สุขภาพและการบำบัด
สดศรี สุริยะฉาย
อายุยืนหมื่นปี

คำอวยพรที่ว่าขอให้มีอายุยืนหมื่อนปีอาจจะมีทางใกล้เคียงเป็นไปได้แล้วนะ เพราะจากกราฟอายุขัยของมนุษย์ตั้งแต่ยุคหิน สามพันปีก่อนคริสตกาล มนุษย์มีอายุเพียง 18 ปี เดี๋ยวสี้เราเห็นข่าวว่าผู้หญิงคนหนึ่งฉลองอายุครบรอบ 114 ปีแล้ว และมีแนวโน้มว่าวิวัฒนาการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ประกอบกับความรู้ในการกินอยู่เพื่อสุขภาพอันดี อาจช่วยให้มนุษย์มีอายุยืนยาวยิ่งขึ้นไปอีก แม้จะไม่ถึงหมื่นปีแต่ก็ยาวโขอยู่เชียวนา

สาเหตุที่ทำให้คนเราอายุสั้นเห็นได้ว่า

(1) เกิดจากความบกพร่องอันเกิดจากต่อมพิจุอิทาริไม่ทำการผลิตโกรทฮอร์โมนตามปกติ

(2) เป็นเพราะโรคร้ายบั่นทอนสุขภาพ

(3) การแก่ชราที่เป็นผลให้เซลล์เสื่อมสภาพ

(4) อุบัติเหตุหรือปลิดชีพโดยเหตุต่างๆ

ความบกพร่องอันเกิดจากต่อมพิจุอิทาริไม่ทำการผลิตโกรทฮอร์โมนตามปกติ ถ้าไม่ได้รับการบำบัดจะเป็นสาเหตุให้สุขภาพเสื่อมโทรม หลายประเทศได้อนุมัติให้บำบัดด้วยการทดแทนโกรทฮอร์โมน (HGH (Somatotroptin) Therapy) เพราะการขาดโกรทฮอร์โมนก่อให้เกิดโรคหัวใจซึ่งคร่าชีวิตเร็วเกินกำหนด ทำให้ระบบกล้ามเนื้อซึ่งเชื่อมต่อกับกระดูกเสื่อมสภาพ ทำให้การออกกำลังกายลดน้อยถอยลง ทำใ้ห้ระบบการกลั่นกรองสารพิษไม่สมบูรณ์ ทำให้การปรับอุณหภูมิและการขับเหงื่อไม่ปกติ ทำให้พละกำลังเสื่อมถอย ทำให้การหมุนเวียนของเซลล์เชื่องช้าลง ทำให้การทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจไม่ปกติ ทำให้เป็นโรคกล้ามเนื้อไม่ทำงาน ทำให้ต่อมไทรอยด์ทำงานสังเคราะห์ไม่ปกติ องค์กรต่างๆ ของร่างกายไม่ครบถ้วน กล้ามเนื้อลดความแน่น เริ่มอ้วนเกินขนาด สารแร่ธาตุในกระดูกไม่ครบตามอัตรา และปริมาณน้ำในเซลล์ลดลง ขณะเดียวกันสถานะทางจิตใจเริ่มเสื่อม สิ่งต่างๆ เหล่านี้สามารถบำบัดด้วยการให้ผลิตโกรทฮอร์โมนขึ้นอีกในร่างกาย หรือการเสริมโกรทฮอร์โมนในร่างกาย ในปัจจุบันได้มีการใช้โกรทฮอร์โมนในรูปสเปรย์ใต้ลิ้นเพื่อให้ดูดซึมไปสู่จุดรับของเซลล์ที่ต่อมพิจุอิทาริและผลิตโกรทฮอร์โมนของร่างกายขึ้นเอง

โรคร้ายที่บั่นทอนสุขภาพถึงขั้นคร่าชีวิตก่อนกำหนด เราเห็นกันอยู่แล้ว โดยทั่วไปก็มีคอเลสเตอรอลสูง ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน กล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแอ มะเร็ง ถ้าไม่นับโรคเอดส์เข้าไปด้วย

