สุขภาพและการบำบัด
สดศรี สุริยะฉาย
ดี.เอ็น.เอ. สร้างชีวิต

ในหลายกรณี ดี.เอ็น.เอ. มีบทบาทสำคัญต่อชีวิต เพราะ ดี.เอ็น.เอ. อยู่ในเซลล์ บอกเซลล์ให้สร้างส่วนประกอบเป็นชีวิต ตามคำจำกัดความ ดี.เอ็น.เอ. มีลักษณะเฉพาะเป็นคู่ บงการสร้างองค์ประกอบของร่างกาย อยู่ตรงใจกลางเซลล์ เรียกว่า nucleotides ทำหน้าที่สร้างจีนส์ (Genes) ของเซลล์แต่ละบุคคล เขาจึงยึดถือ ดี.เอ็น.เอ. เป็นลักษณะของแต่ละคน เมื่อจะค้นหาบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ใช้ ดี.เอ็น.เอ. ค้นหาเอา จะได้ไม่พลาดไปเหมือนคนอื่น ดี.เอ็น.เอ. หรือ Dioxy Nucleic Acid เป็นผู้สร้างลักษณะของเซลล์แต่ละชนิด ออกมาจากกลางเซลล์ มีตัวส่งข่าวสารต่อเรียกว่า อาร์.เอ็น.เอ. หรือ Riboxy Nucleic Acid ซึ่งจะมีกลุ่มเซลล์แต่ละอย่างทำงานประสานกันต่อไปเป็นระบบ เช่น เซลล์กล้ามเนื้อ เซลล์กระดูก เซลล์ประสาท รวมกันเป็น 10 ระบบในร่างกายได้แก่ กระดูก ประสาท โลหิต และน้ำเหลือง กล้ามเนื้อหายใจ ขับถ่าย ย่อยอาหาร สืบพันธุ์ ผิวหนัง และระบบต่อมไร้ท่อ การประสานงานจึงต้องการเรียบเรียงเสียงประสานให้ดี ตั้งแต่การทานอาหาร 3 มื้อ เพื่อให้มีสารที่จำเป็นในการป้อนงานให้ระบบต่างๆ นอกจากนี้ยังต้องพึ่งไวตามินเพื่อส่งเสริมการทำงานของอาหารให้สมบูรณ์ตามความจำเป็นต่อการใช้ในระบบต่างๆ การพักผ่อนหลับนอนเพื่อให้โอกาสเซลล์ทำงานได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น อารมณ์ควรอยู่ในภาวะที่ไม่ขัดขวางความสงบของระบบประสาทในการสื่อสารระหว่างกลุ่มเซลล์ที่เรียกว่า Quark ที่จะคอยสั่งว่า เซลล์ใดต้องการยุติอายุการทำงานเพื่อให้โอกาสเซลล์ใหม่ทดแทน หรือเซลล์ใดต้องการซ่อมแซมและขาดแร่ธาตุในการทำงานอะไรบ้าง ทางที่ดี เราควรมีความรู้พอสมควรว่า อาหารมี 5 กลุ่ม ได้แก่โปรตีนจากกลุ่มเนื้อ หรือแป้ง หรือข้าวชนิดใดให้ประโยชน์ที่ร่างกายโดยเฉพาะตัวเราเองต้องการ อาหารประเภทใดที่จะทำลายระบบประสาท เป็นต้นว่า แอลกอฮอล์ หรือสูบบุหรี่ที่ดูเหมือนว่าจะผ่อนคลายประสาทแต่แท้จริงกลับได้ควันเสียขัดขวางระบบการหายใจที่จะส่งออกซิเจนให้สมอง การคิดโกรธคิดร้ายชั่ววูบ แม้เพียงชั่วขณะก็เกิดพิษต่อเซลล์ที่เรียกว่า inflammation เสียแล้วโดยไม่รู้สึกตัว ระบบย่อยก็สำคัญตรงที่ว่า มีไขมันไปพอกตามผนังเส้นโลหิต ก่อให้เกิดการขาดสารที่จำเป็นต่อการทำงาน เรารู้เพียงว่าไขมันมีสองอย่าง ได้แก่ Saturated fat จากสัตว์ เนยแข็ง น้ำมันสัตว์ นม หนังไก่ และไขมันประเภทที่สอง Unsaturated fat จากน้ำมันพืช เนยเหลว ซึ่งจำเป็นต่อการสร้างเยื้อหุ้มเซลล์ให้แข็งแรง การสื่อสารระหว่างเซลล์จะได้สมบูรณ์ เพื่อเอื้ออำนวยต่อการคุยกันระหว่างเซลล์ให้ทำการรักษาข้อบกพร่อง หรือทำลายเซลล์ทุพพลภาพหรือแก่ชรา กับสร้างเซลล์ใหม่ที่แข็งแรงกว่าได้ง่าย

