สุขภาพและการบำบัด
สดศรี สุริยะฉาย
พร้อมหรือยังที่จะเสียสละ

ความคิดเก่าๆ การติดอยู่กับอดีต ที่เคยถ่วงชีวิต ขัดขวางทางเจริญก้าวหน้า ไม่ให้มีความสุข ทำให้สุขภาพไม่ดี คอยบั่นทอนความรู้สึก ทำให้ขาดความเชื่อมั่นในตัวเอง ทำให้รู้สึกว่าไม่เป็นที่ต้องการของคนอื่น ทำให้ไม่ประสบความสำเร็จ คุณพร้อมหรือยังที่จะสละอดีต สละความคิดที่เป็นสนิมใจ สละคนที่บั่นทอนอารมณ์ ?

ผู้หญิงบางคนเคยอกหักเลยไม่คิดรักใครอีก ลูกสาวที่ถูกพ่อเคลมตั้งแต่เด็กเลยไม่สามารถที่จะรักผู้ชายอื่น ผู้ชายที่เคยถูกหญิงสูงอายุปล้ำเลยกลายเป็นโฮโมเซกชวลไป คนเคยคิดที่จะเรียนแพทย์ แต่ไม่สามารถเรียนได้ เลยเลิกคิดที่จะเรียนหนังสือ เด็กหญิงที่เคยถูกแมวฉี่รดผ้านุ่ง เลยไม่นุ่งผ้าอีกนั้นความจริงแล้ว นายแพทย์โจเอล จี. ซิลบาร์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจัดกระดูก ซึ่งรักษาโดยใช้ศาสตร์แห่งความสัมพันธ์ของประสาทกับอารมณ์ กล่าวว่า เป็นการถูกสกัดกั้นของพลังงานทางประสาท หากเราสามารถวิเคราะห์อารมณ์ที่สัมพันธ์กับพลังงานทางประสาท ก็สามารถจะสละการสกัดกั้นอาการทางประสาทที่มาจากความคิดนั้น การรักษาทางการจัดกระดูกสมัยใหม่ วิเคราะห์ถึงอารมณ์ที่เป็นต้นเหตุของความปวดของร่างกาย และแก้ที่อารมณ์อันเป็นต้นเหตุนั้น ก่อนที่จะสามารถบำบัดความเจ็บปวดทางสรีระ

การวิเคราะห์ถึงสาเหตุแห่งความเจ็บป่วย เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์กับประสาทเรียกว่าวิธีการบำบัดประสาทอันเนื่องมาจากอารมณ์ (Neurogical Emotion Technique) การบำบัดวิธีนี้คือการรักษาจากภายในออกมาสู่ภายนอก คือวิเคราะห์จิตใจเพื่อบำบัดอาการทางร่างกาย ชีวิตประจำวันของคนเราแวดล้อมด้วยสารเคมีที่เป็นพิษต่อร่างกาย ตั้งแต่แชมพูสระผม อุปกรณ์หุงต้ม ควันพิษจากรถยนต์และโรงงาน สารพิษจากอาหาร เครื่องดื่ม ฯลฯ หรือกลัวต่อการพูดหน้าชั้นจนไม่สบาย

ถ้าเราฝึกที่จะให้ความรู้สึกกลัวหมดไป และฝึกความคิดให้สามารถกล้าแสดงความรู้สึกภายในออกมาได้ อาจสบายขึ้น ความไม่สบายอาจมาจากอารมณ์ที่เก็บกดไว้ คนจีนบอกว่า ธาตุไม้คือความโกรธ ความกระวนกระวาย จะบั่นทอนอารมณ์ เช่นขับรถติดในจราจรทำให้อารมณ์เสีย เกิดปวดศีรษะ ปวดหัว สารพิษที่เราบริโภคโดยการหายใจ การกิน หรือการดื่มก็ได้ที่ทำให้เรารู้สึกไม่สบาย หรือเราอาจไปในชุมชนที่มีคนกระจายเชื้อโรคจากการจามหรือไอ ทำให้เราเจ็บป่วยได้ เราก็แก้ที่ต้นเหตุนั้นๆ

ลองวิเคราะห์ถึงเป้าหมายของชีวิต ตัวเราก็คือเราที่เป็นอยู่ ถ้าเราช่วยผู้อื่นมากเท่าใด เราก็ยิ่งมีประโยชน์มากขึ้นเท่านั้น ลองดูความหมายที่แท้จริงของชีวิตเรา รักตัวเอง ทำนุบำรุงตัวเอง อย่าอยู่กับอดีตที่บั่นทอนชีวิต และฝึกที่จะวางโครงร่างชีวิตที่จะนำไปสู่ฐานันดรที่มุ่งไว้

จิม บริดต์ นักเขียนที่มีชื่อเสียงให้แนวทางชีวิตไว้ง่ายๆ คือให้วิเคราะห์ความคิด ระวังภาษาที่พูดจา รักษาความจริง ระมัดระวังอารมณ์ วิเคราะห์ความประพฤติ และรักษาความสมดุลของชีวิต

การรักษาความสมดุลของชีวิตคือร่างกายและจิตใจ เริ่มต้นที่การระมัดระวังสุขภาพ สุขภาพเป็นสิ่งสำคัญที่สุด กินอาหารที่เป็นประโยชน์ ให้คุณค่ากับร่างกาย ออกกำลังกายพอสมควร ได้อากาศบริสุทธิ์ และวิเคราะห์จิตใจ หาแต่สิ่งที่จะทำให้เบิกบานมาคิด จะเป็นงานอดิเรก ดูหนังฟังดนตรี หรือทำอะไรก็ได้ที่จะนำความคิดออกเสียจากความหมกมุ่นกับอดีตหรือปัจจุบันอันเศร้าหมอง หรือการเลิกที่จะคิดเล่นการพนัน สูบบุหรี่ ดื่มสุรา ยาเสพติด คิดแต่ในสิ่งที่จะนำความเบิกบานสู่อารมณ์

คุณพร้อมหรือยังที่จะสละความคิดอันเศร้าหมอง พร้อมหรือไม่ที่จะออกมาจากอดีตที่ผ่านมาแล้ว และเริ่มต้นชีวิตใหม่ พร้อมหรือยังที่จะสละความเป็นอยู่ที่ไม่มีอะไรดีขึ้น และเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตแบบใหม่ พร้อมหรือยังที่จะวิเคราะห์ตัวเอง และเริ่มต้นอะไรสักอย่าง ที่ได้วิเคราะห์แล้วว่าจะดีกว่าเก่า พร้อมหรือยังที่จะสละคนซึ่งไม่ทำให้ชีวิตดีขึ้น ทำให้มีแต่ความโกรธ ความกลัว ความเศร้า พร้อมหรือยังที่จะออกไปพบคนใหม่ๆ หากพร้อมแล้ว เตรียมตัวเตรียมใจไว้พบกับสิ่งใหม่ๆ ได้เลย หากยังไม่พร้อม ก็วิเคราะห์ความคิดของตัวเองเสียใหม่ พิจารณาภาษาที่เราพูดเสียใหม่ วิเคราะห์ข้อเท็จจริงเสียใหม่ และวิเคราะห์อารมณ์ของตัวเองเสียใหม่ กับวิเคราะห์ความประพฤติเสียใหม่ เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างกายและจิตใจ ที่พร้อมจะสละอดีตหรือปัจจุบันที่เป็นความทุกข์ได้