ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 22 สิงหาคม 2558

ผ่านไปด้วยความเรียบร้อยโรงเรียนวัดไทยแล้ว สำหรับการเรียนการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยภาคฤดูร้อน ปีการ ศึกษา 2558 คณะครูอาสาสมัครจากโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ จำนวน 12 ท่าน ว่าที่ร้อยตรี อลัมพล สังฆเศรษฐี จากโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม เป็นหัวหน้า หรือครูใหญ่ เดินทางมาให้การศึกษาอบรมลูกหลานไทยที่เกิดและเติบโตในอเมริกา ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายนเป็นต้นมา เป็นเวลา 9 สัปดาห์ ได้สิ้นสุดไปแล้วเมื่อวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม โดยได้จัดงานพิธีมอบเกียรติบัตรและสัมฤทธิบัตรแก่นักเรียนดีเด่นและผ่าน เกณฑ์ทั้งหมดจำนวน 142 คน ท่านคณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ รศ.ดร.บัญชา ชลาภิรมย์ เจ้าของโครงการฝ่ายประเทศ ไทยให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานมอบด้วยตัวเอง ทั้งผู้ปกครองและนักเรียนต่างเป็นปลื้มไปตามๆ กัน

ในส่วนของคณะครูอาสาสมัครทั้ง 12 ท่าน โดยว่าที่ร้อยตรี อลัมพล สังฆเศรษฐี และเพื่อนๆ ครูอาสา ซึ่งเสียสละทุ่มเท จิตวิญญาณให้ลูกหลานไทยในอเมริกาอย่างไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากตลอด 9 สัปดาห์นั้น ทางซิตี้นครลอสแองเจลิส มีความประทับใจในน้ำใจของครูอาสา จึงมอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณโดยท่านรองกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส คุณสรศักดิ์ สมรไกรสรกิจ ผู้แทนท่านกงสุลใหญ่ ให้เกียรติเป็นประธานมอบ และหลังจากพิธีมอบสัมฤทธิบัตรเสร็จสิ้นแล้ว คณะผู้ปกครองได้จัดงานเลี้ยงขอบคุณและอำลาอาลัยแก่คุณครู ด้วยความประทับใจในความเสียสละอย่างทุ่มเทของคณะ ครูที่มอบให้กับลูกหลานอย่างไม่เสื่อมคลาย ขณะนี้คณะครูอาสาทั้งหมดกำลังเดินทาง “ท่องเมกา” เก็บเกี่ยวประสบการณ์ ในประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็นมหาอำนาจอันดับหนึ่งของโลก ตามโปรแกรมที่ทางโรงเรียนวางไว้

โดยก่อนการเดินทางหนึ่งวัน คือวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคมที่ผ่านมา คณะครูอาสาของเราได้พร้อมใจกันเป็นเจ้าภาพกัณฑ์ เทศน์มหาชาติ พรรณนาพระประวัติพระชาติสุดท้ายของพุทธองค์ ก่อนประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ แห่งนครกบิลพัสดุ์ แล้วเสด็จออกผนวชบำเพ็ญเพียรจนได้ตรัสรู้เป็นศาสดาเอกในโลก การพรรณนาแบ่งออกเป็นตอนๆ เรียกว่า กัณฑ์ รวมทั้ง สิ้น 13 กัณฑ์ คณะครูอาสาเป็นเจ้าภาพกัณฑ์ที่ 3 คือ ทานกัณฑ์ โดยได้จัดให้มีการแสดงรีวิวประกอบการเทศน์เรียกว่า “มหาชาติทรงเครื่อง” สมมติเป็นตัวละครตามความพรรณนาในแต่ละกัณฑ์ เป็นมิติแห่งอรรถรสในการฟังอีกรูปแบบหนึ่ง ทั้งผู้ปกครองและญาติโยมผู้ศรัทธาเข้าร่วมกันฟังเทศน์และชมการแสดงแน่นอุโบสถศาลา ท่านพระครูใบฎีกาสันติภาพ สันติกโร เป็นองค์แสดง คณะครูอาสาได้รวบรวมปัจจัยจากการจัดงานกิจกรรมต่างๆ ตลอดช่วงการเรียนการสอน และได้ รับศรัทธาร่วมบริจาคจากพี่น้องไทยอีกส่วนหนึ่งด้วย รวมเป็นเงินกัณฑ์เทศน์ทั้งหมด 7,350.28 เหรียญ ขออนุโมทนาสาธุ ขอให้เจริญในหน้าที่การงานและเจริญในธรรมตลอดไป