โรคต่างๆ ที่กล่าวมานี้บำบัดโดยการต้านทานของร่างกายเอง โดยเสริมโกรทฮอร์โมนให้ร่างกายปรับสภาวะโคเลสเตอรอล ปรับความดันโลหิต ปรับภาวะน้ำตาลในเลือดให้เป็นปกติ เสริมกล้ามเนื้อหัวใจให้แข็งแรง และเสริมความแข็งแรงของเซลล์เพื่อต่อต้านเซลล์มะเร็ง และมีผลการค้นคว้าแสดงแล้วว่าการบำบัดด้วยโกรทฮอร์โมนช่วยให้ภูมิต้านทานโรคเอดส์แข็งแรงขึ้น

การแก่ชราที่เป็นผลให้เซลล์เสื่อมสภาพ นำไปสู่ความตายในที่สุด เพราะบางเซลล์เมื่อหมุนเวียนว่ายตายแล้วเกิดได้ 50 ก็เลิกเกิดอีก เนื่องจาก ดี.เอ็น.เอ. ไม่สั่งการผ่าน อาร์.เอ็น.เอ. ให้หมุนเวียนจักรการเกิดของเซลล์อีก เรื่องนี้ ถ้ามีการผลิตโกรทฮอร์โมนในร่างกายได้อีก ฮอร์โมนนายใหญ่นี้ก็จะไปสั่งการให้ผลิตฮอร์โมนปัจจัยแห่งการเติบโต (Growth Factor) ของเซลล์ได้อีก เป็นการบำบัดตรงต้นตอแห่งการเกิดใหม่อีก

อุบัติเหตุที่คร่าชีวิต หรือการปลิดชีพที่ไม่ตั้งหรือจงใจทั้งหลายทั้งปวง คงจะต้องหันมาพึ่งพระธรรมเป็นสรณะบรรยาย เพื่อให้จิตใจสงบและคิดเสียว่าหมดกรรมเพียงนี้ แต่ตอนยังมีชีวิตอยู่ก็ทำจิตใจผ่องแผ้ว นอกจากจะใช้ธรรมะเข้าชำระจิตใจให้บริสุทธิ์แล้ว โกรทฮอร์โมนอีกนั่นแหละที่หมุนเวียนฟอสฟอรัสและแคลเซี่ยมในระบบประสาท ช่วยให้จิตใจเป็นสุขได้

จากการวัดผลในระยะที่แล้วมาจากยุค 3,000 ปีก่อนคริสตกาล คนมีชีวิตอยู่ได้เพียง 18 ปี 2,000 ปีต่อมา คนได้พัฒนาอายุขัยยาวขึ้นอีก 8 ปี เป็นอายุ 26 ปี ในระยะนั้นโลกยังไม่พัฒนา ไม่มีความศิวิไลอะไรช่วยเลย

ปี ค.ศ. 1900 คนอายุยืนถึง 49 ปี มีโรคระบาดมาก ที่คร่าชีวิตคนไปในระยะนั้น

ปี ค.ศ. 1990 คนอายุยืนถึง 76 ปี เพราะมีการปรับปรุงวิถีการดำรงชีวิตที่ดีขึ้น

ปี ค.ศ. 2020 คาดว่าคนจะมีอายุยืนถึง 115 ปี เพราะมีการบำบัดด้วยโกรทฮอร์โมนกันมากขึ้น

ปี ค.ศ. 2050 คาดว่าคนจะมีอายุยืนถึง 200 ปี เพราะมีการพัฒนานำเอาจีนส์ของมนุษย์มาบัดร่างกายและโรคภัยไข้เจ็บของมนุษย์

ปี ค.ศ. 2200 คาดว่าคนเราจะอายุยืนถึง 230 ปี เป็นผลเนื่องมาจากการบำบัดด้วยฮอร์โมน ผนวกกับการนำเอาจีนส์ของมนุษย์มาบำบัดโรคในร่างกายของมนุษย์

น่าเชื่อว่ามีทางเป็นไปได้แน่นอน ตอนนี้ก็ตักตวงกำไรของชีวิตจากการสเปรย์โกรทฮอร์โมนไปพลางๆ เผลอๆ อาจอยู่เลยอายุ 115 ปี ในปี ค.ศ. 2020 ที่จะมาถึงก็ได้ แล้วอย่าลืมส่งคริสต์มาสคาร์ดให้ผู้เขียนด้วยก็แล้วกัน