สุขภาพและการบำบัด
สดศรี สุริยะฉาย
สุขใส

เช้าวันหนึ่งนกกางเขนตัวหนึ่งส่งเสียเจื้อยแจ้ว เช้าวันนี้สดใสจริงหนอ เช้าวันนี้มีความสุขจริงหนอ เป็นไปได้ไหม นั่นคือตัวคุณเอง กำลังแปลกใจว่าเกิดจากอะไรนะถึงมีความสุขใสอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน เฝ้าครุ่นคิดว่า เรากินอะไร เราคิดอะไร เราทำอะไร ถึงได้เกิดความสุขอย่างใสสะอาดเช่นที่รู้สึกอยู่นี้ สุขทั่วมวลใจ สุขจากสมอง สุขทั่วมวลกายทั้งหมด ไม่ใช่เกิดจากทำสมาธิ สมาธิคือความว่างของจิต แต่ความสุขที่รู้สึกอยู่นี้คือความใสของจิต ปลอดโปร่งใสสะอาดตั้งแต่ตื่นลืมตา ไม่มีสิ่งใดที่เป็นความทุกข์ ปราศจากอาการปวดเข่า ปวดหัวใจ หรือปวดใดๆ โดยสิ้นเชิง ไม่มีความสะลึมสะลือง่วงเหงา ถึงแม้ว่าจะเข้านอนเมื่อตีสี่เพราะเขียนหนังสือไม่จบ ตื่นแปดโมงเช้าด้วยความสุขสว่างทั่วทั้งใจ สมอง และกาย เป็นความสุขใจสะอาดชนิดที่สร้างความประหลาดใจให้ครุ่นคิดว่า เกิดได้อย่างไร เพราะไม่เคยรู้สึกเช่นนี้มาก่อน เป็นความสุขที่มีค่า ควรแก่การคิดหาเหตุที่เป็นบ่อเกิด เพื่อจะได้ปฏิบัติให้ได้สุขอย่างนี้อีกในวันต่อไป

ประการแรก คิดไปถึงองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงปฏิบัติสมาธิเป็นเวลา 6 ปี จนเกิดสัมโพธิญาณ สามารถระลึกย้อนหลังไปถึงชาติปางก่อนได้เป็นร้อยชาติ จำได้แม้กระทั่งชื่อบุคคลและชื่ออาหาร เป็นไปตามหลักวิทยาศาสตร์เรียกว่าควันตั้มฟิสิกส์ (Quantum Physics) ซึ่งเป็นพลังธรรมชาติโดยใช้จิตบงการคลื่นพลังคอสมิค คือความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วกับระยะทาง ในการเดินทางของจิตแห่งสมาธิ คือ ความว่าง ไม่มีอะไรขัดขวางได้

ประการต่อมาคิดหาสาเหตุว่าเพราะอะไรจึงได้เกิดความสุขใสในจิตอย่างไม่เคยประสบมาก่อน ตั้งแต่เกิดมาจำความได้จนสูงวัยขนาดนี้ จะได้บอกกันต่อๆไปให้คนปฏิบัติเพื่อให้พบความสุขอย่างนั้นบ้าง และตัวเองจะได้เป็นสุขใสสะอาดอย่างนี้อีก เพราะความเป็นสุขใสสว่างทั้งจิตและร่างกายไร้ปวดใดๆทั้งสิ้น

เหตุผลประการที่หนึ่ง อาจเป็นเพราะว่าได้เดินในสถานที่อากาศบริสุทธิ์เกือบ 2 ชั่วโมง บนเขาใกล้ๆ บ้านเรียกว่าเขื่อนแฮนเซลแตม สมองได้รับอากาศบริสุทธิ์นานพอที่จะส่งพลังไปยังกล้ามเนื้อทุกส่วนทั่วร่างกาย รวมทั้งหัวใจ แขน ขา เพราะเดินใต้ต้นไม้ที่ให้ออกซิเจน และมีหญ้าบนเขาช่วยกรองสารพิษตลอดทาง เรียกได้ว่าปลอดมลพิษ เพราะอากาศหนักของสโม๊คอยู่ระดับต่ำ มองไกลๆจะเห็นขอบฟ้าชั้นล่างเป็นสีน้ำตาลเพราะความหนักของอากาศ โดยเฉพาะที่มาจากควันเสียของรถยนต์ หรือสโม๊คต่างๆ อยู่ใกล้พื้นโลกเปลี่ยนเป็นสีฟ้าเห็นได้ชัดเจน จากเดิมที่เป็นสีขุ่นข้นของโคลนที่ถ่ายไว้ตอนเข้าไปช่วยตอนแรก หลังจากทำพิธีทางศาสนาขอขมา และทีมฟุตบอลหมูป่าทำพิธีบวชและอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับ และส่งวิญญาณไปสู่สุคติภพ แม้สายน้ำก็เปลี่ยนเป็นสีฟ้าบริสุทธิ์แสดงความสุข แม้ในภาพถ่ายก็สามารถเก็บสีฟ้าไว้ได้ชัดเจน เป็นที่น่าอัศจรรย์ใจว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำให้เป็นไปได้ ใครจะเข้าไปในถ้ำขุนน้ำนางนอนอีก ควรระลึกถึงข้อนี้ และขออนุญาตเทพเจ้าถึง 2 องค์ประจำถ้ำ หรือเป็นเทพเจ้าองค์แทนให้เทพเจ้าองค์เดิมเปลี่ยนภพก็เป็นได้