พลันที่เสร็จสิ้นการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยฯ ก็ต่อยอดด้วยการเปิดเรียนภาคปกติวันเสาร์- อาทิตย์ต่อเนื่องเลย โดยวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 22-23 สิงหาคมนี้ จะเป็นวันเปิดเรียนภาคการศึกษาแรกของปีการศึกษา 2558 โดยจะเริ่มเปิดรับสมัครนักเรียนตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณเต้นท์ใต้ต้นไม้หน้าอาคารเรียน และจะจัดให้ นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติในเวลา 12.00 น. และขึ้นสู่อุโบถศาลาสวดมนต์ไหว้พระ สวดสรภัญญะ สมาทานศีลและนั่ง สมาธิ ฟังพระอาจารย์ให้โอวาทจนถึงเวลา 13.00 น. หรือบ่ายโมง จึงพากันขึ้นไปที่อาคารเรียนเพื่อร่วมรายการปฐมนิเทศ พบปะพูดคุยระหว่างครูอาสาและผู้ปกครองตามลำดับ ขอเชิญท่านผู้ปกครองพาบุตรหลานไปสมัครกันได้ โดยจ่ายค่าธรรม เนียมเป็นค่าใช้จ่ายอุปกรณ์การเรียนการสอนเป็นจำนวนเงิน 150 เหรียญตลอดปี

สำหรับคณะครูที่ทำหน้าที่ให้ความรู้ทั้งด้านภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย นอกเหนือจากครูอาสาท้องถิ่นแล้ว ทางโรงเรียน ได้ขอความร่วมมือจากโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมในต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ จักส่งครูอาสาที่เพิ่งจบ ใหม่ๆ ไฟแรง จำนวน 9 คน มาทำหน้าที่ให้ความรู้และความรักลูกหลานไทยในแอล.เอ.เฉกเช่นทุกปี โดยมีรายชื่อดังนี้ ครูวรรณวิภา เที่ยงธรรม หรือครูเตย สอนชั้นอนุบาล ครูสันติ อุตรธิยางค์ หรือครูอาร์ตี้ สอนชั้น ป. 1 ครูจิราวรรณ ตุ้มสุด หรือครูเมย์ สอนชั้น ป. 2 ครูธนวรรณ สแงวิสุทธิ์ หรือครูเจ สอนชั้น ป. 3 ครูนพรัตน์ จรัสแสงสกุล หรือครูฝน สอนชั้น ป. 4 โดยครูทั้ง 2 คนนี้จะสอนศิลปะให้ลูกหลานเราด้วย ครูชนะพล สมบูรณ์ หรือครูเอ็ม สอนชั้น ป. 5-6 ครูอรพิชญา พงศ์อัมพรพิชญ์ หรือครูแพร สอนนาฏศิลป์ ครูกนกลักษณ์ ทะปัญญา หรือครูเตย และ ครูณยศ สาตจีนพงษ์ หรือครูเอฟ สอนดนตรีไทยเครื่องสายและปีพาทย์ตามลำดับ ก็ขอเชิญผู้ปกครองไปทำความรู้จักกันได้ในวันเสาร์-อาทิตย์นี้


วันอาทิตย์ ที่ 13 กันยายน 2558 กิจจา-รัชดา คุณาธรรม ขอเรียนเชิญสาธุชนร่วมบุญวันสารทไทย ทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างพื้นชั้นบน-ชั้นล่าง รัตนอุโบสถศาลา วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ สนใจร่วมบุญติดต่อสอบถามได้ที่ โทร: (951) 360-3795, (951) 360-3495


วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA เมืองชิโนฮิลส์ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญอายุวัฒนมงคล พระธรรมเสนาบดี (ธงชัย สุวณฺณสิริ ปธ.7) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร รองเจ้าคณะภาค 7 ประธานอำนวยการวัดพระธาตุดอยสุเทพ USA วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล ถวายมหาสังฆทาน ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 www.watdoisuthepusa.org E-mail: watchino18@gmail.com

และขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบำเพ็ญบุญงานสลากภัต-สารทไทย-ตานก๋วยสลาก-บุญข้าวสาก-ชิงเปรต ในวันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล ถวายมหาสังฆทาน ถวายสลากภัต ติดต่อสอบถามได้ตามที่อยู่ด้านบน