประกอบด้วยเตียงไฮโดรลิค เครื่องไฟฟ้าในการอบผิว อบผ้าขนหนู และสุนัขสีเหมือนคุณทองแดง ผู้ใดต้องการกรุณาติดต่อที่ โทรศัพท์ (818)252-7294