สุขภาพและการบำบัด
สดศรี สุริยะฉาย
ความสุขปีใหม่

ที่เราอวยพรกันว่าขอให้มีความสุขนั้น ผู้ให้มีความสุขหรือเปล่า และผู้รับมีความสุขตามคำอวยพรหรือไม่ เราก็ไม่รู้ บางทีคนอวยพรยังไม่รู้จักสร้างความสุขให้ตัวเองเลย

เขาว่าให้สังเกต พอตื่นขึ้นมารู้สึกมีความสุข นั้นแหละคือความสุขที่เป็นอยู่ ทั้งกายและใจที่แท้จริง เพราะกายยังไม่มีอะไรที่ทำให้ใจเป็นทุกข์ หลังจากพักผ่อนนอนหลับสบายกายไปหลายชั่วโมง แค่หายใจเอาอากาศหมุนเวียนถ่ายเทไปสู่ปอด แล้วถ่ายอากาศใช้แล้วออกทิ้งไป กายอยู่เฉย ยังไม่มีอารมณ์ใดๆ มากวนความรู้สึก แต่ถ้าตื่นขึ้นมารู้สึกเป็นทุกข์ ก็ให้วิเคราะห์ไว้ได้เลยว่า อะไรเป็นเหตุแห่งทุกข์ให้รีบตัดสาเหตุนั้นออกไป

นักจิตวิทยาเขาสอนว่า Morning breeze has a message, don’t go back to sleep. คือตอนตื่นเช้าขึ้นมา นั่นแหละให้วิเคราะห์ความรู้สึกข่าวสารนั้น เพราะคุณจะได้ข้อคิดสำคัญที่กำลังต้องการคำตอบ เขาถึงบอกว่า อย่านอนหลับต่อ ความรู้สึกตอนตื่นเช้านั้นจะเป็นข่าวสารที่ค้างไว้ในสมอง ให้หยุดคิดเสียหน่อย แล้วเราจะคิดอะไรได้ สมมุติว่าตื่นขึ้นมา ด้วยความรู้สึกเป็นสุข ก็ให้เก็บความรู้สึกนั้น แล้วสวดมนต์ภาวนาต่อไป คุณจะมีความสุขแบบสันติไปทั้งวัน

แต่ถ้าตื่นขึ้นมารู้สึกไม่เป็นสุข จะว่าเป็นความทุกข์ก็ได้ หมายความว่ามีอะไรอย่างหนึ่งที่สร้างความกังวลให้คุณอยู่ตลอดเวลาโดยไม่รู้ตัว ในฐานะชาวพุทธ ให้หาสาเหตุแห่งทุกข์นั้น แล้วรีบตัดออกไปจากใจให้หมด ถ้าสาเหตุมาจากคน ก็ตัดคนนั้นออกไปจากใจได้เลย จนกว่าจะมีความสุขในการติดต่อกับคนๆ นั้นอีก ไม่เช่นนั้นก็ทิ้งไปเลย ถ้ามีความทุกข์มาจากวัตถุ ก็ให้แก้ที่สาเหตุว่า ทำอย่างไรจะแก้ปัญหานั้น เพื่อแก้เหตุแห่งทุกข์ เพราะศาสนาพุทธสอนว่ามีทางแก้เหตุแห่งทุกข์แน่ๆ

สำนักแม่ชีเคยให้ข้อคิดไว้ว่า ถ้าวิเคราะห์ให้ละเอียดแล้ว ไม่มีใครทำให้เราทุกข์ได้ ตัวของเราเองที่เป็นทุกข์เอง รู้อย่างนี้ ก็ร้องเพลงได้ตอนรู้สึกเป็นทุกข์

