สุขภาพและการบำบัด
สดศรี สุริยะฉาย
อาการประสาทไม่สมดุล เอ.ดี.ดี. ตอนจบ

อเมริกาตื่นตัวเรื่องรักษาอาการป่วยทางประสาท เพราะเป็นปัญหาที่สายจนแก้ไม่ทัน และมีภัยต่อสาธารณะ นายแพทย์หลายท่านเน้นเรื่องความเป็นอยู่ อาหารการกิน การดำรงชีวิต การสร้างความสมดุลของสุขภาพ อาจารย์สุทธิวัสส์ คำภา ให้คำแนะนำเรื่องอาหารการกินไว้ในหนังสือชื่อนาฬิกาชีวิต สำหรับปรุงสมองไว้ว่า ต้องกินอาหารเช้าประกอบด้วยเนื้อ นม ไข่ คือ มีแป้ง นม และโปรตีน แพทย์อเมริกันชื่อ เดวิด เพิร์ลมัทเทอร์ (Dr. David Perimutter, M.D.) แนะนำว่าควรเลี่ยงแป้งหรือคาร์โบไฮเดรทที่มีกลูเต้น (Gluten) คือตัวโปรตีนที่อยู่ในข้าวสาลีหรือข้าว และเลี่ยงอาหารประเภทแป้งที่เป็นน้ำตาล (Glycemic) คือตัดน้ำตาล ตัดกูลเต้น เน้นอาหารที่บำรุงสมอง อาจารย์สุทธิวัสส์บอกว่าใบบัวบกบำรุงสมองได้ดีกว่าแปะก๊วย กินประจำบำรุงสมอง

วิธีสร้างความสมดุลทางประสาท สร้างความสุขให้อายุยืน อาจพิจารณาจากหลัก 7 ประการ ของนักบำบัดสุขภาพไทย หมอเขียว ใจเพชร กล้าจน คือ

1.มีความสบายแห่งตน

2.มีความเป็นอยู่ปานกลางพอเพียง

3.ทานอาหารย่อยง่าย

4.ออกนอกเคหะสถานในเวลาอันสมควร

5.มีอิทธิบาทสี่ คือ ฉันทะ วิริยะ จิตติ วิมังสา

6.มีศีล 5 ประการ คือ ไม่ฆ่า ไม่โกหก ไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่นทางกาม ไม่ขโมย ไม่เสพติด

7.เป็นมิตรกับบุคคลที่ดี


ตัวบ่งบอกสุขภาพที่ดี 5 ประการ ได้แก่

1.มีความตรากตรำทางร่างกายน้อย

2.มีความเจ็บป่วยน้อย

3.มีความเครียดทางจิตใจและร่างกายน้อย

4.มีความเป็นอยู่สบาย

5.จิตที่ดีอยู่ในสุขภาพที่ดี อาหารเป็นปัจจัยเบื้องต้น วิญญาณเป็นปัจจัยหลัก


ทางสายกลางเป็นกุญแจ ปัจจัย เป็นเสาหลัก คือ คุณภาพอาหาร ออกกำลังกาย พักผ่อนเพียงพอ และพลังจิต 5 คือ พลังความตั้งใจ พลังสู่ความสำเร็จ พลังบงการจิต พลังสมาธิ พลังเร็คกี้และจักระ

ความเปลี่ยนแปลงทางร่างกายเกิดอยู่เสมอ จงปรับตัวตามวัย

กำจัดความทุกข์ คือการสร้างความแข็งแกร่ง

ไม่รุกราน แต่ อยู่อย่างมีศิลป์ คือความสงบ

ความดี ทำลาย กรรม

ตนเป็นที่พึ่งของตน


นายแพทย์ Steven Masiau สรุปหลักแห่งสุขภาพไว้ 3 ข้อคือ

1.อาหารบำรุงหัวใจ ภูมิปัญญาของไทย บอกว่าหัวใจขาดโพเทสเซี่ยมจะไม่แข็งแรง ได้จากผลไม้สด แต่ถ้ามีโคเลสเตอรอลสูงห้ามกินผลไม้สด เพราะโพเทสเซี่ยมจะไปทำปฏิกิริยากับโคเลสเตอรอลสร้างนิ่วในไต และหัวใจโต อาหารบำรุงหัวใจอื่นๆ มีใบเตย ดอกไม้เกสรทั้ง 5

2.ร่างกายแข็งแรง

3.เสริมการต่อต้านความชรา

การมีสุขภาพดีตามหลัก 3 ประการนี้ ให้ควบคุมระดับของ Triglycerides เพราะมันจะไปบล็อกระดับฮอร์โมนในร่างกาย Triglyceride มาจากส่วนประกอบของ น้ำตาล กับ ไขมัน ตัวเลขระดับที่ควรเป็นคือ ต่ำกว่า 150 ถ้าเกิน 200 เป็นระดับที่สูงเกินไป ที่ควรระวังคือ 150-200

เมืองไทยมีสถานบำบัดให้คำแนะนำด้านอาหาร การบำรุงสุขภาพทางจิต ความรู้รอบตัวที่จะขอความช่วยเหลือได้ ภูมิปัญญาโบราณของไทยถ้าค้นคว้าให้กว้างขวาง จะพบทางแห่งสุขภาพ

บทความนี้เก็บความจากการปาฐกถาของนายแพทย์เอเดรียน อาเมน นักประสาทวิทยาผู้เขียนหนังสือ เอ.ดี.ดี. และเทปสำหรับผู้สนใจบริจาคเงินให้สถานีโทรทัศน์ KOCE-1 ราคา $240 วิธีบำบัดต่างๆ ค้นคว้าจาก หนังสือ Harvard Medical School Family Health Guide โดยนายแพทย์ Anthony L. Komaroff, M.D. ศาสตราจารย์วิชาแพทย์ที่ Harvard Medical School หัวหน้าอาวุโสของโรงพยาบาล Brigham and Women Hospital in Boston หัวหน้าคณะบรรณาธิการจัดพิมพ์