เหตุผลประการต่อมาที่สร้างจิตเป็นสุขให้ผู้เขียน นอกจากการเดินบนเขาในอากาศบริสุทธิ์แล้วยังได้สนทนากับผู้มีทักษะทัศนวิสัยที่สร้างพลังด้านบวก หมายถึงว่ามากพอที่จะมาเรียนวิชาการบำบัดด้วยเร็คคี้และจักระ ที่ผู้เขียนเคยสอนที่โรงเรียนผู้ใหญ่เมืองเบอร์แบงค์ ปัจจุบันเธอมีอาชีพเกี่ยวกับการให้คำแนะนำและบำบัดผู้ที่มีความไม่สมดุลทางจิต การสนทนาจึงเป็นไปในด้านบวก คือ positive thinking โดยตลอด ก่อให้เกิดภาวะทางจิตในด้านดี ส่งเสริมให้ภาวะ 4 อ. สมบูรณ์ ตามคำสอนของหมอเขียว หรืออาจารย์ ใจเพชร กล้าจน ว่าการส่งเสริมให้สุขภาพดี ได้แก่ 1. อารมณ์ 2. อาหาร 3. อากาศ 4. ออกกำลังกาย ซึ่งน่าจะเป็นหลักที่เราทุกคนควรใส่ใจ และปฏิบัติให้ได้ เพราะท่านมีหลักวิชา เป็นผู้ประสาทวิชาแพทย์วิถีพุทธ เป็นนักวิชาการสาธารณสุข เป็นครูฝึกแพทย์แผนไทย อย่างหนึ่งที่หมอเขียวแนะนำก็คือการดื่มชาเขียวจากใบย่านาง ซึ่งผู้เขียนคิดว่าน่าจะมีส่วนส่งผลต่อความสุขใสที่ผู้เขียนรู้สึกอยู่ เพราะผู้เขียนดื่มมาเดือนกว่าแล้ว

ดร.สตีเวน มาสเล่ย์ แพทย์ทางด้านจิตวิทยาพูดเรื่องการช่วยให้สมองทำงานดีขึ้นด้วยวิถีทางของการคิด การกิน และการปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องกับแง่คิดในศาสตร์ไทยโดยหมอเขียว คือ อารมณ์ อาหาร และการปฏิบัติ นั่นคือการได้สนทนากับผู้ที่ก่อให้เกิดอารมณ์เป็นสุข อาหารอย่างหนึ่งที่หมอสตีเวนบอกว่ากินแล้วอารมณ์ดีคือ ช็อกโกแลต เรียกได้ว่า บิงโกเลย คือตอบปัญหาว่าเพราะอะไรผู้เขียนถึงมีความสุข ก็คงเพราะกินช็อกโกแลตพุดดิ้งก่อนวันที่จะไปเดินบนเขารับอากาศบริสุทธิ์ แต่ก็มีข้อขัดแย้งในใจอยู่อย่างหนึ่งว่า มีคนเขียนไว้ว่า ช็อกโกแลตมีแคดเมี่ยม วิศวกรจบจากเยอรมันอธิบายว่าแคดเมี่ยมอาจไปขัดขวางการสื่อสารระหว่างเซลล์ และจากตำราการบริโภคชื่อ Nutrition Book by Jane’s Broody เขียนไว้หน้า 226 ถึงการส่งน้ำประปาไปตามท่อว่า อาจใส่สารแคดเมี่ยมเพื่อให้เป็นน้ำกระด้าง มิฉะนั้นท่อน้ำผุกร่อนเร็วเพราะความเป็นกรดของน้ำอ่อน (Soft water) แคดเมี่ยมเป็นอันตรายต่อหัวใจและเกี่ยวเนื่องกับความดันโลหิตสูง น้ำกระด้าง (hard water) ก่อให้เกิดคราบตะกอนที่ภาชนะต้มน้ำและล้างสบู่ที่จานชามหรือซักผ้านานขึ้น

