สุขภาพและการบำบัด
สดศรี สุริยะฉาย
พลังบำบัด

ทีแรกจะเขียนเรื่องจิตตก จิตต่ำ จิตตกต่ำ และใกล้เลือกตั้ง สาเหตุมาจากข่าวผู้ชายคนหนึ่งไล่โชว์ของปกปิดตัวเองกับเด็กหญิงตัวยังสูงไม่ถึงหัวเข่าไปรอบๆ ร้านสะดวกซื้อจนแม่เห็นเข้า เลยบอกยาม เรื่องก็เอวังเปลี่ยนใจมาเขียนเรื่องที่ใช้ได้กับชีวิตประจำวันของทุกคนน่าจะดีกว่า

ถ้าเราสร้างพลังบำบัดในตัวเองให้ได้ ก็จะเป็นประโยชน์ไม่น้อยทีเดียว อย่างน้อยก็สามารถแก้ข่าวข้างต้นมิให้เกิดขึ้น หรือเด็กที่จับปืนมายิงพ่อตายเพราะพ่อกำลังบีบคอแม่ก็จะไม่ลุกลามถึงขั้นนั้น หรืออย่างที่ผู้เขียนให้อาหารแมวไร้เจ้าของซึ่งนอนกับธรรมชาติ บางทีก็ไอจาม หรือตาปิด หรือเซื่องซึม ผู้เขียนก็บำบัดด้วยฝ่ามือและส่งพลังอธิษฐานให้หาย ตาก็เปิดได้ หายไอจาม ดูเหมือนง่ายๆ น่าจะลองบำบัดได้ทุกคน เริ่มต้นจากการมีสมาธิ แล้วส่งพลังจากการรวมสมาธิไปตามความตั้งใจ พลังแห่งความบริสุทธิ์ของจิต ถูกนำมาใช้และเสริมให้แรงขึ้นเมื่อผ่านพลังคอสมิครอบตัวเราอันเกิดจากแสงอาทิตย์ นั่นคือประโยชน์ของพลังในการบำบัด

เขียนมาถึงขั้นนี้รู้สึกว่าจบ แต่ที่จริงเรื่องยังยาว เช่น ดร.มิอาโกะ ยูซุย ผู้คิดค้นวิชาเร็คคี้ คือการบำบัดด้วยพลังร่างกาย จิตและวิญญาณ ใช้วิธีคิดค้นหาคำตอบที่ลูกศิษย์ถามว่า การบำบัดทำอย่างไร เขาต้องเดินทางค้นหาคำตอบจากดินแดนต่างๆ ทั้งอินเดีย จบที่ญี่ปุ่น เป็นเวลา 10 ปี กลับมานั่งสมาธิอยู่ 21 วัน ดื่มแต่น้ำ ได้มีแสงส่องกระทบหน้าผากซึ่งเป็นสมองส่วนหน้าควบคุมความคิด แล้วเกิดนิมิตเป็นภาพเครื่องหมายเร็คคี้ และวิธีการบำบัดผ่านมือ จิต และภาวนา ซึ่งได้ผลมาแล้วกว่า 200 ปี ผู้เขียนเรียนวิชาการบำบัดด้วยพลังจักระจาก อาจารย์เยาวเรศ บุนนาค ที่เมืองไทย ได้รวบรวมความรู้ทั้งหมดจากที่เรียนที่อ่าน ที่ฝึก ที่ประสบด้วยตนเองกว่า 20 ปี มาเป็นวิชาชื่อ Reiki Treatment and Healing with Chakra จะเปิดชั้นสอนที่ Burbank Adult School วันที่ 23 กุมภาพันธ์ ปีหน้า

บนเส้นทางการค้นหาทางจิตวิญญาณเพื่อใช้ในการบำบัดโรคของ ดร.ยูซุย ไม่ใช่เรื่องสั้นและง่าย เขาค้นคว้าทางเอกสารอยู่ 7 ปี เขารวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลต่างๆ เขาใช้สมาธิท่ามกลางความเงียบ ค้นหาคำตอบ เขาได้รับความรู้ เป็นกุญแจสู่การบำบัดแต่ไม่ได้รับพลังในการบำบัด เขาต้องปรึกษาผู้รู้อีกมากมาย เขาไม่กินอาหาร เพื่อไม่ให้ส่งผลต่อความคิดที่จะเป็นหนทางบรรลุพลังในการบำบัด เขามีความกลัวเกิดขึ้นก่อนที่จะเกิดพลังสำหรับการบำบัด ในที่สุดเขาได้รับคำตอบ คือพลังในการบำบัด เขาต้องการวิธีที่จะใช้พลังให้เกิดผลในการบำบัด เขาต้องสมาธิและศึกษาจากผู้อื่นอีกมาก เขาฝึกการบำบัดโดยเริ่มที่ขอทาน เขาเห็นผลลัพธ์ว่าขอทานเกิดร่ำรวยแต่ไม่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม เขาจึงตั้งปณิธานว่าจะสอนหลักการเกิดและทำการบำบัดให้คนที่จะทำประโยชน์ต่อผู้อื่น เขาจึงสอนวิชาเร็คคี้และผ่านพลังต่อไปยังบุคคลอื่นที่จะทำประโยชน์ต่อสังคมต่อไป

