สุขภาพและการบำบัด
สดศรี สุริยะฉาย
ย้อนวัยไปกับโกรทฮอร์โมน

เรารู้วิธีที่จะส่งจิตไปนิพพาน แต่ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลา ก็เตรียมจิตภาวนาไปก่อน โดยทำตัวเป็นคนดี แผ่บารมี สร้างบุญ ทำทาน บำเพ็ญศีล มีมรณานุสติ ระลึกถึงพระอาสภิวาจาแรกประสูติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงตรัสเมื่อเสด็จพระดำเนินย่างก้าวบนดอกบัวเจ็ดดอกว่า อะยะมันติมา เม ชาติ ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา นัตถินาทิ ปุนัพภโวติ บัดนี้การเกิดใหม่จะไม่มีอีกเลย พระองค์ท่านได้บำเพ็ญพระบารมีมาแล้วสี่อสงไขย แสนกัลป์ จนสามารถเปล่งพระวาจาในพระชาติสุดท้ายได้ว่า อัคโคหมัสมิ โลกัสสะ เราเป็นผู้เลิศที่สุดในโลก เชฎโฐหมัสมิ โลกัสสะ เราเป็นผู้เจริญที่สุดในโลก เสฎโฐหมัสมิ โลกัสสะ เราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลก ตัวของเราเพิ่งเรียนรู้การสร้างบารมีในชาตินี้จากการเรียนรู้ธรรมะ ส่วนชาติก่อนๆ ทำไว้เพียงแค่ได้เกิดเป็นมนุษย์ผู้มีใจสูง ในชาตินี้มีโอกาสสร้างบุญบารมีอีกไม่นานัก ที่จะตั้งจิตให้ถึงจุดหมายปลายทางคือนิพพาน ซึ่งแปลว่าเป็นแดนแห่งความสุข ไม่มีทุกข์มาเจือปน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะดำรงชีวิตที่เหลืออยู่นี้ อย่างเป็นคนดี สร้างบุญ ทำกุศล คือละกิเลสในสันดานให้หมดจด เรียกว่า Living a healthy life as long as possible. ทำอย่างไรจึงจะอยู่อย่างมีสุขภาพแข็งแรง ? ผู้เขียนนึกย้อนกลับไปถึงตอนก่อนที่จะเรียกรถหวอมารับนั้น ผู้เขียนมีสุขภาพดี ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ ไม่เคยป่วย ไม่เคยผ่าตัด อยู่ๆ ก็เสียน้ำและอาหารทั้งทวารบนและล่างพร้อมกัน พยาบาลถามว่าเป็น Vertigo ไหม ผู้เขียนแปลตามที่ตัวเองเป็นคืออาการวิงเวียนวิ่งไม่ได้ แพทย์บอกว่าเป็นไวรัส ที่โรงพยาบาลฉุกเฉินโพรวิเดนซ์โฮลี่ครอสส์รับไว้แล้ว 4 คน ผู้เขียนคิดสงสัยว่าเอามาจากอากาศหรือ ที่น่าสนใจก็คือ เช้าวันหนึ่งตื่นมาหลังจากออกจากโรงพยาบาลแล้วได้ยินเสียงบอกในสมองว่า You are strong. เสียงนี้มาจากไหน ถ้าตอบโดยวิชาที่ผู้เขียนสอนอยู่เรื่องการบำบัดด้วยจักระ ก็ตอบว่ามาจาก higher source of power แปลว่าผู้มีอำนาจเบื้องบนบอกผู้เขียนผ่านทางจักระสูงสุดบนกระหม่อม ซึ่งเป็นการทำงานของระบบสมองรับรู้ข่าว หรือ intuition หรือจิตสัมผัสทางประสาทให้รู้ว่า เธอเป็นคนแข็งแรงนะ เข้าใจเอาเองว่าวิ่งไม่ได้ก็ค่อยๆ จับราวเดินไปก็แล้วกัน เวลาวิงเวียนก็กินยาสมุนไพรมณีรัตน์โอสถเบอร์ 56 เข้าไปสัก 5 เม็ดก็เรียกว่า You are strong แล้ว พล่ามไปนอกเรื่องเสียหลายคุ้ง เพียงต้องการให้ผู้อ่านภาวนาสองประโยคสุดท้ายของพระอาสภิวาจาไว้เสมอว่า

