สุขภาพและการบำบัด
สดศรี สุริยะฉายสร้างปิรามิดสร้างพลังจิต

ฉบับที่แล้วขาดไปหนึ่งหน้าถึงแบบการสร้างปิรามิดเพื่อฝีกพลังจิต ก็ดีเหมือนกันจะได้ว่าถึงรายละเอียดทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่เดินไปร้านเครื่องเขียน เมืองนางฟ้าก็เห็นจะเป็น Smart and Final หรือ Target หรือ Stater Brothers เพื่อหากระดาษแข็งสีขาว และซื้อกระดาษแข็งแผ่นทำกันเป็นสีฟ้า สีเหลือง และสีแดง ฟรอยส์สำหรับใช้แผ่นเล็กๆ ก็หาได้ในครัว

เริ่มต้นจากแบบที่ให้มานี้ แล้วแต่จะขยายขนาดเล็กใหญ่ตามใจชอบ ไม่ต้องใหญ่มาก ขนาด 2 นิ้ว หรือ 3 นิ้ว แต่ละด้านกำลังพอเหมาะพอให้เขียนอักขระเห็นชัดเจน หลังจากตัดเป็นรูปร่างและขนาดได้ที่ต้องการแล้ว ก็เขียนอักขระทั้งสี่ด้าน เพื่อแสดงแต่ละด้านเป็นธาตุดิน ธาตุอากาศ ธาตุไฟ ธาตุน้ำ พร้อมทั้งอักษรแสดงกำกับด้วยเป็นภาษาอังกฤษตามแบบที่แนบว่า EARTH AIR FIRE WATER เสร็จแล้วปิดกาวภายในลิ้นหรือใช้สก็อตเทปปิดพับตรงลิ้นให้ทรงรูปกางออกเป็นปิรามิดได้ ก่อนปิดหรือหลังปิดก็เตรียมตัดกระดาษสีฟ้าเป็นวงกลม ใช้เหรียญตามขนาดที่เหมาะสมเป็นแบบตัดวงกลมเพราะไม่ต้องหาให้ลำบาก ก็เลือกเหรียญขนาดที่เหมาะกับขนาดปิรามิด จากนั้นตัดกระดาษแข็งสีเหลืองเป็นรูสี่เหลี่ยมขนาดเท่าเส้นผ่าศูนย์กลางของวงกลมสีฟ้า จากนั้นตัดกระดาษแข็งสีแดงเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านตัดประมาณเท่าเส้นผ่าศูนย์กลางของกระดาษฟรอยส์ที่จะทำรูปพระจันทร์ครึ่งเสี้ยว วิธีตัดพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวบนฟรอยส์ก็คือทำกระดาษแข็งเป็นวงกลม 2 อัน แล้ววางทับเหลื่อมห่างกันเป็นพระจันทร์เสี้ยวจะง่ายที่สุด ดังภาพนี้

การเขียนอักขระบนปิรามิดและอักษรภาษาอังกฤษกำกับแต่ละด้าน ให้ลอกจากต้นแบบ เมื่อเขียนอักขระเรียบร้อยแล้วก็ปิดกระดาษสีตามนัยแห่งความหมายแต่ละด้าน คือสี่เหลี่ยมสีเหลืองปิดบนธาตุดิน หรือ EARTH วงกลมสีฟ้าติดทับตัวอักขรธาตุอากาศหรือ AIR กระดาษสามเหลี่ยมสีแดงปิดทับอักขระของไฟ เขียนใต้ภาพว่า FIRE ส่วนฟรอยส์รูปจันทร์เสี้ยวปิดทับอักขระด้าน WATER

เมื่อเรียบร้อย 4 ด้านแล้วก็ใช้กาวปิดด้านใน หรือใช้เทปติดให้แน่นเป็นรูปสี่เหลี่ยมของปิรามิด เวลาจะเพ่งจิตแต่ละด้าน ก็หันแต่ละทิศที่กำกับ คือธาตุดินหันไปทางทิศเหนือ ธาตุไฟก็หันไปทางทิศใต้ ธาตุอากาศหันไปทางทิศตะวันออก ธาตุน้ำหันปทางทิศตะวันตก เมื่อจะเพ่งสมาธิก็นั่งตรงด้านที่ต้องการ ผลจากคำอธิษฐานที่เขียนกำกับติดไว้ตรงหน้านั้นให้ตรงกับคำอธิฐานที่ต้องการเพ่งสมาธิจิต

ความหมายของปิรามิดแต่ละด้านสามารถเพ่งสมาธิจิตให้เกิดผลดีตามนัยแห่งธาตุ ดังนี้

ธาตุดิน ทิศเหนือ ความสมบูรณ์พูนสุข โชคลาภ ฐานะดี

ธาตุอากาศ ทิศตะวันออก ความรัก ความสงบ สุขภาพดี ปลอดโรค ภัยร้าย

ธาตุไฟ ทิศใต้ ป้องกันภัยอันตราย ร้ายกลายเป็นดี ไร้อุปสรรค

ธาตุน้ำ ทิศตะวันออก สุขภาพดี แข็งแรง มีพละกำลัง หายเจ็บป่วยไข้

ในขณะที่เราต้องการกำจัดไวรัสโคโรน่า ก็ทำสมาธิเพ่งปที่ธาตุไฟ เพ่งสมาธิให้เกิดความร้อนแรงของบรรยากาศทำลายไวรัสโคโรน่า จนไม่สามารถรอดชีวิตอยู่ได้ และเขียนคำอธิษฐานติดไว้ที่ใต้ปิรามิดด้านธาตุไฟว่า ขอให้ไวรัสโคโรน่าหมดสิ้นไปจากโลกนี้โดยเร็ว

ถ้าต้องการเพ่งสมาธิให้แคล้วคลาดจากโรคภัยไข้เจ็บจากไวรัสโคโรน่า ก็เพ่งมองและทำสมาธิไปที่ด้านธาตุน้ำ หรือฟรอยส์ พร้อมทั้งตั้งจิตว่าขอให้แคล้วคลาดจากโรคภัย จากไวรัสโคโรน่า บนกระดาษติดไว้ใต้ปิรามิดด้านนี้เขียนว่า ขอให้ข้าพเจ้าปลอดภัยจากไวรัสโคโรน่า

ถ้าต้องการโชคลาภ มีฐานะดีมั่งคั่งร่ำรวยขึ้น ให้เพ่งคำอธิฐานไปที่ธาตุดิน ติดกระดาษสีเหลือง พร้อมทั้งเขียนไว้ที่กระดาษติดไว้ใต้ปิรามิดด้านนี้ว่า ขอให้ข้าพเจ้ามีโชคลาภ ฐานะดี ร่ำรวย

ถ้าต้องการความรัก หรือให้ความรักสมหวัง ให้เพ่งดูวงกลมสีฟ้าที่เขียนคำอธิฐานนั้น ติดไว้ด้านในปิรามิด และทำสมาธิด้วยความตั้งใจแน่วแน่เช่นกัน ขอให้ความรักสมดังที่ใจต้องการ

ถ้าต้องการให้ภัยร้ายกลับกลายเป็นดี ให้เพ่งสมาธิไปที่ 3 เหลี่ยมสีแดงและเขียนความประสงค์ติดไว้ใต้ปิรามิดทำนองเดียวกับที่ทำสมาธิ