สุขภาพและการบำบัด
สดศรี สุริยะฉาย
ความสุขมาจากไหน

เมื่อวันก่อนไปฟังเทศน์มหาชาติกัณฑ์วนประเวศตอนพระเวสสันดรเสด็จออกจากเมืองไปสู่เขาทิวงกตสืบเนื่องจากที่ทรงบริจาคช้างคู่บ้านคู่เมือง ทรงบวชที่อาศรมซึ่งเทวดาสร้างถวายเป็นเวลา 7 เดือน พระบารมีเต็มเพียบ 30 ทัศก์ สร้างจิตเป็นสุขอย่างไม่เคยรู้สึกมาก่อน เป็นความบริสุทธิ์แห่งจิต ราวกับว่านั่งอยู่ใต้ต้นตาลริมทะเล มองออกไปสู่มหาสมุทรสีครามสุดขอบฟ้า ล้อมรอบด้วยบรรยากาศสดชื่นสายลมโชย หลังจากที่ได้ฟังท่านพระมหาสุภณ แก้วทองดี สวดและแหล่เทศน์ตอนพระเวสสันดรพร้อมด้วยพระมเหสีและกัณหาชาลีเสด็จออกจากเมืองสู่เขาวงกต ซึ่งมีอาศรมที่เทพยดาสร้างถวายไว้ให้ ทรงบวชเป็นเวลา 7 เดือน ผลของการสำรวมจิตฟังเทศน์เรื่องราวของกัณฑ์นี้ และการสวดทำนองสรภัญญะก่อให้เกิดความสุขที่ไม่เคยปรากฎมาก่อน เป็นความสุขกว้างไกลไร้ขอบเขตทั่วสรรพางค์กายตั้งแต่ถึงผิวตลอดทั่วร่าง แม้กลับถึงบ้านแล้ว ความรู้สึกเป็นสุขบริสุทธิ์นั้นยังคงอยู่ หาได้ยาก เพราะไม่มีการรบกวน จิตแน่วอยู่กับการสวดและเรื่องราวของกัณฑ์วนประเวศ หรือการเดินดงออกสู่เขาทิวงกต ทรงบวชและพำนักที่ปัณณศาลาเป็นเวลา 7 เดือน น้ำเสียงอันกังวาลเสนาะประกอบกับการแหล่ซึ่งคงเรียกว่าทำนองสรภัญญะหรือไม่ก็ไม่แน่ใจ แต่น่าฟังมาก จนเกิดความสุขในจิตเป็นหนึ่งเดียวปราศจากอารมณ์อื่น เป็นความสุขอันหาที่เปรียบมิได้ เป็นความบริสุทธิ์แห่งวิญญาณอันแท้จริง ไม่เคยเกิดอย่างนี้มาก่อน เรียกว่าประสบการณ์นี้ เป็นความสุขแท้แห่งจิตและวิญญาณ ทั้งประสาทหู ตา และอารมณ์ที่ติดตามเรื่องราวอันบริสุทธิ์ ก่อให้เกิดอารมณ์เป็นสุขหาได้ยาก ไม่เคยเป็นมาก่อน พระมหาสุภณ แก้วทองดี จะเดินทางกลับเมืองไทยสิ้นปีนี้ เพื่อสร้างความก้าวหน้าให้กับวัดของท่านที่สถานปฏิบัติธรรมนนทวานิชพิมพาราม เลขที่ ¼ หมู่ 8 ตำบลโพรงอากาศ อำเภอน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา กัณฑ์เทศน์นี้เรียกว่า กัณฑ์เทศน์วนประเทศ หรือกษัตริย์เดินดง สร้างบารมีเต็มเพียบ 30 ทัศก์

ความสุขเกิดจากการติดต่อภายในของระบบประสาทซึ่งมาจากต่อมต่างๆ เรียกว่า message centers of the body เป็นตัวสร้างและสั่งงานให้สารเคมีทำงานในร่างกายทุกส่วน ตั้งแต่การย่อยอาหาร การนำอาหารที่เปลี่ยนรูปเคมีไปใช้งานใน 10 ระบบของร่างกาย ได้แก่ ระบบประสาท ระบบสารหมุนเวียนโลหิต ระบบกล้ามเนื้อ ระบบกระดูก ระบบขับถ่ายของเสีย ระบบการย่อย ระบบการได้กลิ่น ระบบสืบพันธุ์ ระบบการรู้รส ระบบการสร้างภูมิคุ้มกัน ประสานงานและการสร้างฮอร์โมนจากต่อมต่างๆ ได้แก่

1.ต่อมไพนีล Pineal อยู่ใต้สมอง เพื่อรับทราบการได้รับแสงที่กระทบร่างกาย เช่นเราจะตื่นเมื่อมีแสงอาทิตย์ยามเช้า เราจะง่วงเมื่อมีความมืดปกคลุม

2.ต่อมพิจุอิทาริ Pituitary ช่วยให้ร่างกายหลับเต็มตามที่ร่างกายต้องการ และการส่งโลหิตหรืออาหารของเหลวไปสู่เซลล์ เป็นต่อมที่สร้างฮอร์โมนเพื่อการเจริญเติบโตและผลิตเซลล์ใหม่เมื่อเซลล์ย่างเข้าสู่วัยชรา เป็นต่อมที่ส่งผลแห่งความสุขและภาวะจิต รับรู้กลิ่น และรส นับว่ามีความสำคัญมากต่อชีวิต

