สุขภาพและการบำบัด
สดศรี สุริยะฉาย
อยู่อย่างมีศิลป์ กินอย่างมีสูตร

อยู่อย่างไร้คนนินทายังไม่เรียกว่ามีศิลป์ เพราะคนที่นินทาอาจไม่มีศีล อยู่อย่างมีศิลป์คือไม่ทำอันตรายหรือให้ร้ายต่อชีวิตอื่น ไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์หรือพืช เพราะชีวิตพยายามจะเจริญชีวิตให้ถึงที่สุด คนที่ทำร้ายผู้อื่น หรือสิ่งมีชีวิตอื่น จะได้รับผลกรรมแห่งการกระทำนั้นตอบสนองไม่ช้าก็เร็ว ไม่มีใครหลีกเลี่ยงกรรมแห่งการกระทำร้ายต่อชีวิตอื่นได้

อยู่อย่างมีศิลป์ เห็นได้ชัดเจนตั้งแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ใครไม่เคารพนับถือบ้าง องค์พระมหาภูมิพลอดุลยเดช ใครไม่รักบ้าง ครูอาจารย์ที่ประสิทธิ์วิชาให้เราใครไม่ยกย่องบ้าง เพื่อนที่เป็นผู้ให้ทั้งคำแนะนำความคิดที่เจริญถูกทางใครไม่คบไว้บ้าง นั้นจะเป็นคำตอบว่าอยู่อย่างมีศิลป์คืออย่างไร ถ้าจะให้ยกตัวอย่างของการอยู่อย่างไม่มีศิลป์ก็เห็นจะเป็นตรงกันข้ามทั้งหมดนั้น เช่นเที่ยวทำลายพืชพันธุ์ธัญญาหารของผู้อื่น ทำลายมิตรภาพของผู้อื่น ทำลายชื่อเสียงของผู้อื่น และสิ่งต่างๆ นั้นหวนกลับมาทำลายตัวเอง เรียกว่าอยู่อย่างไม่มีศิลป์ คือท้ายที่สุดก็ทำลายตน เพราะขาดศิลปะในการครองชีวิตให้คนสรรเสริญ

ผลการตรวจเลือดประจำปีของคุณอยู่ในระดับปกติทุกตัวหรือไม่ ผลการเช็คระดับ Hemoglobin A1C อยู่ในตัวเลขระหว่าง ต่ำกว่า 5.7-6.4 ไว้เป็นการดี ถ้าคนเป็นเบาหวานก็ควรต่ำกว่า 7 ขึ้นอยู่กับอายุ และภาวะอาการเบาหวานมานานแค่ไหน ระดับโปรตีนควรอยู่ในภาวะยอมรับได้ คือ Negative ตัวชี้วัดแบคทีเรียในเลือดไม่มี คือ None หรือ Not seen ภาวะแคลเซี่ยมควรอยู่ในระดับปกติคือ 8.6-10.4 เพราะสูงวัยย่อมต้องพึ่งภาวะความแข็งแรงของกระดูก ระดับคอเลสเตอรอลชนิดดีคือ HDL ควรมากกว่า 50 ส่วน LDL คือ คอเลสเตอรอลตัวที่ทำปฏิกิริยากับโพแทสเซี่ยมก่อให้เกิดไขมันอุดตัน ไม่ควรมีในร่างกาย จะเห็นได้จากไขมันร้ายสะสมที่พุง ไขมันดีกระจายตามส่วนอื่นๆ ของร่างกาย โดยทั่วไปแล้ว ผลของคอเลสเตอรอลส่วนรวมไม่ควรเกินกว่า 200 และระดับของ Triglycerides คือตัวเลขรวมระหว่างไขมันร้ายกับน้ำตาล ควรให้ต่ำไว้ อย่างมากไม่เกิน 150 ถ้าผลการตรวจเลือดมีอะไรนอกพิกัดที่ควรจะเป็น หรืออยู่ในอัตราเฉียดอันตราย ก็หันมาพิจารณาอาหารการกิน กินอย่างไรที่จะส่งผลให้การตรวจเลือดอยู่ในระดับปกติทุกตัว การค้นคว้าของหน่วยทหารผ่านศึกแห่งลอสแอนเจลิส บอกว่า ถึงแม้ PUFA หรือตัวย่อของ Poly Unsaturated Fatty Acids จะลดจำนวนหัวใจวายให้น้อยลงแต่ก็อาจเพิ่มปริมาณโรคมะเร็งให้สูงขึ้น คำว่า Saturated fat หมายถึงสร้างอันตรายต่อการแข็งตัวในเส้นโลหิตง่ายเพียงใด ถ้าแข็งตัวง่าย คือไขมันไม่อิ่มตัว (Unsaturated fat) มี 3 ชนิด ได้แก่ 1.Poly 2.Mono 3.Trans