อะยะมันตินา เม ชาติ ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา

นัตถินาทิ ปุนัพภโวติ บัดนี้การเกิดใหม่จะไม่มีอีกเลย

เป้าหมายได้แค่ไหนเป็นเรื่องของกรรม อย่างน้อยชีวิตที่เหลือ ทำบุญทำความดีสร้างบารมีให้สัมฤทธิ์ผลตามปรารถนานี้ อีกประการหนึ่งก็คือทำอย่างไรให้เวลามีเหลือมากพอที่จะสร้างบุญ โดยไม่มีโรค ไม่มีความแก่มาบั่นทอนชีวิตไปก่อนที่จะบำเพ็ญบารมีถึงที่สุดถึงจุดที่ต้องการได้

ทารกอยู่ในครรภ์มารดา 9 เดือน ก่อนจะครบการสร้าง 10 ระบบที่ร่างกายต้องการ ตั้งแต่ ระบบการหมุนเวียนโลหิต เริ่มจากหัวใจซึ่งเป็นระบบเดียวในร่างกายที่มีสี่ห้อง ใช้การเต้นที่กระตุ้นพร้อมกันทั้งสี่ห้องแล้วพักนิดหนึ่งก่อนการเต้นจังหวะต่อไป กล้ามเนื้อหัวใจด้านขวา ประสานงานกับปอด โดยการรับโลหิตใช้แล้วมาส่งให้ปอด เริ่มจากห้องด้านขวาบนเรียกว่า A node แล้วกระตุ้นการเต้นที่ห้องขวาบน ส่งลงสู่ห้องขวาล่าง โดยทำงานในจังหวะเดียวกับที่ส่งโลหิตไปสู่ปอดจากห้องขวาล่าง ส่วนด้านซ้ายของหัวใจเป็นการประสานงานกับร่างกาย โดยส่งโลหิตที่บริสุทธิ์รับมาจากปอดไปสู่ร่างกายโดยทั่วไป ตั้งแต่สมอง แขน ขา มีภาพยนตร์สารคดีที่ในครรภ์มารดาปรากฏมีทารกแฝดเชื่อมที่สะโพก มีสามขา แต่มีสองหัวใจ สองศีรษะ สามารถมีชีวิตอยู่ได้ จนคลอดปลอดภัยและดำรงความเป็นอยู่ในลักษณะประสานงานได้ ตั้งแต่เกิดแล้วคลานไปทั้งคู่ เมื่ออายุได้ประมาณ 4 เดือน การเคลื่อนไหวทั้งหมดไปพร้อมกันทั้งสองร่างคู่กัน แต่ไม่ปรากฏว่าเดินได้ เพราะประสาทคงไม่สามารถสั่งงานกับสามขาให้ตกลงไปทางเดียวทางหนึ่งได้ ชีวิตดำรงอยู่ได้ด้วยกันจนอายุ 2 ขวบ ปรากฏว่าร่างกายเด็กคนหนึ่งแข็งแรงกว่าอีกคนหนึ่ง ซึ่งเริ่มหงอยเซื่องซึม จนถึงขั้นเข้าสู่การตัดสินใจแยกร่างซึ่งเชื่อมกันที่สะโพก มีระบบขับถ่ายหนึ่งเดียวกับสามขา แพทย์ 50 คน ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ ของ 10 ระบบของร่างกาย ทำการผ่าตัด ใช้เวลา 15 ชั่วโมง มอบขาสองข้างให้กับร่างที่แข็งแรงกว่า ส่วนอีกร่างหนึ่งอาจต้องพึ่งขาเทียมอีกหนึ่งขา ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ พระอาจารย์มหาสุภณเคยให้ลูกศิษย์ในชั้นธรรมะดูเรื่องราวของเด็กคนหนึ่งในวัยไม่แน่ชัด มีแต่ลำตัวกับศีรษะ สามารถเคลื่อนไหวร่างกายที่ไม่มีแขนขาเลย ขึ้นเล่นกระดานลื่นได้โดยไม่ต้องได้รับการช่วยเหลือจากใครเลย เด็กเคลื่อนร่างกายได้เองไปสู่จุดเริ่มต้นของกระไดไปสู่ทางลื่นซึ่งโค้งคดเล็กน้อยเพื่อชะลอความเร็วขาลง มีเด็กหญิงคนหนึ่งวิ่งไปมาเล่นกระดานลื่นนี้อย่างสนุก ทำให้เด็กพิการมีแต่ร่างไม่มีแขนขาอยากเล่นบ้าง ก็จำเป็นต้องปีนบันไดขึ้นสู่ยอดกระดานลื่นด้วยตัวเองเหมือนเด็กคนอื่น เขาปีนกระไดด้านหลังกระดานลื่นด้วยลำพังตัวเอง โดยใช้คางยึดขั้นสูงแล้วปัดร่างขึ้นกระไดตามไป เป็นความสำเร็จด้วยร่างที่มีอยู่โดยปราศจากแขนขาทั้งหมดและไม่มีการช่วยเหลือของผู้อื่น เมื่อเขาปล่อยร่างของเขาจากจุดสูงสุดของกระดานลื่นลงสู่เบื้องล่างได้นั้น ใบหน้าของเขาแสดงความสุขความพอใจมีรอยยิ้มปรากฏให้เห็นเต็มที่ จนเราก็ปลื้มไปด้วยในความพยายามของร่างที่มีอยู่แต่ตัว จนสำเร็จสมความมุ่งหมาย เทียบกับระยะเวลาที่เด็กสมประกอบคนอื่นเล่นลื่นลงมาได้สามครั้ง ร่างของเขาที่ปราศจากแขนสองข้างขาสองข้าง สามารถลื่นลงมาได้หนึ่งครั้ง เขาก็มีความสุขโขแล้ว แล้วเราล่ะ มีความพยายามแค่ไหน อย่าลืมว่า ตนเป็นที่พึ่งของตน ผู้เขียนอยากรู้ว่า ชีวิตของเขาจะประสบความสำเร็จในอนาคตได้แค่ไหน ถ้าธรรมชาติทางวิทยาศาสตร์ยังอำนวย