เราเป็นสุขได้สามอย่าง คือสุขกาย สุขใจ และสุขด้วยวิญญาณ อย่างแรกคือร่างกายเป็นสุข ก็ต้องกินอิ่มนอนหลับ ไม่มีความเจ็บปวด ป่วยไข้ด้วยประการใดๆ ถ้าจะดูกระจกสะท้อนความสุขทางกาย ก็ดูที่ความงาม 3 ประการของผิว ผม และเล็บ ว่าแสดงถึงสุขภาพดี แปลว่าร่างกายภายในทำงานดี ถ้ามีอะไรในร่างกายที่เกิดความไม่สมดุลย์ก่อให้เป็นทุกข์ด้วยประการใด ก็แก้ที่จุดนั้น เช่น ทานอาหารไม่ครบ 5 หมู่ ผม ผิว และเล็บก็จะส่งสัญญาณว่าขาดการบำรุงที่เต็มเม็ดเต็มหน่วย ก็แก้ที่สาเหตุนั้นๆ ตัวอย่างง่ายๆ เมื่อผู้เขียนโดนรถบรรทุกแบบตู้ขนาดใหญ่ชนร่างกาย กระดูกเคลื่อนสองที่ คือที่สันหลังข้อที่ 5 และ 6 กับกระดูกที่คอ ร่างกายไม่มีความสุขเพราะการเคลื่อนที่ไม่เป็นปกติ เมื่อได้รับกายภาพบำบัด ก็มีความสุข ตัวเบา หายความทุขก์ทางกายทันทีจากความปวด แต่เมื่อก้มหลัง ยกแบกหามตามวิถีทางดำรงชีวิต ก็เกิดความทุกข์ทางกายขึ้นมาอีก พอไปได้กายภาพบำบัด ก็เกิดความสุขทางกายขึ้นมาอีก นี่เป็นตัวอย่างความสุขทางกาย

ความสุขทางใจ เกิดได้จากการตัดออกจากสิ่งที่เคยคิดให้เกิดทุกข์ เช่น ทุกข์ว่าไม่มีเงินจะซื้ออาหารมากิน จะทำอย่างไร แท้ที่จริงเรามีอาหารตุนไว้ตั้งเยอะแยะ ก็กินได้ คิดถึงคนชราชาวญี่ปุ่น อยู่คนเดียว ใช้ตะเกียบคีบเส้นหมี่จิ้มน้ำปลากินอย่างเอร็ดอร่อย ไม่มีทุกข์ เพราะเขาเป็นสุขที่ใจ ไม่นาน ก็มีคนไปแนะนำให้เขาขอเงินสวัสดิการมาแก้ปัญหาช่วยเหลือ ไม่รู้ว่า เขาจะได้รับความช่วยเหลือทันหรือเปล่า ประเทศที่ยิ่งใหญ่ยังมีปัญหาคนไม่มีอาหารจะกินเลย เราอย่าเป็นทุกข์ใจดีกว่า เพราะคนที่เป็นทุกข์ใจยิ่งทุกหนักขึ้น คิดถึงคนที่น่าจะเป็นทุกข์ใจ เขายังไม่ทุกข์ใจเลย แล้วเราจะคิดทำไม ให้ทุกข์ใจเปล่าๆ คิดได้อย่างนี้ก็เป็นสุขใจแล้ว