3.ต่อมไทรอยด์ Thyroid บงการร่างกายในการใช้อาหารที่บริโภคเข้าไป รวมทั้งบริหารการดำรงชีวิต ช่วยให้เนื้อเยื่อส่งข่าวสารระหว่างเซลล์ได้ โดยบงการช่วยการย่อยอาหาร และนำอาหารหลังจากการย่อยแล้วเปลี่ยนเป็นรูปสารเคมีที่มีเซลล์สามารถนำไปใช้งานได้ เป็นต่อมที่ช่วยประสาทและเนื้อเยื่อเซลล์ประสาทให้ช่วยเซลล์ในการเติบโต รู้ว่าจะทำอย่างไร สามารถช่วยระบบประสาทให้ทำงานสมบูรณ์จากการสร้างคุณภาพของเยื่อหุ้มเซลล์ เป็นต่อมที่ช่วยให้รูปร่างและน้ำหนักร่างกายเป็นไปอย่างเหมาะควร

4.ต่อมพาราไทรอยด์ Parathyroid ช่วยการส่งเสริมให้แคลเซี่ยมเดินทางเข้าสู่เซลล์ที่ต้องการ ช่วยให้ระบบประสาทมีความสมดุลมีความสุข มีความสงบ และช่วยให้กระดูกแข็งแรง

5.ต่อมไทมัส Thymus สร้างเซลล์ป้องกันร่างกาย คอยรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจและควบคุมให้ประสาทมีความสมดุล หมายถึงจัดการได้ทันทีเมื่อเกิดการไม่สมดุลของพลังงานในร่างกาย

6.ต่อมโซล่าร์เพล็กซัส Solar Plexus อยู่เหนือเอว 2 นิ้ว ช่วยการทำงานของตับ ม้าม ตับอ่อน และต่อมหมวกไต ในการเก็บและแจกจ่ายไวตามินและแร่ธาตุต่างๆ เมื่อร่างกายต้องการ เช่นสร้างน้ำดีเพื่อช่วยย่อยไขมัน กำจัดสารพิษที่อยู่ภายในร่างกายและมาจากนอกร่างกาย

7.ตับอ่อน Pancreas ช่วยควบคุมการย่อยอาหารประเภทแป้งหรือคาร์โบไฮเดรทจากข้าว หรือขนมบังและผลไม้ที่ให้แป้ง มีต่อมเล็กๆเรียกว่า Islets of Langerhans ช่วยบริหารน้ำตาลในเลือด

8.ม้าม Spleen ช่วยกระตุ้นให้ทุกระบบรักษาสุขภาพร่างกาย สร้างเม็ดโลหิตขาว และเก็บโลหิตไว้ใช้งานยามฉุกเฉิน

การบำบัดโดยวิธีที่เรียกว่าพลังเร็คคี้ หมายถึงการใช้งานของระบบฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อต่างๆที่ส่งข่าวสารประสารกับอวัยวะภายใน ซึ่งมาจากผลงานของระบบย่อยอาหาร และการส่งสารไปสู่เซลล์ เมื่อเซลล์สื่อสารถึงกัน ก็จะช่วยบำบัดร่างกาย ช่วยลดความปวด ช่วยบำรุงระบบประสาท ส่งผลไปยังการทำงานของเซลล์กล้ามเนื้อให้ยืดหยุ่นแข็งแรง เรียกว่า เป็นวิธีการใช้งานของประสาทติดต่อกับการทำงานของอวัยวะภายใน เราจึงใช้การสมาธิจิต หรือการนวดปลายประสาทบนฝ่ามือและฝ่าเท้า เพื่อกระตุ้นผลต่ออวัยวะภายในส่งเสริมการนอนหลับ ที่เห็นได้ชัดเจน จากการเกิดความรู้สึกเป็นสุข เพราะนอนหลับเต็มอิ่มตามที่อวัยวะภายในต้องการใช้สำหรับการย่อยอาหาร หรือการส่งสารจำเป็นสู่อวัยวะและเซลล์

ความเป็นสุขในอารมณ์ เป็นผลของการทำงานในระบบประสาท กับอวัยวะ และระบบอื่นๆในร่างกายประสานกัน ถ้าอยากมีความสุขจากภายใน ลองหัดปฏิบัติดูด เช่นสำรวมจิตในการฟังเทศน์เป็นหนึ่งเดียว ไม่สนทนากับใครให้รบกวนความสงบนิ่งแห่งจิต รวบรวมจิตเป็นหนึ่งเดียวสำคัญสำหรับภาวะจิตว่าง นำไปสู่ความรู้สึกเป็นสุขลึกในจิต ผู้เขียนมิได้ตั้งใจมาก่อน เมื่อได้ฟังพระมหาสุภณเทศนา จิตตามไปกับการแหล่ธรรมเทศนาอันเสนาะโสต รวมจิตเป็นหนึ่งเดียว แม้จะจบสิ้นการฟังเทศน์แล้ว ความรู้สึกเป็นสุขยังคงอยู่เสมือนหนึ่งนั่งพิงโคนต้นตาลริมทะเลกว้างสุดสายตา สายลมโชย จบสิ้นการเทศนาแล้ว ความรู้สึกเป็นสุขยังอยู่อีกนาน จนกว่าตัวคุณเองจะปลดปล่อยอารมณ์เป็นสุขนั้น