เราเองมีครบ 10 ระบบ เริ่มจากระบบการสื่อสารควบคุมที่รู้จักในนามระบบประสาท ต่อมพิจุอิทาริใต้สมองขนาดเท่าเม็ดถั่ว ทำงานโดยการบงการควบคุมของสาร 11 ชนิดผลิตจากไฮโปทาลามัส ตอนนี้กระตุ้นความหิว ความง่วง การตื่น การเคลื่อนไหวโดยอัตโนมัติ อุณหภูมิ ความต้องการทางเพศ ระบบประจำเดือน และผลิตฮอร์โมนที่จะบงการต่อมอื่นๆ ให้ผลิตฮอร์โมนอื่นๆ ด้วย ส่วนหน้าของต่อมพิจุอิทาริส่งสัญญาณสำคัญไปยังต่อมไทรอยด์ ต่อมหมวกไต ต่อมเพศชายเพศหญิง เช่น การสร้างน้ำนม ที่สำคัญที่สุดก็คือ การสร้างโกรทฮอร์โมน

สาเหตุที่เราสนใจโกรทฮอร์โมนก็เพราะว่าเป็นตัวบงการโครงสร้างของร่างกายว่าจะมีกระดูกสั้นหรือยาวแค่ไหน กล้ามเนื้อแน่นหรือไม่มีกล้าม จะเห็นได้ว่าเราจะไม่สูงอีกหลังจากอายุ 20 หรือ 25 ปี พอสูงวัยก็ปรากฏว่าเตี้ยลงไปสองนิ้ว กะโหลกศีรษะหดเล็กลง คางยาน ผิวยาน เพราะความแน่นของกล้ามเนื้อหายไป เนื่องจากตัวโกรทฮอร์โมนที่เรียกว่าโซมาโตโทรพิน (STH) ลดการผลิตในร่างกายลง เราก็ต้องขวนขวายหาโกรทฮอร์โมนในขวดสเปรย์ใต้ลิ้นวันละสามเวลา ก่อนอาหารครึ่งชั่วโมง และก่อนนอน เพื่อให้ซึมไปหาต่อมพิจุอิทาริให้ทำงานผลิตโกรทฮอร์โมนด้วยตัวเองขึ้นมาใหม่ การย้อนวัยก็เริ่มด้วยประการฉะนี้

