สุขภาพและการบำบัด
สดศรี สุริยะฉาย
สงบคือสุขอันแท้จริง

โดยเหตุนี้กระมัง องค์เจ้าชายสิทธัตถะจึงทรงละจากความสุขในพระราชวังด้วยวัยเพียง 29 พระชันษา ออกแสวงหาความสงบ หรืออาจถึงซึ่งวาระแห่งกาลเวลาที่พระบารมีอันได้สั่งสมมา 16 อสงไขยแสนกัลป์จะได้บรรลุเป็นสัจธรรม จำนวนแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ รวมรวมพิมพ์เป็นพระไตรปิฎกได้ 45 เล่ม เล่ม 1-8 เป็นพระธรรมวินัย เล่ม 9-33 เป็นพระสูตร เล่ม 34-45 เป็นพระอภิธรรม พระองค์ทรงตรัสรู้ทั้งหมดนี้ด้วยพระองค์เองในเวลาแห่งความสงบ 6 ปี ซึ่งแม้ว่า กาลเวลาจะล่วงเลยมาแล้วกว่าสองพันห้าร้อยปี พระสัจธรรมก็ยังเป็นความจริง ที่สามารถสร้างความสงบได้แก่ผู้ปฏิบัติตาม

ผู้เขียนไม่ได้ค้นพบความสงบจากการเข้าวิปัสสนาสมาธิ แต่รู้สึกถึงความสงบแห่งจิต เนื่องมาจากการใช้เวลาทานอาหารกลางวันกว่าสองชั่วโมง รู้สึกเกิดความสงบ จนเกิดหัวข้อเรื่องนี้ขึ้นมา แน่นอนว่าความสุขอาจมาจากการที่ร่างกายได้รับอาหาร เสร็จแล้วย่อยเข้าสู่ระบบประสาท สมองได้รับสารอาหารแล้วเกิดการผลิตฮอร์โมนแห่งความสุข ความสุขแผ่ซ่านเป็นความสงบ ไม่มีความทุกข์มาเจือปน ได้อาหารครบทุกรูป รับประทานอย่างสบายใจ ก็น่าจะมาพิจารณาดูว่า อาหารอะไรสามารถส่งผลให้ระบบประสาทเกิดความสงบได้ จะได้ใช้เป็นตัวอย่างสำหรับคนมีอาการซึมเศร้าลองไปปฏิบัติตาม ตั้งแต่ข้าวน้ำตาลที่เรียกว่าบราวน์ไรซ์ ผสมข้าวแดง ผสมข้าวดำหรือข้าวไรซ์เบอรี่ ของขบเคี้ยวหลังอาหาร คือถั่วพิสตาชิโอ้ ซึ่งเป็นถั่วสัญลักษณ์ของรัฐแคลิฟอร์เนีย เลือกชนิดที่ต้องปอกเปลือกแข็งเอง เพื่อไม่ให้ผ่านการอบจนเสียงคุณภาพถั่ว ผลไม้คือส้มแมนดาริน ที่ประเทศญี่ปุ่นทดลองนำไปผลิตยาควบคุมการสร้างเซลล์มะเร็งได้สำเร็จ วิธีทานส้มแมนดารินของผู้เขียนไม่รีบร้อน คือแกะเยื้อหุ้มออกหมด ทานแต่เนื้อที่มีน้ำ ด้วยความที่ไม่ต้องการให้มีกากในลำไส้ใหญ่มาก เพราะกลัวตกค้างสะสมก่อให้เกิดพิษ เหมือนคนเป็นมะเร็งในลำไส้ใหญ่ต้องตัดบางส่วนทิ้งไป ด้วยเหตุที่ไม่สร้างภาระให้กับระบบขับถ่ายมากนัก รุ่งขึ้นเช้าสามารถขับถ่ายได้ 3 ครั้งตามทฤษฎี เพราะลำไส้ใหญ่มี 3 ส่วน คือส่วนแรกมาจากลำไส้เล็กซึ่งยาว 25 ฟุต หลังจากดูดซึมสารอาหารหมดแล้ว ส่งกากต่อมายังลำไส้ส่วนแรก เรียกว่า Ascending colon แล้วต่อไปยังลำไส้ใหญ่ส่วนขวางเรียกว่า Transverse colon จากนั้นลำไส้ใหญ่ขาลงเรียกว่า Descending colon เพื่อเตรียมส่งออกจากร่างกายทางทวาร เห็นหรือยังว่า กากมากต้องเดินทางมาก กากน้อยออกสบายบรื๋อ

เมื่อร่างกายได้รับอาหารที่ใช้ประโยชน์ได้ครบ ไม่มีพิษภัย สมองทำการผลิตสิ่งที่จำเป็นตามหน้าที่ ร่างกายขับถ่ายตามวาระ ไม่มีการตกค้างให้บูดเป็นพิษ จิตก็เกิดความสงบ เพราะร่างกาย สมอง และระบบ ต่างก็ทำงานตามปกติ เกิดความสงบทั่วไป ถ้าร่างกายไม่สะสมพิษ ร่างกายได้รับอาหาร ได้รับออกซิเจน ได้รับการพักผ่อนเพียงพอ ความสุขย่อมตามมา เป็นความสุขที่แท้จริง ดังปณิธานของผู้สร้างบารมีทุกพระองค์ที่ว่า จะให้สัตว์พันจากวัฎฎะสงสาร

ในวาระขึ้นปีใหม่นี้ ขอตั้งปณิธานส่งความสุขมายังทุกท่าน ทั้งผู้อ่านและผู้จัดทำหนังสือพิมพ์ไทยแอล.เอ.