สุขภาพและการบำบัด
สดศรี สุริยะฉาย
รายงานการค้นคว้าที่น่าสนใจ ตอนจบ

รายงานเกี่ยวกับโคเลสเตอรอล

คนส่วนใหญ่ทั้งผู้หญิงและผู้ชายในอเมริกามีอัตราการตายมาจากโรคหัวใจเป็นอันดับหนึ่ง มากกว่า 1 ใน 3 ของการตายทั้งหมด การตายจากหัวใจหยุดเฉียบพลันหรือโรคทางเดินหัวใจมีมากกว่าล้านครึ่งต่อปี หัวใจขาดการส่งเลือดไปสู่สมองทำให้ร่ายกายหยุดการทำงานเป็นมรณกรรมอันดับ 3 และทางเดินเส้นเลือดตีบตันระยะยาวเป็นอันดับ 5 ทั้งนี้เป็นรายงานที่มีหลักฐานจากการศึกษาทั่วโลก ส่อให้เห็นว่าการบำบัดโดยการใช้โกรทฮอร์โมนเสริมอาจเป็นวิถีทางที่จะป้องกันและก่อให้เกิดผลดีต่อโรคภัยที่คร่าชีวิตอันสืบเนื่องมาจากอายุที่แก่ชราเพิ่มมากขึ้น

การศึกษาของด็อกเตอร์เบงท์สัน มหาวิทยาลัยโกเตเบิร์ก กับคนไข้ 333 ราย ณ โรงพยาบาลซาลเกรนสกา คนไข้ป่วยเพราะขาดโกรทฮอร์โมน อัตราอายุสั้นสูงกว่าปกติ 1 เท่า เขาตรวจสอบความเสี่ยงของเส้นเลือดระบบหัวใจในคนไข้ร้อยรายที่ยังมีชีวิตอยู่ สิ่งแรกที่เขาวิเคราะห์คือส่วนประกอบทางร่างกาย ปรากฏว่ามีน้ำหนักเกินกว่าอัตราปกติ 16 ปอนด์ในชาย และมากกว่า 7 ปอนด์ในหญิงที่อ้วนเกินขนาด ที่ยิ่งไปกว่านั้นก็คืออัตราไขมันเทียบกับกล้ามเนื้อสูงเกินไป “ไขมันส่วนใหญ่พอกที่พุง ซึ่งเป็นที่รู้กันว่าจะส่งผลไปสู่หัวใจวาย สิ่งที่ 2 ที่วิเคราะห์คือระดับโคเลสเตอรอล เขาพบรายงานระดับโคเลสเตอรอลปกติ แต่เมื่อวัดระดับโคเลสเตอรอลที่ร้าย LDL กลับมีผลที่น่าวิตก เพราะว่ามันคือสาเหตุนำไปสู่การทำให้เส้นโลหิตอุดตัน หัวใจวายหรือสมองขาดเลือดได้ HDL หรือโคเลสเตอรอลที่ดี ซึ่งจะจับโคเลสเตอรอลร้ายจากผนังเส้นเลือดนำไปสู่ตับและขับทิ้งไปอย่างปลอดภัยนั้น คนไข้เหล่านี้มีอัตรา LDL สูงและมีอัตรา HDL ต่ำ และยังมีไขมันอันตรายชื่อ ไตรกลีเซอไรด์สูงอีกด้วย ซึ่งไม่เป็นสิ่งที่พึงปรารถนานัก” ด็อกเตอร์เบงท์สันกล่าว


ระบบโฮเมโอพาที (Homeopathy) รักษาโดยร่างกาย

นายแพทย์เซมมวล ฮานีมานน์ พัฒนาระบบโฮเมโอพาทีเมื่อต้นศตวรรษที่ 19 คำว่าโฮเมโอพาทีแปลว่า “ของเหมือนกันย่อมรักษากัน (Like treat like)” หรืออีกนัยหนึ่ง ของที่ได้รับการเขย่าถูกวิธี หรือเขย่าจนเพิ่มปริมาณสูงสุดย่อมมีพลานุภาพดังต้นกำเนิด

โฮเมโอพาทีคือการส่งเสริมให้ร่างกายบำบัดด้วยตัวเอง ต่างกับระบบ อัลโลพาที (Allopathy) หรือการรักษาด้วยแพทย์สมัยใหม่ ซึ่งใช้ผลิตภัณฑ์ที่สร้างขึ้นมาไประงับอาการหรือโรคร้าย บางทีก่อให้เกิดสารพิษในร่างกาย โฮเมโอพาทีไม่มีสารพิษอยู่ในตัวของมันเอง เพราะมันเป็นเพียงส่วนเล็กที่สุดส่วนหนึ่งของสารแม่เข้าสู่ร่างกายเพื่อสร้างร่างกายให้ทำงานด้วยตัวเองอย่างสมดุล

โฮเมโอพาทีเป็นการบำบัดที่ไม่เพียงแต่ได้รับการยอมรับว่าปลอดภัยและมีประสิทธิภาพเท่านั้น แต่ยังเป็นยารักษาแผนที่สองที่น่าเชื่อถือในโลก แม้ราชวงศ์อังกฤษก็มีแพทย์รักษาด้วยโฮเมโอพาทีมาหลายสิบปีแล้ว