สาเหตุที่ต้องพุ่งความสนใจไปที่โกรทฮอร์โมน อย่างน้อยก็เพื่อให้มีความจำหลงเหลืออยู่ หลังไม่ค่อมจนเกินไป ประสิทธิภาพในการดำรงชีวิตยังอยู่สมบูรณ์ เราท่านคงผ่านสายตาการเป็นอัลไซเมอร์ของบางรายที่ไม่สามารถคิดหรือจำอะไรที่ควรเป็น เช่น ถือทัพพีอยู่ในมือแล้วตักแกง จะเทออกนอกหม้อลงบนโต๊ะแล้วคิดได้ว่ายังไม่ได้วางชามไว้ใส่แกง ก็ย้อนไปเททัพพีคืนแกงลงหม้อ ทำอย่างนี้อยู่สามครั้ง จนสุดท้ายก็เทแกงลงบนโต๊ะจนได้ เพราะความคิดและความหลงลืมจนใช้การไม่ได้ หรือคนที่เป็นโรค Lou Gehric’s disease ซึ่งเคลื่อนไหวร่างกายไม่ได้เลย ยกเว้นสายตา จนเป็นคดีความที่ไปว่าจ้างด็อกเตอร์คาโวเกียนปลิดชีพให้หลายรายเมื่อสิบปีมาแล้ว เมื่อเร็วๆ นี้ก็มีกรณีหนึ่งที่นักกีฬาไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายครึ่งตัว แฟนสาวแต่งงานด้วยและมีลูกสาวคนหนึ่ง เขาสื่อสารได้ทางสายตาและการใช้จอคอมพิวเตอร์ที่ออกแบบให้พิเศษ เขาสามารถแสดงความรู้สึกได้ทางสายตา เมื่อเอาลูกสาวไปวางไว้บนตัวเขา วิวัฒนาการทางคอมพิวเตอร์และวิทยาศาสตร์สามารถช่วยการสื่อสารได้ แม้แต่การต่อมือเทียมเชื่อมโยงกับกระดูกเพื่อสื่อสารสั่งงานให้มือเทียมทำงานได้แล้ว การที่จะติดต่อกันขอบระบบต่างๆ ทั้ง 10 ระบบย่อมง่ายขึ้น ในฐานะที่เราท่านยังมีร่างกายครบสมบูรณ์ เพียงแต่หย่อนสมรรถภาพ น่าจะพิจารณาการสั่งร่างกายให้ผลิตโกรทฮอร์โมนเองขึ้นมาใหม่เป็นการย้อนวัยกลับไปสู่แรกเกิด

เดือนแรก หลังจากสเปรย์โกรทฮอร์โมนใต้ลิ้น จะรู้สึกว่าร่างกายนอนหลับได้สนิทขึ้น เพราะร่างกายผลิตโกรทฮอร์โมนหลังจาก 90 นาทีที่คุณหลับ และตื่นอย่างสดชื่นกระปรี้กระเปร่า เพราะมีฮอร์โมนอื่นๆ ทำการสื่อสารไปยังต่อมและอวัยวะทุกเซลล์ ให้ทำงานแข็งขันขึ้น

เดือนที่สอง จะรู้สึกว่ากล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้น ระบบย่อยอาหาร นำอาหารไปใช้งานในทุกส่วนของร่างกาย ไขมันส่วนเกินลดลง ประสิทธิภาพทางเพศกลับคืน สตรีอายุ 75 ปีสามารถบรรลุความสุขตลอดได้อีก ผิวเต่งตึงขึ้น สายตาดีขึ้น