ถ้ากลับมาวินิจฉัยว่าเพราะช็อกโกแลตนี้หรือ ที่จะส่งผลให้รู้สึกสุขชนิดโปร่งใสเป็นพิเศษ อันที่จริงผู้เขียนก็กินช็อกโกแลตใส่ถั่วของสนิคเกอร์เป็นประจำทุกวันนานแล้ว เพียงแต่เย็นนั้นกินช็อกโกแลตพุดดิ้งปริมาณมากหน่อย เลยสงสัยว่า เพราะเหตุดังฤา ก่อให้เกิดสุขใสมากกว่าปกติ แต่วันต่อมากินช็อกโกแลตพุดดิ้งอีก ไม่เห็นสุขใสดังที่เป็นวันวาน

เลยลองหาสาเหตุแห่งความสุขประการต่อไป เรื่องอาหารประจำวัน ควรมีผักสลัด 5 สี เป็นประจำทุกวัน ทั้งกลางวันและเย็น ที่เรียกว่า 5 สี ก็เพื่อช่วยให้ได้สารอาหารสมบูรณ์และประโยชน์จากพืชทุกสีที่มีคุณสมบัติต่างกันไป เพราะร่างกายเราสร้างสารพวกนั้นไม่ได้ เพราะไม่มี photosynthesis เหมือนพืช ก็ต้องพึ่งพืชและแดดใส่ร่างกายของเราให้สมบูรณ์ นั่นคือได้คลอโรฟิลล์สีเขียวที่พืชสังเคราะห์จากแดดช่วยให้ต้นไม้เติบโต คงจะช่วยสร้างเม็ดเลือดแดงและช่วยให้เซลล์ของเราเติบโต ทำงานเป็นประโยชน์ต่อกระดูกและโลหิต สีม่วงช่วยป้องกันมิให้เซลล์เกิดมะเร็ง สีขาวได้จากผักกะหล่ำปลีสีขาว หรือดอกกะหล่ำสีขาว ซึ่งดีตรงที่เป็นพืชกลุ่ม Cruciferous คือพืชที่มีใบเลี้ยงสี่ใบมีสรรพคุณในการป้องกันเซลล์เป็นมะเร็ง ผักอรูกูล่ามีทั้งสีเขียว และสีม่วง เมื่อเราเติมแอปเปิลขาว (ปอกเปลือกก่อนเพื่อให้เคี้ยวง่ายสำหรับสูงวัย) สีแดงจากมะเขือเทศอิตาเลี่ยนเก็บจากสวนที่ปลูกไว้ใหม่สดเนื้อหนา มีสารไลโคปีนที่ก่อให้เกิดความสุขโรแมนติค เอาเม็ดตากแห้ง เก็บไว้ปลูกในสวนครัวได้ต่อไป สีเหลือจากแครอทซื้อเป็นถุงที่เขาหั่นฝอยไว้แล้วก็ได้ง่ายและสะดวกรวดเร็วดี นอกจากนี้ซื้อผักอื่นเพิ่มเติมถ้าหาไม่ได้ในกล่อง เช่น ผักเคลสีเขียว ถั่วงอกกรอบสดยาว 4 นิ้วสีขาว เพื่อให้เราได้สลัดครบ 5 สี อันนี้กระมังช่วยให้เกิดสุข ที่เด่นชัดว่าเป็นตัวสร้างความสุขเห็นจะเป็นพระเอกของเรื่อง ก็คือ มาจากมะเขือเทศที่สารไลโคปีนสร้างความสุขโรแมนติคนี่เอง นอกจากนี้ผู้เขียนบริโภคหัวผักกาดขาวซึ่งมาจากดินให้สารมีประโยชน์ต่อสุขภาพ ใช้ทำก๋วยเตี๋ยวหัวผักกาดผัดกับถั่วงอก และทำซุปหัวผักกาดกับดอกกะหล่ำกินเป็นประจำ

ต้นเหตุแห่งความสุขประการต่อมา คือ อารมณ์ อาจเป็นเพราะเราได้ตัดเส้นทางอคติหรือ Dark energy จากคนที่เราเสวนาด้วยแล้วเห็นว่าไปด้วยกันลำบาก อันนี้สำคัญ เพราะการติดต่อกับคนที่มีพลังมืดหรือด้านลบอยู่ในตัว แล้วเราไปสัมผัสกับพลังนั้นไม่ว่าจะโดยการเสวนา หรือการคิดถึงแม้แวบเดียว เราอาจได้รับพลังมืดหรือพลังต่ำที่บั่นทอนความสุขของเราโดยไม่รู้ตัว เมื่อผู้เขียนปิดประตูการสัมผัสกับพลังมืดนี้เสีย เป็นการสร้างจิตโปร่งใส มีความสุขโดยไม่รู้ตัว เพียงเพราะว่าเราตัดหนทางมิให้พลังด้านลบมาลดภาวะจิตบริสุทธิ์เราได้สำเร็จเท่านั้นเอง ลองทำดูว่าจริงหรือไม่