Polyunsaturated มีโครงสร้างเซลล์หลายชั้น ได้แก่ น้ำมันพืช เนยเหลว

Monounsaturated เหมือนกับ Polyunsaturated fat แต่เป็นหน่วยโครงสร้างเดี่ยว

ไขมันทั้ง 2 อย่างจำเป็นต่อการสร้างเยื่อหุ้มเซลล์ ฉะนั้น ถ้าเยื่อหุ้มเซลล์แข็งแรง การสื่อสารระหว่างเซลล์ก็เป็นไปได้สมบูรณ์ไม่เกิดเซลล์ทุพพลภาพหรือมะเร็ง

สาเหตุที่ไขมันทั้ง 2 อย่างข้างต้นไม่ก่อให้เกิดการแข็งตัวในเส้นโลหิตง่าย ก็เพราะโครงสร้างที่เอื้ออำนวยต่อการสื่อสารระหว่างเซลล์ให้ทำการรักษาข้อบกพร่องหรือทำลายเซลล์ทุพพลภาพหรือแก่ชราและสร้างเซลล์ใหม่ที่แข็งแรงกว่าได้ง่าย

ส่วน Transunsaturated fat คือไขมันซึ่งไม่มีผลดีต่อเรา ไม่ควรบริโภค เพราะก่อให้เกิดไขมันอุดตันเส้นเลือด ส่งผลไปหาสโตร้คหรืออาการกล้ามเนื้อหัวใจไม่ทำงานหรือเส้นโลหิตในสมองอุดตัน เป็นชนิดของไขมันที่สร้างคอเลสเตอรอลเพื่อเพิ่มเติมจากที่ร้างกายสร้างเองแล้ว เช่น ไขมันจากสัตว์ เนยแข็ง น้ำมันสัตว์ นม หนังไก่ เราใช้ชื่อรวมเรียกไขมันที่เพิ่มคอเลสเตอรอลในเลือด เป็น Saturated fat ในขณะที่ Polyunsaturated ลดคอเลสเตอรอล Monounsaturated ไม่มีผลอะไรต่อคอเลสเตอรอลเลย

แพทย์ประจำจตัวของผู้เขียน ทานอาหารวันละ 6 มื้อ น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นทุกทีที่พบกัน สั่งให้ผู้เขียนทำน้ำหนักตัวเพิ่มมาเกือบปีแล้วยังไม่ได้ผลเสียที ให้คำแนะนำว่า การจะเพิ่มน้ำหนักตัวไม่ใช่กินข้าว ควรกินเนื้อแล้วเราก็ต้องรู้ว่า เนื้อสัตว์อะไรมีส่วนไม่ดีต่อสุขภาพของคน เป็นต้นว่า เนื้อสัตว์ปีกรวมทั้งไข่ ลองบริโภคดูซิไม่นานก็ปวดข้อ เพราะกรดยูริคในสัตว์ปีกมีส่วนทำให้น้ำหล่อเลี้ยงไขข้อของคนไม่ทำงานหรือลดคุณภาพในการหล่อลื่นข้อต่อกระดูกส่วนต่างๆ เช่น เข่า หัวแม่มือ หัวแม่เท้าเอียง ปวดกล้ามเนื้อ ผลการตรวจเลือดจะแสดงว่า Uric acid crystals หรือไม่ ระดับที่ควรเป็นคือไม่มีเลยหรือเล็กน้อยเท่านั้น ที่น่าสังเกต คือ การแสดงวิธีปรุงอาหารทั่วไปมักจะใช้ไก่เป็นส่วนใหญ่ เพื่ออุตสาหกรรมประเทศส่วนรวม ความจริงโปรตีนได้จากหลายอย่าง ระดับโปรตีนที่เรียกว่าอยู่ในระดับที่พอใจคือ Negative ไม่จำเป็นต้องพึ่งสัตว์มีปีกอย่างเดียว เนื้อแดงที่เราปรุงอาหารไทยแบบเนื้อน้ำตกนั้นน่าจะตอบคำถามว่ากินอะไรมีประโยชน์ที่สุด เพราะนอกจากได้ระดับโปรตีนอยู่ใน Negative คืออัตราที่น่าพอใจแล้วยังให้ เม็ดเลือดแดง Hemoglobin อยู่ในอัตราที่ยอมรับได้ คือ ระหว่าง 11.7-15.5

อีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจ คือ Platelet count หรือตัวช่วยให้เลือดหยุดปิดบาดแผลได้เร็วขึ้น ควรอยู่ในระหว่าง 140-400 เพื่อให้ตัวป้องกันเชื้อโรคมายุติการแทรกแซงเข้าทางบาดแผลได้รวดเร็ว และเม็ดเลือดขาวที่จะทำลายศัตรูได้ควรอยู่ระหว่าง 3.8-10.8 หรือตัว Absolute lymphocytes ควรเป็น 850-3900

กินอะไรจึงจะทำเป้าหมายได้ตามตัวเลขดัชนีอันส่อสุขภาพดี เริ่มต้นที่ กินอะไรที่ย่อยง่ายก่อน บางทีคนทั่วไปนึกว่า อ้าวไม่กินสเต็กก่อนหรือ เดี๋ยวก็อิ่มท้องเสียก่อน ไม่แน่เสมอไปดอกนาย เพราะอาหารที่ย่อยง่ายก็ย่อยไป ไม่ต้องใช้น้ำย่อยอะไรนักหนา ผู้เขียนอยากกินองุ่นก่อนใครจะว่า เวลากินองุ่นก็ปอกเปลือกองุ่นออกก่อน เพราะลองดูสีของเปลือกองุ่นที่ปอกออกแล้วซิว่า น่ากินไหม แถมยาฆ่าแมลงยังหลงเหลืออยู่หรือไม่ เวลากินสลัดผัก 5 สี ประกอบด้วย Arugula สีม่วงและสีเขียว สีม่วงป้องกันเซลล์มะเร็ง สีเขียวเกิดจากพืชสังเคราะห์กับแสงแดดสร้างคุณค่าอาหารจาก Phonophoresis ให้เกิดคลอโรฟิลล์ ที่เขาสกัดไปทำสารระงับกลิ่นตัว หรือบ้วนปาก คงมีส่วนช่วยทำลายแบคทีเรีย นอกจากนี้สลัด 5 สี มีสีแดงของมะเขือเทศที่สร้างความสุขเพราะสารไลโคปีน แล้วใส่แอปเปิลสีขาวเพราะปอกเปลือกออกเนื่องจากฟันผู้สูงอายุเคี้ยวเปลือกหมดอารมณ์ แอปเปิลมีไวตามิน 11 ชนิดมีแร่ธาตุ 12 ชนิด นอกจากนี้ใส่แครอทสีส้มซึ่งมีแคโรทีนช่วยเสริมสร้างไวตามินเอสำหรับสายตา เช่นเดียวกันสีเขียว แล้วก็กินเนื้อน้ำตกมีน้ำมะนาวเสริมไวตามินซี เพราะหากระดับไวตามินซีต่ำอาจไม่สามารถสร้างผิวได้ ทำให้ผิวย่นเพราะขาดอีลาสตินกับคอลลาเจน หลังอาหารก็ตามด้วยส้มอีกหนึ่งผลเพื่อย้ำการบำรุงผิวจากภายในด้วยไวตามินซีอีกรอบหนึ่ง เพราะไวตามินซีช่วยสร้างกระดูกและฟันด้วยพร้อมกัน ถึงแม้ฟันจะโยกเพราะชรา ก็อย่าให้หลุดเร็วเกินไป เพราะค่าฟันปลอมซี่ละ 200 เหรียญ

สเต็กเนื้อที่เราปรุงแบบไทยคือเนื้อน้ำตกนั้น ของฝรั่งอาจหมักด้วยเกลือ พริกไทยป่น น้ำซอสสำเร็จรูป สำหรับปิ้ง ก็แล้วแต่ว่าจะคอไทยหรือฝรั่ง ผลที่ได้จากสเต็กเนื้อคือนอกจากช่วยสร้างโลหิตแล้วยังช่วยย่อยโปรตีน และเนื้อมีไวตามินบี 6 ดีสำหรับคนวิงเวียน อ่อนเพลีย มีหินในไต ไวตามินบี 12 ดีสำหรับคนปวดกล้ามเนื้อแขนขา โดยทั่วไปแล้วช่วยคนที่อ่อนแรง และคนที่มีมะเร็งในทางเดินอาหารและลำไส้ใหญ่ เพราะมีไวตามินบี 3 นี่คืออยู่อย่างมีศิลป์ กินอะไรง่ายๆ ที่ให้ผลเป็นลูกโซ่ต่อร่างกายและจิตใจพร้อมกัน