สุขภาพและการบำบัด
สดศรี สุริยะฉาย
ตอบคำถามเกี่ยวกับ IGF-1

สัปดาห์ที่แล้ว ดูเหมือนว่าเราจะถูกคำถามสาระพันเกี่ยวกับสารใหม่ IGF-1 โจมตีว่ามันมาจากอะไร เอามาจากไหน มีอันตรายหรือไม่ ได้ผลอย่างไร เพื่อให้เป็นประโยชน์ร่วมกัน จึงขอตอบพร้อมกัน ณ ที่นี้

ส่วนประกอบของ IGF-1 คืออะไร

ส่วนประกอบของ IGF-1 คือ 70 โมเลกุลของโปรตีนอะมิโนแอซิต เรียกเต็มชื่อว่า สารคล้ายอินซูลินปัจจัยแห่งการเติบโตประเภทที่หนึ่ง (Insulin-like Growth Factor-1) หน่วยโปรตีนอะมิโนแอซิตเป็นตัวสำคัญของเซลล์ทุกเซลล์ เป็นต้นว่าเซลล์สร้างผิว เซลล์สร้างผม เซลล์สร้างเล็บ เซลล์สร้างกล้ามเนื้อ เซลล์ระบบประสาท ฯลฯ โกรทฮอร์โมน (Human Growth Hormone HGH) มี 191 โมเลกุลของโปรตีนอะมิโนแอซิต สารเหล่านี้เป็นจุดบังเกิดชีวิต เป็นสารที่ผลิตในร่างกายของเราเองทุกคน เมื่อกระดูกเริ่มหยุดการเติบโตเมื่ออายุประมาณ 20 ปี เป็นเพราะโกรทฮอร์โมนเริ่มผลิตสารเหล่านี้น้อยลง

IGF-1 มาจากไหน

IGF-1 ผลิตโดยตับ มาจากการกระตุ้นของโกรทฮอร์โมนของร่างกายคนเรา ตับเป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดภายในร่างกาย อยู่ตอนกลางช่วงเอง ทำหน้าที่กรองของเป็นอันตรายต่อเซลล์ที่มากับอาหารโดยการดูดซึมจากผนังลำไส้เล็กเข้าสู่กระแสโลหิตนำไปสู่ตับ ตับจะเก็บกักแอลกอฮอล์ ผงชูรส สารกันบูด ของเสียที่เป็นพิษ สารแปลกไปจากที่ร่างกายมีอยู่ แล้วขับออกจากร่างกายด้วยระบบขับของเสียของร่างกาย หรือบางที่ขับออกไม่ได้ ตับมีสารพิษสะสมมากอาจพิการทำงานไม่ได้เต็มที่ ตับทำหน้าที่ผลิตสารที่เป็นประโยชน์เติมเข้ากระแสโลหิตมากมายตามความต้องการของร่างกาย ตับจึงเป็นอวัยวะสำคัญมาก หนึ่งในจำนวนนี้คือ IGF-1 ถือว่าเป็นฮอร์โมน เพราะทำหน้าที่สั่งงานไปยังเซลล์ให้ทำหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย IGF-1 มีประสิทธิภาพสูงมากเพราะส่งสัญญาณข่าวสารเข้าไปในเซลล์รอบตัวได้ทันที นักวิทยาศาสตร์เปรียบเทียบว่ามีพลังสูงกว่าโกรทฮอร์โมนสิบเท่า เป็นเพราะพลังในการส่งสัญญาณเข้าสู่เซลล์รอบตัวได้มากกว่าโกรทฮอร์โมนที่ส่งสัญญาณระยะไกลไปยังต่อมไร้ท่อต่างๆ ทั่วร่างกายให้ผลิตฮอร์โมนอีกทีหนึ่ง นักค้นคว้าเปรียบเทียบการทำงานของโกรทฮอร์โมนเหมือนนายพลสั่งการระดับสูง และ IGF-1 เป็นเหมือนทหารเดินเท้าเข้าไปสู่เซลล์ สั่งงานให้เซลล์ทำอะไรตามหน้าที่ทันที การใช้โกรทฮอร์โมนควบคู่ไปกับ IGF-1 จึงได้ประสิทธิภาพเต็มที่สมบูรณ์

IGF-1 ทำหน้าที่อะไร

นักค้นคว้ารายงานว่า

1. IGF-1 ลดไขมัน ทำให้กล้ามเนื้อแข็ง มีพลังแข็งแรง เพราะไขมันที่แซกอยู่ตามเส้นใยกล้ามเนื้อถูกแปรสภาพเป็นพลังงาน

2. IGF-1 สร้างเส้นประสาท และสายใยกล้ามเนื้อที่ได้รับบาดเจ็บเสียหายให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น รายงานกล่าวว่า เส้นประสาทที่ได้รับอันตรายจากการบาดเจ็บขาดจากกัน ร่างกายอาจซ่อมแซมได้เองถ้าไม่ขาดจากกันมากกว่า 2 มิลลิเมตร แต่ถ้าขาดจากกันยาวกว่านี้อาจเสียหายถาวร คือไม่สามารถติดต่อประสาทกับกล้ามเนื้อให้ทำงานได้อีก แต่ IGF-1 สามารถสร้างสายใยของเซลล์ประสาทได้ยาวถึง 6 มิลลิเมตร จึงเป็นความหวังของคนที่บาดเจ็บ ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ หรือในกรณีที่อายุมาก ประสาทเชื่อมต่อกับกล้ามเนื้อทำงานได้ไม่สมบูรณ์ เคลื่อนไหวไม่คล่อง IGF-1 อาจทำงานให้เซลล์ประสาทเชื่อมต่อกับสายใยกล้ามเนื้อดีขึ้น เคลื่อนไหวแข็งแรงขึ้น

