สุขภาพและการบำบัด
สดศรี สุริยะฉาย
ภาพพูด

บทความนี้จะมุ่งส่งเสริมความคิด เลยไม่มีอะไรให้อ่านเหมือนเคย คนเราถ้ามีความคิดที่ถูกที่ควร นอกจากตัวเองจะเจริญแล้ว ประเทศไทยก็เจริญด้วย ดูอย่างญี่ปุ่น เขาส่งเสริมให้คนคิด คิดไปเถอะคิดให้ดี สามารถคิดเอาการเคลื่อนตัวของไส้เดือนไปใช้เคลื่อนไหวต่างดาวได้ หมอรักษาเด็กยิมนาสติค สงสัยจะหมดโอกาสคิดนอกคุก

“คิดในทางสร้างสรรค์” “ท่ามกลางทุกข์ยังมีสุข “ตอนเสพไม่ได้คิด” “เรานี่โชคดี”