ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 3 ตุลามคม 2563

เทศกาลวันออกพรรษาประจำปี 2563 ตรงกับวันที่ 2 ตุลาคม วันออกพรรษาเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า วันเทโวโรหณะ คือ วันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลก หลังจากเสด็จขึ้นไปจำพรรษาอยู่ในดาวดึงส์พิภพถ้วนไตรมาส (3เดือน) และตรัสพระอภิธรรมเทศนาโปรดพระพุทธมารดาในเทวโลกนั้นตลอด 3 เดือน พอออกพรรษาแล้ว ก็เสด็จกลับมายังมนุษยโลก โดยเสด็จลงทางบันไดสวรรค์ที่ประตูเมืองสังกัสสนคร วันเสด็จลงจากเทวโลกนั้นเรียกกันว่า “วันเทโวโรหณะ” ตรงกับวันมหาปวารณา คือเพ็ญกลางเดือน 11 ถือกันว่าเป็นวันบุญวันกุศลที่สำคัญวันหนึ่งของพุทธบริษัท โบราณเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “วันพระเจ้าเปิดโลก” รุ่งขึ้นจากนั้นเป็นวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 จึงมีการทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะเป็นการใหญ่เพื่อเฉลิมฉลองการเสด็จลงจากเทวโลกของพระพุทธองค์ สำหรับวัดไทยแอลเอของเรา จัดบุญพิธีตักบาตรวันเทโวโรหณะนี้ในวันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันทำบุญตักบาตรทุกๆ วันอาทิตย์ต้นเดือนอีกส่วนหนึ่งด้วย จึงขอเชิญญาติโยมทุกท่านร่วมทำบุญตักบาตรนี้โดยพร้อมเพรียงกัน เริ่มพิธีเวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

วัดไทยลอสแองเจลิส โดยหลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ เจ้าอาวาส ขออนุโมทนาบุญ คุณวนิดา ศรีวะรมย์ คุณจิตรา คำสะอาด คุณพูนสุข เพชรมุกข์ คุณวีรพรรณ-สเตฟานี่ เดลี่ และญาติโยมชาวอุบาสกอุบาสิกาวัดไทยฯ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติ เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา เป็นการเทศน์กัณฑ์ที่ 12 คือ กัณฑ์ฉกษัตริย์ ประกอบ ด้วย 36 พระคาถา แสดงโดย ท่านพระมหาดุสิต ญาณภูสิโต รวบรวมปัจจัยกัณฑ์เทศน์ได้เป็นจำนวน 10,101.00 เหรียญสหรัฐ สาธุ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย โปรดดลบันดานให้ทุกท่านและครอบครัวมีแต่ความสุขสมหวัง มีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยทั้งปวง ประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดไป

ส่วนวันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563 นี้ จะเป็นการเทศน์กัณฑ์ที่ 13 คือ นครกัณฑ์ ประกอบด้วย 48 พระคาถา แสดงโดย ท่านพระมหาปภาวิน ปิยสีโล พรรณนาถึงพระเวสสันดรทรงลาผนวชแล้ว ทรงสั่งลาพระอาศรม รับเครื่องทรงกษัตริย์ แล้วเสด็จกลับไปครองเมืองสีพี พระเวสสันดรเสด็จขึ้นครองราชย์ครองแผ่นดิน ทำให้ไพร่ฟ้าเสนาอำมาตย์มีสุขสงบกันทั่วทั้งแคว้น ชาวเมืองต่างก็หมั่นถือศีลบำเพ็ญกุศลตามสัตย์อธิษฐานของพระเวสสันดร กษัตริย์เมืองกลิงคราฐก็นำช้างปัจจัยนาเคนทร์มาถวายคืน เพราะบ้านเมืองมีฝนตกต้องตามฤดูกาลแล้ว พระเวสสันดรก็ทรงอยู่ในทศพิธราชธรรม และยังคงทรงบริจาคทาน จนพระชนมายุได้ ๑๒๐ พรรษาจึงสวรรคตแล้วไปปรากฎอุบัติเป็นท้าวสันดุสิตเทพบุตร บนสวรรค์ชั้นดุสิต รวมระยะเวลาที่พระเวสสันดร มัทรี ชาลี กัณหา ต้องนิราศจากพระนครไปอยู่ป่า เป็นเวลา ๑ ปี ๑๕ วัน

ข้อคิดประจำกัณฑ์นี้ ชาดกเรื่องนี้มีคติธรรมสั่งสอนให้คนเราเพียรประกอบคุณงามความดีโดยมิท้อถอย หากรู้จักสละทรัพย์บริจาคทานเนื่องนิจก็จะเป็นที่สรรเสริญทั่วไป คนโลภคนจิตบาปหยาบร้ายก็ต้องได้ภัยเพราะตัวเอง ดั่งชูชกนั้นเอง

คณะเจ้าภาพประจำกัณฑ์นี้ประกอบด้วย คณะกรรมฐานและนักเรียนบาลีวัดไทยฯ คุณวรินทร์ แจ้งดี คุณพัชรา ธีระกำจร คุณรัชดา คุณาธรรม คุณนิดร ชื่นชม คุณวีณา อภิญญาวาท คุณดวงพร มหาราช และญาติโยมชาวอุบาสกอุบาสิกาวัดไทยฯ ขอเชิญทุกท่านไปร่วมบุญฟังเทศน์มหาชาติโดยพร้อมเพรียงกัน เริ่มเทศน์เวลา 14.00 น. หรือบ่าย 2 โมง

เหลือเวลาอีกสัปดาห์เดียวเท่านั้น ก็จะถึงกำหนดการงานทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดไทยลอสแองเจลิส ปีนี้ท่ามกลางสถานการณ์โควิดระบาด คณะกรรมการจึงจัดงานอย่างเรียบง่ายเพียงวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563 วันเดียว โดยช่วงเช้าเริ่มเวลา 09.30 น. เป็นพิธีทำบุญตักบาตร และเปิดโอกาสให้ญาติโยมร่วมบุญเป็นเจ้าภาพบูชาผ้าไตรจีวรตามกำลังศรัทธา และร่วมบุญถวายภัตตาหารเพลแบบบุฟเฟ่ต์ ส่วนภาคบ่ายเริ่มเวลา 12.30 น. เป็นพิธีอัญเชิญผ้าไตรจีวรเวียนรอบอุโบสถศาลา ส่วนพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานเริ่มเวลา 13.00 น. โดย คุณสมภพ คุณพรรณี แม้นนิล เป็นผู้อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานถวายแด่พระสงฆ์วัดไทยฯ จำนวน 17 รูป

รายการสุดท้ายเป็นพิธีทอดผ้าป่าบริวารผ้าพระกฐินพระราชทาน โดยสามพี่น้องตระกูล “ธรรมปัญญา” คือ คุณกุสุมา คุณคำนำ และ ครูเปิ้ล วาสินี ธรรมปัญญา โดยได้รับแรงศรัทธาจากท่านที่เคารพนับถือและเพื่อนๆ อย่างอบอุ่น ร่วมกันบริจาคตามกำลังศรัทธา ซึ่งรายนามผู้ร่วมศรัทธาคณะกรรมการได้ประกาศอนุโมทนาบุญทางไลน์ “ศิษย์วัดไทยแอลเอ” ไลน์ “โรงเรียนวัดไทย” ไลน์ “กิจกรรมชุมชน” เป็นต้น โปรดร่วมอนุโมทนาบุญโดยทั่วกัน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญ ด้วยจตุรพิธพรชัยชั่วกาลนาน เทอญฯ