ผลิตภัณฑ์โฮเมโอพาทีผ่านการตรวจสอบอย่างเข้มงวด ไม่ว่าจะเป็นอาคาร อุปกรณ์ เครื่องมือ ทีมทำงาน และระบบควบคุมที่กวดขัน ผลิตภัณฑ์ต่างๆ จะถูกตรวจสอบอย่างเข้มงวดตลอดระยะของการผลิต เริ่มตั้งแต่การรักษาความสะอาดของมือ เครื่องแบบ การตรวจคุณสมบัติของสารแม่ทุกขั้นตอน ตลอดกระทั่งการตรวจคุณภาพที่สูงที่สุดของสารโฮเมโอพาที


คุณสมบัติของโกรทฮอร์โมนระบบโฮเมโอพาที

-การบำบัดด้วยโฮเมโอพาทีละมุนละม่อม เป็นวิธีการที่ฉลาด และได้ผลสูง

-โกรทฮอร์โมนเป็นสารธรรมชาติที่มีในร่างกาย ผลิตโดยต่อมพิจุอิทารี คนที่ใช้โกรทฮอร์โมนระบบโฮเมโอพาทีมิได้ใช้ของแปลกปลอมแตกต่างที่ร่างกายมีอยู่

-การค้นคว้าของแพทย์แสดงว่าการใช้โกรทฮอร์โมนแต่น้อยเป็นระยะๆ ทำให้ร่างกายทำงานได้ดี ซึ่งเป็นหลักการของโฮเมโอพาที

-โกรทฮอร์โมนระบบโฮเมโอพาทีไม่ปรากฏว่าขัดต่อการใช้ยารักษาโรคหรือการบำบัดด้วยวิธีอื่น ซึ่งผู้ใช้กำลังรักษาอยู่

-โกรทฮอร์โมนระบบโฮเมโอพาทีหาง่ายไม่ต้องใช้ใบสั่งแพทย์เหมือนระบบฉีด

-โกรทฮอร์โมนระบบโฮเมโอพาทีราคาต่ำกว่าแบบฉีดหรือแบบโมเลกุลในปากซึ่งราคาสูงกว่าเป็นร้อยเหรียญต่อเดือน

-โกรทฮอร์โมนแบบโฮเมโอพาทีสามารถกระตุ้นให้ต่อมพิทุอิทารีผลิตและปล่อยโกรทฮอร์โมนเข้ากระแสโลหิต และทำให้ฮอร์โมนในร่างกายอยู่ในภาวะสมดุล เรียกว่า Homeostasis

-ตามหลักการโฮเมโอพาที การผลิตโดยการเขย่าด้วยมือจะเพิ่มพลังของโกรทฮอร์โมนให้มากขึ้นหรือยิ่งเพิ่มกำลังขยายยิ่งมีพลังสูง ซึ่งหมายถึงปฏิกิริยาต่อเนื่องในร่างกายสูงขึ้น ระบบการผลิตแบบโฮเมโอพาทีสามารถเพิ่มพลังของสารแม่จากผลของกรรมวิธีการผลิตระบบดังว่านี้

-หลักการโฮเมโอพาทีสอนไว้ว่า การเจือจางและการเขย่าด้วยมือก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเดินทางเข้าไปในเซลล์ง่ายกว่าและดีกว่า

-ผลิตภัณฑ์โฮเมโอพาทีที่คุณภาพระดับสูงจะมีการเช็คตรวจสอบคุณภาพ ทั้งเมื่อเริ่มการผลิตและเมื่อผลิตเสร็จแล้ว เพื่อเช็คคุณภาพให้แน่นอน

-ตั้งแต่การยอมรับให้มีการใช้ระบบโฮเมโอพาทีในราวปี 1800 ไม่มีผลิตภัณฑ์ผลิตโดยระบบโฮเมโอพาทีถูกเรียกคืนกลับเพราะอันตรายต่อผู้ใช้

-โฮเมโอพาทีปลอดภัย ได้ผล และอ่อน นี่คือความหมายจากองค์การอาหารและยาในปี 1938 อันเปรียบเสมือนลักษณะของผลิตภัณฑ์โฮเมโอพาที FDA ของสหรัฐไม่มีความเห็นเป็นทางการเกี่ยวกับสรรพคุณของโฮเมโอพาที นอกจากจะเน้นเรื่องความปลอดภัย ความบริสุทธิ์และส่วนประกอบ

-ต่อมพิทุอิทารีผลิตโกรทฮอร์โมนเป็นเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเริ่มหลับ 90 นาทีแรก ร่างกายมีตารางการปล่อยโกรทฮอร์โมนเข้าสู่กระแสโลหิตเป็นเวลา ระบบโมเลกุลของโกรทฮอร์โมนต้องใช้วิธีฉีดเป็นเวลาด้วยเพื่อให้ประสานกับจังหวะการส่งเข้าสู่เส้นเลือด เนื่องจากโกรทฮอร์โมนระบบโฮเมโอพาทีได้รับการเจือจางเป็นชุดและเพิ่มกำลังจากการเขย่าแต่ละขั้นตอน จึงทำงานภายในร่างกายแบบต่อเนื่องไปกับเวลา ไม่จำเป็นว่าคุณจะใช้โฮเมโอพาทีเมื่อใด คุณจะยังได้รับผลอย่างดีจากโกรทฮอร์โมนถึงแม้ว่าจะใช้นอกเวลาที่กำหนดไว้ก็ตาม

-โฮเมโอพาทีมีผลต่อเนื่องในร่างกายแม้ว่าจะไม่ได้ใช้ทุกวันก็ตาม