ถ้าร่างกายเกิดบกพร่องเจ็บป่วย ก็เริ่มต้นรักษาที่ร่างกายก่อน อาจบำบัดด้วยยา ด้วยสมุนไพร ด้วยจิต เช่น ค้นหาความบกพร่องด้วยเร็คคี้และบำบัดจักระซึ่งไม่สมดุล แต่ที่ควรเริ่มต้นก็หาปัจจัยแห่งการเจ็บป่วยว่า เหตุอยู่ที่ไหนผลลัพธ์อยู่ที่อะไร เป็นต้นว่าปวดเข่า อาจเป็นเพราะว่าบริโภคสิ่งที่มีกรดยูริคเข้าสู่ร่างกาย เป็นต้นว่า สัตว์ปีก ผักคะน้า ซึ่งจะทำลายน้ำหล่อเลี้ยงที่ข้อ หรือใช้ข้อเข่าไม่ถูกสุขลักษณะ เช่น พับหัวเข่า ก่อให้เกิดการเสียดสีเกินเหตุที่จะเป็นสุขลักษณะ หารู้ไม่ว่า การนั่งพับเพียบเพื่อฟังธรรม อาจเป็นเหตุก็ได้ และการรักษามิให้ปวดเข่า ก็อาจเลี่ยงได้ทั้งการบริโภคและการใช้เข่า

การเจ็บป่วยทางร่างกายโดยมาก เรารู้สาเหตุก็แก้ที่สาเหตุ ทำอย่างไรจึงจะรักษา ดี.เอ็น.เอ. ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพนี่สิ เป็นที่น่าคิด ก่อนอื่นเราก็ต้องพิจารณาที่อาหารที่เราบริโภค ควรส่งเสริมระบบการสื่อสารหรือระบบประสาทส่งเสริมการติดต่อระหว่างภายในเซลล์และภายนอกเซลล์ เขาว่า พืชผักผลไม้สร้างจากแสงแดด Photopheresis ย่อมสร้างสารอะไรที่ดีมีประโยชน์ต่อชีวิตและระบบประสาทของสิ่งมีชีวิตเป็นแน่ ก็ต้องพึ่งพืชผักผลไม้อย่างน้อยวันละ 70 เปอร์เซ็นต์ นอกนั้นก็เป็นโปรตีน ซึ่งมาจากเนื้อสัตว์ทั้ง 4 ขา และไม่มีขา เพราะสัตว์ 2 ขา พึ่งไม่ได้ตามเหตุข้างต้น สิ่งมีชีวิตที่ไม่มีขาเลย พึ่งได้ไหม คำตอบอยู่ที่ว่า มีสารอะไรที่เรารู้ว่าพึ่งได้ ก็ค่อยใส่เข้าร่างกาย ไม่อย่างนั้น จะเอาสารที่ก่อให้เกิดความไม่เป็นสุขเข้าร่างกายทำไม

มามองที่ส่วนประกอบของอาหาร ถ้าเราได้ไม่ครบจากอาหาร จะเติมให้สมบูรณ์ ได้ที่ส่วนเสริมอาหาร เช่นไวตามิน และสิ่งที่จะเสริมสร้างการทำงานของ ดี.เอ็น.เอ. โดยตรง

