ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 25 สิงหาคม 2555

ขอเชิญร่วมบำเพ็ญบุญกุศลงานบุญสลากภัต-สารทไทย-บุญข้าวสาก-ตานก๋วยสลาก-บุญชิงเปรต ฟังเทศน์มหาชาติชาดก ณ วัดพุทธิชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา วันอาทิตย์ที่ 16 เดือนกันยายน พ.ศ. 2555 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติชาดก 13 กัณฑ์ ติดต่อสอบถามได้ที่ 909-606-9502 หรือ watchino@sbcglobal.net, www.watchinohills.org


วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2555 ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมฟังธรรมพระเจ้าสิบชาติกัณฑ์ “พระเนมิราช” ณ ศาลาบุญ วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ เวลา 12.30 ขออนุโมทนาขอบคุณวิภา Woodward เจ้าภาพ วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2555 ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ตักบาตรพระประจำวันเกิด ทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างรัตนอุโบสถศาลา เนื่องในงานบำเพ็ญบุญ “วันสารทไทย” ขออนุโมทนาขอบคุณชาญณรงค์-พรรณี ไล้บางยาง ประธานทอดผ้าป่าป่าสมทบทุนสร้างรัตนอุโบสถศาลา ณ วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์


เปิดเรียนภาคการศึกษา 2555-56 ไปเรียบร้อยแล้ว เมื่อบ่ายวันเสาร์ที่ผ่านมา สำหรับโรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยฯ ภาค ปกติวันเสาร์-อาทิตย์ โดยที่ปีนี้เปิดเรียนเร็วกว่าทุกปีที่ผ่านมา เนื่องเพราะโรงเรียนอเมริกันเปิดภาคเรียนเร็วขึ้น คือเปิด เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม โรงเรียนวัดไทยฯ จึงเปิดเรียนเร็วตามไปด้วย ผู้ปกครองบางส่วนก็ยังไม่ได้รับทราบ แต่ผู้ปกครอง มากรายก็ "อุ้มลูกจูงหลาน" ไปสมัครเรียนกันอย่างอบอุ่น คณะครูอาสาทั้งท้องถิ่นและครูประจำการคอยต้อนรับอย่างยิ้ม แย้มแจ่มใส เด็กๆ เข้าแถวร้องเพลงชาติอเมริกันและไทย พร้อมทั้งกล่าวคำปฏิญาณตนอย่างพร้อมเพรียง เดินเรียงแถว ขึ้นอุโบสถศาลา ไหว้พระสวดมนต์ สมาทานศีล และรับฟังโอวาทจากพระคุณเจ้า แล้วจึงพากันไปปฐมนิเทศพร้อมด้วยผู้ปกครอง

ปฐมนิเทศพบปะพูดคุยกันระหว่างคุณครูและผู้ปกครอง หลังจากแนะนำตัวกันเรียบร้อยแล้ว คณะครูได้นำเสนอแนวการ เรียนการสอนสำหรับปีการศึกษานี้ (2555-56) โดยยึดหลักสูตรของสภาการศึกษาและความต่อเนื่องระหว่างภาคฤดูร้อน กับภาคปกติ ซึ่งใช้ได้ผลเมื่อปีที่ผ่านมา จะสอดแทรกสิ่งละอันพันละน้อยเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อม ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน คือ สภาพของเด็กเชื้อสายไทยที่เกิดและเติบโตในต่างแดน การเรียนการสอนจะต้องให้สอดคล้องต้อง กัน จึงจะทำให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในที่สุด ตั้งแต่สัปดาห์นี้ (25-26 สิงหาคม) เป็นต้นไป การเรียนการสอนก็จะเป็นไปอย่างเต็มรูปแบบ หลังจากที่คณะครูได้ทำการ ทดสอบนักเรียนในแต่ละระดับชั้นแล้ว แต่ก็ยังเปิดรับสมัครนักเรียนอยู่ ขอเชิญท่านผู้ปกครองนำนักเรียนไปสมัครเรียน กันได้ คณะครูอาสาฯ ยินดีต้อนรับตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ส่วนคณะครูภาคฤดูร้อนทั้ง 12 ท่าน นำโดย ผศ.วัลภาภรณ์ วศินสมบัติ จากโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ขณะนี้ กำลังพาเพื่อนพ้องน้องพี่ "เดินทางท่องเที่ยว" เสาะหาประสบการณ์หลากหลายตามสถานที่สำคัญต่างๆ หลากหลาย พร้อมทั้งจับจ่ายของที่ระลึกสำหรับฝากญาติพี่น้องในเมืองไทย โดยคณะครูจะเดินทางกลับเมืองไทยในวันที่ 31 สิงหาคม นี้ ทางชมรมผู้ปกครองนักเรียนจึงกำหนดจัดงานเลี้ยงส่งและขอบคุณคณะครูอาสาฯ ในวันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม ศกนี้ โดยเริ่มเวลา 18.00 น. หรือ 6 โมงเย็นเป็นต้นไป ขอเชิญท่านผู้ปกครองกรุณาไปร่วมงานพร้อมทั้งนำอาหาร (Pot Luck) ไปรับประทานร่วมกันด้วย

งานบำเพ็ญกุศลครบรอบ 10 ปี วันมรณภาพของ "หลวงเตี่ย" พระธรรมราชานุวัตร อดีตหัวหน้าสงฆ์และประธานอำนวย การวัดไทยฯ ซึ่งกำหนดงานวันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2555 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ขอเชิญศิษยานุศิษย์และท่านที่ เคารพนับถือไปร่วมงานพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน และขออนุโมทนาขอบคุณบรรดาศิษย์น้องใหญ่ทั้งหลายที่กรุณาแจ้งความ จำนงขอเป็นเจ้าภาพโรงทานตามลำดับ คือ คุณปุ๋ย กฤษณยุทธ (หลวงเตี่ยอย่างเดียว) คณะอุบลววรณา คุณวรรณี ภิรมย์ สุข และเพื่อนๆ ศูนย์พัฒนาสุขภาพชุมชน คณะอัปสรศรี คุณมารศรี ติลกมนกุล แห่งบางกอกมาร์เก็ต และคณะศิษย์ หลวงเตี่ย ขออนุโมทนาในบุญมา ณ โอกาสนี้

ส่วนผ้าป่า "10 ปี คิดถึงหลวงเตี่ย" รวบรวมเงินรายได้ทั้งหมดสมทบซื้อที่ดิน (ปั๊มน้ำมัน) ถวายวัดไทยฯ ในนามหลวงเตี่ย ซึ่ง โอฬาร บุญรักษ์ และบรรดาศิษย์ทั้งหลายดำริกันขึ้นมานั้น ได้รับการตอบรับอย่าง อบอุ่นยิ่ง ณ วันนี้มีผู้แจ้งความจำนงขอเป็นเจ้าภาพเป็นจำนวน 149 รายแล้ว และหลายรายก็ทยอยนำเงินไปมอบผ่าน ท่านพระครูสิริกิตติญาณวิเทศ ตามลำดับ ซึ่งท่านพระครูได้รวบรวมนำส่งไปที่แผนกบัญชีของวัด เป็นจำนวนเงิน 10,220เหรียญ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขออนุโมทนาบุญขอบคุณทุกท่าน สำหรับท่านที่ศรัทธาจะร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่า กรุณาแจ้งความจำนงได้ที่พระครูสิริกิตติ ญาณวิเทศ (ท่านเริ่ม) โทร. 818-445-6366