ความสุขทางวิญญาณ ความหมายของวิญญาณในแง่วิทยาศาสตร์ คือการติดต่อส่งข่าวสารระหว่างเซลล์รวมเป็นกลุ่มของวิญญาณ ไม่ใช่ความหมายของวิญญาณที่ล่องลอยแบบที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเรียกว่าผี ความสุขทางวิญญาณก็ต้องอยู่ที่การติดต่อสื่อสารระหว่างเซลล์ถึงกันและกันเป็นอันหนึ่งเดียว ขอย้ำคำว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียว เพราะมีความหมายสำคัญ เมื่อเรารวบรวมความคิดเป็นอันหนึ่งอันเดียว เรียกว่าไม่คิดอะไร เป็นความว่าง หมายถึงตอนที่เราทำจิตเป็นสมาธิ เมื่อรวบรวมเป็นความว่าง ไม่คิดอะไรเลย เป็นจุดเดียวเท่านั้น ไม่วอกแวกไปคิดอะไร จิตเข้าสู่ภวังค์ นั่นคือความสุขของวิญญาณที่ไม่มีความคิดอะไรรบกวนให้ขุ่น ภาวะของจิตเป็นสมาธิ จะมีโลหิตไปเลี้ยงสมองเพิ่มมากขึ้น ต่อมพิจุอิทาริใต้สมองผลิตฮอร์โมนมากขึ้น การส่งฮอร์โมนเข้ากระแสโลหิตเพิ่มมาก ส่งไปที่ต่อมไพนีลให้ผลิตเมลาโทนินมากขึ้น ทำให้ง่วงนอนและหลับสนิทเต็มเวลา เมื่อฮอร์โมนส่งไปตามโลหิตถึงต่อมไทรอยด์ ก็ผลิตไทรอกซินไปส่งเสริมการเจริญเติบโตของฮอร์โมนส่งไปตามโลหิตถึงต่อมไทรอยด์ ก็ผลิตไทรอกซินไปส่งเสริมการเจริญเติบโตของร่างกายส่วนอื่นๆ ทำให้ไม่หมดสภาพ เมื่อต่อมพาราไทรอยด์ได้รับสัญญาณตามฮอร์โมนที่ส่งมาก็นำแคลเซี่ยมและฟอสฟอรัสไปสู่ระบบไปสู่ระบบประสาทมากขึ้น ก็ทำให้ประสาทมีความสุขมากขึ้น ก็สุขทางใจและวิญญาณพร้อมกับมีความว่างของจิตเป็นสมาธิด้วย เพราะจิตเป็นสุขในภวังค์แห่งความปิติสุขจากแคลเซี่ยม เมื่อคุณมีความทุกข์ ลองทานแคลเซี่ยม หรือทานผักเขียว เช่นสปินาช หรือเคล แล้วจะรู้สึกมีความสุขขึ้น เพราะระบบประสาทได้แคลเซี่ยมสมบูรณ์ คุณผู้อ่านอาจจะบอกว่า เอาอะไรมาพูด ยกเมฆหรือเปล่า แต่เป็นการประสานงานกันที่ผู้เขียนเคยประสบมาแล้ว ว่าแคลเซี่ยมทำให้มีความสุขขึ้น แต่เดี๋ยวนี้เพราะดอกเตอร์ออซโม่ ไม่แนะนำให้ทานแคลเซี่ยมเม็ดแม้จะทานร่วมกับไวตามินก็ตาม ผู้เขียนได้ประสบการณ์ของตัวเองที่ขยันทานแคลเซี่ยมเม็ดกับไวตามินดีตามแพทย์สั่งจนได้แคลเซี่ยมพอกตามข้อและเส้นเลือด กับได้หินในถุงน้ำดีเพราะไวตามินดีสูงเกินควรก็เลยเอามาวิจัยกับความสัมพันธ์ระหว่างฮอร์โมนกับแคลเซี่ยม ได้ผลสรุปออกมาดังกล่าว

ทีนี้คุณก็มีความสุขครบทั้ง กาย ใจ และวิญญาณ ก่อนนอนก็ควรภาวนาอะไรก็ตาม สร้างความเป็นหนึ่งของสมาธิ แล้วผ่อนร่างกายจนหลับ จะหลับสนิท แม้ร่างกายก็ไม่ขยับเขยื้อน ตื่นก็รู้สึกเป็นสุข แม้จะลุกไปปล่อยน้ำ ก็กลับมาหลับต่อไม่ขาดตอน

หลวงพ่อสอนว่า ให้ทำจิตให้เป็นสุข พบใครก็ส่งความสุขให้เขา แล้วคุณเองก็จะเป็นสุขเอง ความสุขปีใหม่อยู่แค่เอื้อม อีกไม่เกินสองอาทิตย์ ขอให้ผู้อ่านทุกท่านมีความสุขทั่วกันทั้งครอบครัวและน้องหมาน้องแมวก็มีความสุขไปกับคุณด้วย หลักการมีอยู่ว่า ทำให้คนรอบข้างมีความสุข แล้วคุณก็จะมีความสุข แล้วคุณจะหวังอะไรมากไปกว่าความสุขที่หาได้ง่ายไปกว่านี้อีก

สุดท้ายนี้ ขอฝากข้อคิดของนักปรัชญาหญิงชาวอเมริกัน สอนไว้มี 8 ประการ ที่จะช่วยให้สตรีร่ำรวยได้ คือ

1.ความกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียว คือคิดอย่างไรก็ทำอย่างนั้น

2.ความสมดุลย์

3.ความกล้า

4.ความใจกว้าง

5.ความสุข

6.ความสะอาด

7.ความสวย

8.ความฉลาด