สาเหตุแห่งความสุขใสประการต่อไปอาจมาจาก การสัมผัสกับคนหรือสัตว์ที่มีความรักต่อเรา สังเกตได้จากการที่ผู้เขียนเลี้ยงอาหารแมวไร้บ้านจำนวนหนึ่ง ทุกตัววิ่งมาหาผู้เขียนอย่างดีใจเมื่อเห็นผู้เขียน บางตัวมาส่งและนั่งรอจนผู้เขียนเข้าประตูเรียบร้อยแล้ว บางตัวใช้จมูกเย็นๆ มาสัมผัสที่แก้มหรือปากของผู้เขียน เป็นการขอบคุณที่ให้อาหาร ไม่ใช่การดมเฉยๆ เรียกได้ว่า Kiss ด้วยจมูกและเลียมือ บางตัวเลือกที่จะเดินพร้อมกับผู้เขียนระหว่างขาเวลาเดิน นี่กระมังที่เป็นความรักที่ส่ง positive energy มาก่อให้เกิดเป็นความรู้สึก เป็นสุขอย่างโปร่งใสในอารมณ์ เคยได้ยินไหมที่เขาพูดว่าคนอยู่ในความรักมีความสุข แมวทุกตัวคงจะส่งความสุขให้ผู้เขียน จนรับสัญญาณแห่งความสุขใจได้ใสบริสุทธิ์ ผิดจากปกติสุขทั่วไป

สาเหตุแห่งความสุขอีกอย่างหนึ่งคงมาจาก ใจเราเป็นสุขเมื่อเห็นผู้อื่นเป็นสุข ถ้าคุณไร้กังวล นอนหลับสบาย แน่ใจว่าแมวทุกตัวกินอิ่ม ปลอดภัย มีที่นอน เมื่อหัวถึงหมอนเราก็หลับ ถึงแม้จะเข้านอนดึกแค่ไหน ก็หลับสบายไร้กังวลหรือความเป็นห่วงใดๆ เมื่อตื่นก็เป็นสุข จนเกิดความสงสัยว่ามาจากอะไร เพราะวันต่อมาไม่เห็นรู้สึกอย่างนั้นอีก ไม่ว่าจะกินผักสลัด 5 สี ช็อกโกแลตพุดดิ้ง บางทีคิดว่ามาจากการกินเนื้อแดง เพราะสเต็กเนื้ออาจช่วยสร้างเม็ดโลหิตแดง ทำให้การทำงานของสมองดีขึ้น เลยเกิดความสุข แต่วันต่อมาก็กินสเต็ก ไม่เห็นรู้สึกเหมือนกันเลย อีกอย่างหนึ่งที่สงสัยคือผลของยาช่วยความจำ เพราะกินไปเม็ดเดียวมีอาการวิงเวียนเพิ่มขึ้นมาก เลยยุติ ยานี้มีผลต่อการทำงานของสมอง ไม่รู้ว่ากินไปเม็ดเดียวก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสารในสมองเพื่อให้มีความสุขจะได้สร้างความจำที่เรียกว่าเอ็นโดรฟินหรือไม่ แต่ไม่กล้ากินอีกเพราะผลข้างเคียงอาจเป็นอันตรายต่อการทรงตัว

อีกอย่างหนึ่งในฐานที่เคยเป็นผู้จำหน่ายโกรทฮอร์โมนและอ่านการค้นคว้าเรื่องนี้มากพอสมควรรู้ว่าเมื่อเราอยู่ในภาวะหลับสนิทหรือ Deep sleep ร่างกายจะผลิตโกรทฮอร์โมน ซึ่งจะช่วยให้สมองผลิตสารหลั่นความสุข คือเอ็นโดรฟิน และอาร์จินีน โกรทฮอร์โมนจ่ายไปตามกระแสโลหิต ทำให้มีกำลังแข็งแรง จิตใจเป็นสุข อยากมีความสุข ก็ให้หลับสนิท หรือก่อนนอนสเปรย์โกรทฮอร์โมนใต้ลิ้นสามที ก่อนอาหารครึ่งชั่วโมงสามที เท่านี้สมองก็จะผลิตโกรทฮอร์โมนต่างๆ ครบถ้วนสมบูรณ์ ส่งผลให้ร่างกายและจิตใจเป็นสุข