พลังในการบำบัดเกิดจากสมาธิแล้วส่งความคิดที่จะบำบัดผ่านคลื่นรอบตัว ที่เรียกว่าคอสมิค หรือมาจาก Quantum Physics คือความสัมพันธ์ระหว่างเวลาและความเร็วผ่านคลื่นไฟฟ้า ที่เรานำมาศึกษาคลื่นสมองด้วยเส้นกราฟเรียกว่า electroencephalograph

เราได้ประโยชน์จากคลื่นไฟฟ้าเพราะการที่โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ ก่อให้เกิดพลังแรงดึงดูดด้วยคลื่นไฟฟ้าจากการเดินทางของอิเลคตรอนรอบเซลล์ น่าสังเกตว่าโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์จำนวน 25,900 รอบต่อวัน เท่ากับจำนวนที่เราหายใจเข้าและออกในหนึ่งวันพอดี เราหายใจตามปกติ 18 ครั้งต่อนาที เท่ากัน 1,080 ครั้งต่อชั่วโมง รวมเป็น 25,900 ครั้งต่อวัน ไม่รู้ใครที่ฉลาดพอจะรู้ว่าโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์เท่ากับเราหายใจเข้าและออก แล้วสอนเราว่านี่คือพลังคอสมิคจากการเดินทางของแรงดึงดูดระหว่างโลหะในโลกต่างๆ

พลังมีหลายรูปแบบ เช่น พลังศูนย์ถ่วง (Gravity or Force) พลังไฟฟ้าแม่เหล็ก (Electromagnetic Force) และพลังนิวเคลียร์ (Strong Nuclear Force และ Weak Nuclear Force) ซึ่งอยู่บนมาตราฐานของการเดินทางของอิเลคตรอนขั้วลบที่วิ่งรอบโปรตรอนขั้วบวกและนิวตรอนขั้วเป็นกลาง

พลังคอสมิคมีคุณประโยชน์มากมายถึง 12 ประการ ได้แก่ 1.ใช้ในการบำบัด 2.สามารถทะลุผ่านทุกสิ่ง 3.รวมกันเป็นพลังดิน (Earthly Ki) 4.เมื่อรวมกับพลังแสงอาทิตย์แล้วจะมีพลังเหนือกว่าพลังรูปอื่นๆ 5.มีขั้วบวกและลบ 6.สามารถกระจายออกจากร่างกายโดยทางมือ หน้าผาก และกระหม่อม 7.สามารถส่งผ่านไปยังแหล่งอื่นโดยทางผ้าไหม โลหะ 8.สามารถคงอยู่ได้ในน้ำ 9.สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยดิน น้ำ ลม ไฟ 10.สามารถควบคุมได้โดยพลังจิต 11.สามารถใช้ได้ในภาวะจิตบริสุทธิ์ คือความดี หรือความตั้งใจไม่ดี หรือ 12.สามารถเพิ่มได้โดยพลังจักระ

ที่น่าสะดุดใจก็คือการใช้พลังคอสมิคในการบำบัดผ่านทางจักระ กระจายออกจากร่างกายโดยทางมือ สัมผัสได้โดยทางกระหม่อม หรือเห็นเป็นนิมิตได้โดยตาที่ 3 หรือที่หว่างคิ้ว การส่งพลังในการบำบัดอาจเปลี่ยนแปลงหรือควบคุมได้โดยพลังจิต ความเป็นจิตบริสุทธิ์ โดยทั่วไปจึงกำหนดให้มีวินัย 10 ประการสำหรับผู้ใช้พลังคอสมิคในการบำบัดด้วยจักระ ได้แก่ 1.เลี่ยงคนพาลคบคนดีเป็นเพื่อน 2.อยู่ในสถานที่งอกเงยเพื่อสร้างตนให้เจริญขึ้น หรือท่องไปในสถานที่ซึ่งเจริญจิตใจและร่างกาย 3.สังเกตและควบคุมอารมณ์ไม่ให้เป็นทาสความอยาก ความโกรธ และหลงผิด 4.ดูแลตัวเองให้พร้อมทั้งอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อาศัย และยา 5.มีศีลและเลี่ยงบาป 10 ประการ ได้แก่ ฆ่า ขโมย ผิดประเวณี โกหก พูดเหลวไหล พูดหยาบ อาฆาตจองเวร คิดร้าย เสพสิ่งเสพติด ควบคุมตนเองได้ 6.ให้ความนับถือผู้อื่น อ่อนน้อมทั้งคำพูด กริยา และความคิด 7.พึงพอใจในรูปที่ไม่งามของตน เสียงไม่เพราะ หรือปมด้อยอื่น 8. ทะเยอทะยานที่จะก้าวหน้าในทางความคิด การกระทำ และการเรียน 9.ไม่ปล่อยตนให้จมอยู่กับความสูญเสีย 10.ปฏิบัติดูแลอันดีต่อบิดามารดา ภรรยาสามี และบุตร

จะเห็นได้ว่าแม้การบำบัดรักษาด้วยจักระจะเกิดจากญี่ปุ่น แต่ประเทศไทยก็มีหลักจากพุทธศาสนาที่เป็นฐาน และความรู้ในการบำบัดด้วยพลังที่จักระหรือศูนย์รวมแห่งอวัยวะภายใน ทุกสิ่งเกี่ยวเนื่องต่อกัน เริ่มต้นที่จิตใจบริสุทธิ์ แวดล้อมด้วยความดี มีความสุขในสถานที่ ร่างกาย และญาติมิตรครอบครัว จึงส่งผลให้การใช้มือบำบัดด้วยพลังเกิดผลสำเร็จตามประสงค์