3. IGF-1 เพิ่มการแปรสภาพน้ำตาลและโปรตีนให้นำไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นกว่าปกติ มิฉะนั้นอาจพอกพูนเปลี่ยนสภาพเป็นเซลล์ไขมัน รวมตัวกับของเสียจากเซลล์ เป็นในรูปของเซลลูไลท์หรือเกิดเป็นรอยตะปุ่มตะป่ำใต้ผิว กำจัดได้ยาก ต้องพึ่งคลื่นไฟฟ้าพิเศษนวดสลายไขมันจากของเสีย และใช้กรรมวิธีการบำรุงผิวบำบัดเซลลูไลท์ การลดไขมันเนื่องมาจากการไม่สะสมแป้งและน้ำตาล

4. IGF-1 ช่วยโรคเบาหวาน ตามชื่อที่ตั้งไว้ คือสารคล้ายอินซูลินปัจจัยแห่งการเติบโตประเภทที่หนึ่ง (Insulin-like Growth Factor-1) เพราะทำหน้าที่เหมือนอินซูลิน ในกรณีที่ร่างกายไม่ผลิตอินซูลินโดยตับอ่อน (Pancreas) เพียงพอ หรือจุดรับเกิดการดื้อต่ออินซูลินด้วยเหตุผลประการใดก็ตาม ทำให้การเปลี่ยนสภาวะน้ำตาลไม่ได้ผล ก่อให้เกิดน้ำตาลสูงหรือต่ำในกระแสโลหิต เป็นโรคเบาหวาน IGF-1 แก้การดื้อต่ออินซูลิน เพิ่มประสิทธิภาพการแปรสภาพน้ำตาลได้มากขึ้น การพึ่งยาภายนอกจะลดลงไป

5. IGF-1 สร้างกล้ามเนื้อสำหรับนักสร้างกล้าม เพราะการส่งสัญญาณเข้าสู่เซลล์ของต่อมหมวกไตซึ่งอยู่ใกล้กัน และเป็นผู้ผลิตฮอร์โมนต่างๆ รวมทั้งสเตอรอยด์สำหรับกล้ามเนื้อ นักสร้างกล้ามระดับโลกกำลังใช้กันอยู่ และรายงานในนิตยสารวงการนักกลัามว่าสามารถสร้างกล้ามได้ 20 ปอนด์ในหนึ่งเดือน และลดไขมัน 5 ปอนด์ในเดือนแรกที่ใช้ ความจริงอีกอย่างก็คือทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงมากขึ้น

6. ชื่อปัจจัยแห่งการเติบโตของ IGF-1 แม้ว่ามันจะไม่สร้างความเติบโตตรงตามชื่อ แต่การส่งสัญญาณให้เซลล์ปฏิบัติงานแข็งขันขึ้น เปรียบเสมือนกองทัพแห่งการทำงาน ขณะนี้ IGF-1 เป็นสารเพียงชนิดเดียวที่ได้รับการแนะนำให้ใช้ในทางการแพทย์ โกรทฮอร์โมนบงการให้ปัจจัยแห่งการเติบโตส่งสัญญาณชีวเคมีข้ามผนังเซลล์เข้าไปกระตุ้นเซลล์ให้ทำหน้าที่ตามที่เคยปฏิบัติ ปัจจัยแห่งการเติบโตทำงานเหมือนฮอร์โมน คือตรงไปสู่จุดรับของเซลล์ ประกอบด้วยสารโซ่โพลีเพบไทด์มากมายพันกัน ทำหน้าที่ไม่เหมือนกัน นักวิทยาศาสตร์ต้องแก้สายที่พันกัน ออกมาวิจัยว่าแต่ละตัวทำหน้าที่อะไร เพื่อจะนำมาใช้ประโยชน์ได้ถูก ปัจจัยแห่งการเติบโตเป็นโปรตีนที่ส่งเสริมการเคลื่อนไหวของเซลล์ เป็นประโยชน์ต่อการสร้างเซลล์ใหม่ และปรับสภาวะที่ได้รับการเสียหายรุนแรง ความป่วยไข้ หรืออายุมาก ให้กลับไปสู่สภาวะที่แข็งแรง ทั้งระบบประสาท กล้ามเนื้อ และระบบต่อมอื่นๆ ที่ทำงานบกพร่อง ได้มีรายงานว่าสามารถช่วยให้คนป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้อไม่ทำงาน เช่น โรค Lou Gehrig’s disease สามารถทำการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อได้อีก

ทั้งนี้การเลือก IGF-1 จำเป็นต้องคำนึงถึงที่มา ความบริสุทธิ์ และประสิทธิภาพในความเข้มข้นด้วย