สุขภาพและการบำบัด
สดศรี สุริยะฉาย
ทางชีวิต กับ ทางเลือกแห่งชีวิต

เรื่องนี้เราเห็นได้จากความทรงจำเก่าๆ สมัยที่ดูข่าวองค์อานันทมหิดลเสด็จไปไหนมาไหนคู่กับองค์ภูมิพลอดุลเดช สองศรีพี่น้องสมัยยังทรงพระเยาว์ จวบจนมีข่าวไม่เปิดเผยว่าองค์พี่จะสละราชสมบัติเพื่อที่ทรงบริหารบ้านเมือง ย้อนกลับไปคิดว่า เพราะทางชีวิตนั่นเองที่สองพระองค์ได้รับเลือกให้ทรงราชย์ ทั้งๆ ที่ประทับอยู่สวิตเซอร์แลนด์ และเพราะทางเลือกแห่งชีวิตนั่นเอง ทุกอย่างจึงเป็นไปอย่างที่ลิขิต องค์น้องทรงเลือกที่จะออกเยี่ยมราษฎรทั่วทุกหัวระแหง อาจเป็นเพราะทรงปณิธานที่จะสืบสานพระดำริของพระองค์พี่ นั่นเป็นความหมายของหัวข้อเรื่องนี้

เราทุกคนกำหนดทางชีวิต โดยใครไม่รู้ แล้วแต่ว่าศาสนาต่างกันจะอธิบายว่าอะไร เราก็เดินไปตามทางชีวิตที่ถูกกำหนดไว้นั้น บางทีเราคิดว่าเลือกทางชีวิตดีที่สุดแล้วเชียวนา แต่ก็ไม่ได้ผลกับชีวิตแห่งทางเลือกนั้น แล้วก็เสียใจกับการเลือกทางชีวิตผิด เช่นตามข่าวที่ว่าสตรีไปเดินออกกำลังกาย แล้วหายไปเลย พบศพบ้างไม่พบบ้าง หรืออย่างทางชีวิตของผู้เขียน คุณแม่หมายหมั้นไว้เรียบร้อย แต่ก็เลือกทางชีวิตที่จะไม่แต่งงาน ถ้าไม่ได้แต่งงานกับคนที่เลือก หลังจากทำงานอยู่หลายแห่ง ก็เลือกที่จะมาอเมริกา นั่นเป็นทางเลือกแห่งชีวิต มาตามทางที่ถูกกำหนดไว้ให้มา เพราะเมื่อมาได้ 2 เดือน ประเทศอเมริกาก็มีกฎหมายรับรองให้เป็นพลเมืองที่ถูกต้อง นั่นคือทางชีวิตที่ถูกกำหนดไว้ ส่วนที่ว่าจะเลือกเรียนอะไรนั้น ก็ถูกกำหนดทางชีวิตไว้เช่นเดียวกัน ว่าจะให้ทุกเรียนสาขานี้นะ แต่ก็เป็นทุนจูงใจเท่านั้นให้เรียนด้านสุขภาพเพื่อประโยชน์ของสาธารณชนเป็นเบื้องต้น เรียกว่า School of Health and Human Services ส่วนการตัดสินใจนั้น ส่งผลให้ทางเลือกแห่งชีวิตต้องอดทนทำงานสองจ็อบเพื่อให้ครองชีพอยู่ได้จนเรียนสำเร็จ นั่นเป็นทางเลือกชีวิตที่กำหนดให้มาตามทาง และเมื่อมีโอกาสไปเมืองไทย ก็ถูกกำหนดให้เรียนวิชาที่จะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตและมวลชนจากศาสตร์ที่เรียกว่าวิธีการบำบัดด้วยเร็คคี้และจักระ ซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นสิ่งที่กำหนดไว้ให้เป็นทางชีวิตของผู้เขียน และผู้เขียนเลือกที่จะสอนวิชานี้ต่อชุมชนในโรงเรียนผู้ใหญ่เบอร์แบงค์ ซึ่งมีผู้คนต่างชาติต่างทางชีวิตเข้าศึกษาและนำไปใช้ประโยชน์ ตอนนี้มีทางชีวิตเข้ามาให้เลือกอีกแล้ว นั่นคือ ถึงเวลาที่จะเดินทาง ชนิดที่เหมือนเพลงไทยว่าประเทศกูมี อีกแล้ว ผู้เขียนกำลังรอดูว่า ได้รับการกำหนดโดยทางชีวิต หรือตนเองเป็นผู้เลือกตัดสินใจครั้งนี้ น่าที่ทุกคนจะย้อนกลับมาดูชีวิตของตัวเองว่าเป็นไปตามทางชีวิตที่และได้เลือกทางชีวิตของตัวเองจนประสบความสำเร็จหรือเปล่า จะได้เลือกใหม่เมื่อยังมีโอกาส

เขียนมาถึงตรงนี้ ก็หมดความตามหัวข้อเรื่อง สำหรับผู้เขียนนั้น ดูเหมือนว่าตัดสินใจเลือกทางชีวิตไม่ถูก เพราะเลือกที่จะไม่เรียนต่อตามทุนที่เขาเสนอให้ ตอนนี้ก็เสียใจที่ตัดสินใจพลาด แต่มาคิดอีกทีอาจจะดีแล้วก็ได้ เพราะทางชีวิตกำหนดไว้อย่างนี้ ถึงแม้ว่าจะเลือกที่จะรับทุนเรียนต่อ อาจจะเหลือเวลาน้อยที่จะทำประโยชน์ก็ได้ แต่อย่างไรก็ดี นับว่า เป็นการตัดสินใจเลือกทางชีวิตพลาดมหาศาล ก็เลยหยิบข้อคิดนี้ขึ้นมา เพื่อประโยชน์ของอีกหลายๆ คน ในการตัดสินใจกำหนดอนาคต


หมายเหตุ : ขายคอมพิวเตอร์ทั้งชุดพร้อมจอใหญ่และแฟกซ์ รถเบนซ์สี่ประตูสีบรอนซ์เงิน ตู้โชว์กระจก หิ้งวางของ ภาพเขียน โต๊ะคอมพิวเตอร์ โต๊ะเขียนหนังสือ เครื่องเสียงแบบวางชั้นสองชุด และอื่นๆ ติดต่อ โทรศัพท์หมายเลข 1(818) 252-7294