เดือนที่สาม จะรู้สึกไม่เบื่องาน และชีวิตประจำวัน สามารถทำงานให้ลุล่วงได้โดยไม่เบื่อ แผลหายเร็วขึ้น ตะคริว หรือการปวดกล้ามเนื้อหายไป อาการทุรนทุรายแบบหลังหมดประจำเดือนไม่มี ผมงอกใหม่ ผมหงอกน้อยลง

เดือนที่สี่ คุณจะรู้สึกว่าร่างกายต้องการพักผ่อนเพราะเหตุที่เซลล์ต้องการซ่อมแซม เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น

เดือนที่ห้า คุณจะรู้สึกความเต่งตึงของผิวมีมากขึ้น ไม่ต้องเป็นมหายาน ผมดกขึ้น

เดือนที่หก จะรู้สึกสมรรถนะของร่างกายในทางที่เปลี่ยนแปลงดีกว่าเดิมมากในหลายด้าน เหมือนมีความสุขในการได้ทำบุญทำทาน ถือศีล ทำให้ใจเป็นสุขได้ ฉันใดก็ฉันนั้น

ผู้เขียนหยิบขวดโกรทฮอร์โมนมาสเปรย์เมื่อถึงบ้าน หลังจากไปอยู่โรงพยาบาลฉุกเฉินได้ 3 วัน ก็ได้ผลดังที่กล่าวมานี้ เห็นจะเป็นเพราะว่าตอนเข้าโรงพยาบาลกะทันหัน เขาต้อนรับดีมาก มีจดหมายจากประธานโรงพยาบาลกล่าวแสดงความยินดีต้อนรับ และเมื่อปล่อยออกมาก็ให้เขียนความเห็น ผู้เขียนก็ขอบคุณโรงพยาบาลที่ดูแลผู้เขียนด้วยความรักอย่างดียิ่ง มีพยาบาลเฝ้าหน้าห้องตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ให้ลุกจากเตียง มีกระโถนมาถึงเตียง อาบน้ำเช็ดตัวทุกวัน มีอาหารเสิร์ฟคุณภาพดี และเมื่อส่งบิลล์ตามมาด้วยความรัก ก็รักมากทีเดียว 38,000 ดอลล่าร์ ดีว่าเราเป็นคนของประเทศ และทำประโยชน์ให้กับสังคมได้อยู่ เพราะเขาสัมภาษณ์ว่าอาชีพอะไร เห็นในแบบสอบถามของเขากรอกว่า การรักษาพยาบาลอยู่ในขั้นดีที่สุด คือ maximum และยังส่งพยาบาลตามมาสอนวิธีเดิน วิธีหายใจ กับดูแลที่บ้านอีกเกือบเดือน นับว่าเป็นโรงพยาบาลที่ดีที่สุดที่ผู้เขียนเคยมีประสบการณ์ และเขายังส่งแบบฟอร์มตามมาให้บริจาคเข้าโรงพยาบาล หลังจากนั้นด้วย เรียกว่าการบริหารยอดเยี่ยม อยู่ถนน Rinldi ผู้เขียนตอนที่นั่งรถหวอเขาจะพาไปโรงพยาบาลอื่นที่อยู่ใกล้ๆ ผู้เขียนพูดได้คำเดียวว่า รินาลดี้ เขาถึงพาไปส่งที่โรงพยาบาลนี้ เลยขอแนะนำต่อ แพทย์ใหญ่ของโรงพยาบาลเคยไปเสนอโครงการประสานงานให้รัฐบาลไทยสมัยก่อนนายคนปัจจุบัน เขาไม่รับ ไม่อย่างนั้น โรงพยาบาลเมืองไทยคงไม่ขาดทุนแห่งละ 500 ล้านแน่ๆ เพราะคงมีอะไรดีๆ เกิดก่อนที่จะขาดทุน

ถ้าท่านผู้อ่านคิดว่า น่าจะย้อนวัยไปกับโกรทฮอร์โมน จะได้ลองประสบกับการเปลี่ยนแปลงข้างต้น ก็น่าจะลองดู