ไวตามินที่จะเสริมการทำงานของระบบสื่อสารของระบบประสาทมี เช่น

ไวตามินบี 9 เรียกว่า Folate ช่วยร่างกายสังเคราะห์โปรตีน เซลล์โลหิตแดง และที่สำคัญที่สุด คือช่วยสร้าง ดี.เอ็น.เอ. ซึ่งจะส่งเสริมความเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อและการทำงานของเซลล์ ส่งเสริมการเจริญอาหาร และส่งเสริมการสร้างกรดน้ำย่อยอาหาร

แหล่งไวตามินบี 9 ได้จากถั่ว ผัก ส้ม และน้ำคั้นจากส้ม รำข้าวสาลี และข้าวอื่นๆ ยกตัวอย่างข้าวสีแก่ ข้าวเหนียวดำ และข้าวไรซ์เบอรี่ ผักสีเขียว เนื้อหมู ผู้เขียนกินเนื้อวัวที่แล่มันออกดีแล้ว หรือซื้อเนื้อปรุงสำเร็จเปื่อยดีจากคอสโค เรียกว่า Beef Barbacore ทานกับสับปะรด หรือซื้อเนื้อแล่บางๆ ชื่อ Pastrami ทำสุกแล้ว เวลาจะทานก็เข้าเตาอบขนมปังนิดหน่อยให้อุ่นเกรียม วางบนขนมปังกล้วยที่มีรสหวานนิดหน่อยของกล้วย จะช่วยเจริญอาหารและทานอย่างสุขโขยิ่งขึ้น นอกจากนี้ไวตามินบี 9 ได้จากกุ้ง ที่กินง่ายที่สุด คือซื้อกุ้งปอกเปลือกเรียบร้อยแล้วจากคอสโค แบ่งแช่แข็งเป็นถุงเล็กๆ ไว้ เวลาจะทำอาหารก็หยิบใส่ซุปตามต้องการ ไม่ต้องเสียเวลาเตรียมมากมายก็เข้าปากได้เลย นั่นคือวิธีได้ไวตามินง่ายที่สุด เสียเวลาน้อยที่สุด นอกจากนี้ไวตามินบี 9 หาได้จากตับ

ที่ดีที่สุดจากไวตามินบี 9 ก็คือป้องกันเส้นโลหิตอุดตัน จะไปหาได้ที่ไหน โดยเฉพาะหลังการผ่าตัดเส้นเลือดหัวใจจำเป็นต้องพึ่งไวตามินบี 9 ยังมีส่วนป้องกันปัญหาทุพพลภาพแรกเกิด และที่สำคัญที่สุด คือป้องกันความจำเสื่อม หรือโรคอัลไซม์เมอร์ รู้อย่างนี้พยายามจำไว้ จะได้ไม่ลืม

องค์การอาหารและยก RDA แนะนำวันละ 400 mcg (ไมโครกรัม) สำหรับบุรุษหรือสตรี

ไวตามินบี 12 ช่วยการดูดซึมสารอาหารในระบบการย่อย และการสร้างเม็ดเลือดแดง ส่งเสริมการทำงานของระบบประสาท ช่วยสังเคราะห์ ดี.เอ็น.เอ. ในขณะที่ร่างกายเราไม่มีสมรรถนะในการรักษาไวตามิน แต่ไวตามินบี 12 ถูกเก็บไว้ที่ตับ จะรักษาไว้ได้นาน อย่าหาแอลกอฮอล์ไปทำลายตับเสียก่อนล่ะ

แหล่งไวตามินบี 12 อยู่ที่ไข่ เนื้อ ไก่ กุ้ง นม และผลิตภัณฑ์จากนม

องค์การอาหารและยา แนะนำวันละ 2.4 mcg ทั้งบุรุษและสตรี

ทั้งนี้เราไม่ควรลืมว่า สมรรถนะของไวตามินทั้งหลาย คือส่งเสรมิระบบการทำงานของร่างกาย หลังอาหารเช้า ควรมีไวตามินรวมที่คุณพิจารณาว่าได้รับไวตามินสำหรับสร้าง ดี.เอ็น.เอ. ดังกล่าวมานี้พอหรือยัง หรือต้องเสริมด้วยการทานอาหารข้างต้นที่กล่าวมาแล้ว ไม่เสียหลาย นอกจากลืมเสียก่อนว่าจะซื้ออะไร