ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 31 ตุลาคม 2558

วันที่ 27 ตุลาคม 2558 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 เป็นสำคัญวันหนึ่งของพระสงฆ์ทั้งในและนอกประเทศ คือ เป็นวันสิ้นสุดการ จำพรรษา หรือวันออกพรรษา หลังที่ได้อธิษฐานเข้าจำพรรษาเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคมเป็นต้นมา ตลอดระยะเวลา 3 เดือน สามารถ ไปค้างแรมที่อื่นได้ และวันดังกล่าวพระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้พระภิกษุที่อยู่จำพรรษาตามอารามหรือสถานที่นั้นๆ ทำ “ปวารณา กรรม” แทนการฟังพระปาฏิโมกข์ ได้ ปวารณากรรม คือ เปิดโอกาสให้เพื่อนพระภิกษุที่อยู่จำพรรษาร่วมกัน 3 เดือนนั้น ว่ากล่าว ตักเตือนกันด้วยเมตตาจิตได้ เมื่อได้เห็นได้ทั้งหรือสงสัยในพฤติกรรมของกันและกัน หรือมีการล่วงเกินด้วยกาย วาจา ใจ โดยรู้เท่าไม่ ถึงการณ์ก็ให้อโหสิกรรมซึ่งกันและกัน

สำหรับวัดไทยฯ และวัดต่างๆ ในเขตแอล.เอ.และใกล้เคียง หลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ นำพระสงฆ์ธรรมทูต จำนวน 56 รูป ประชุมทำปวารณากรรมตามพุทธานุญาต ณ อุโบสถศาลาวัดไทย เมื่อบ่ายวันที่ 27 ตุลาคม ที่ผ่านมา กล่าวคำปวารณาเป็น ภาษาบาลี มีความหมายให้ว่ากล่าวตักเตือนกันได้ด้วยจิตเมตตา ทั้งนี้เพื่อความผาสุกในการอยู่ร่วมกันเป็นหนึ่ง เดียวของคณะสงฆ์ทุก วัดนั่นเอง

วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ขอเชิญพี่น้องไทยร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาล “วันออกพรรษา” หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่ง “วันพระเจ้าเปิดโลก” มีความหมายถึงพระพุทธองค์เสด็จลงจากดาวดึงส์เทวโลก หลังจาก เสด็จขึ้นไปจำ พรรษาโปรดพุทธมารดาเป็นเวลา 3 เดือน โดยวันนั้นทั้งเทวดา มนุษย์ และอบายภูมิ ต่างก็มองเห็นซึ่งกันและกันได้ จึงขอเชิญพี่น้อง ไทยทุกท่านไปร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันออกพรรษาโดยพร้อมเพรียงกัน

กิจกรรมที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งซึ่งสอดคล้องกับงานลอยกระทง คือการประกวดกระทง โดยปีนี้คณะกรรมการจัดหารางวัลรองรับไว้มากมาย และการประกวดครั้งนี้ก็ไม่เลือกวัสดุที่ใช้ จะเป็นวัสดุสดหรือแห้ง หรือใช้กระดาษสีประดับตกแต่งให้สวยงามก็สามารถส่งเข้า ประกวดได้ พร้อมทั้งสนับสนุนให้เด็กๆ ลูกหลานไทยทำกระทงเข้าประกวดด้วย โดยคณะกรรมการมีวัสดุ สำหรับทำกระทงไว้พร้อม แล้ว เพียงคุณพ่อคุณแม่นำลูกหลานไปสมัครเข้าแข่งขันทำกระทงกันในวันนั้นเลย โดยจะสมัครเป็นกรุ๊ปหรือทำคนเดียวก็ย่อมได้ คณะกรรมการยินดีสนับสนุนและมีรางวัลให้อย่างจุใจ ทั้งนี้ก็เพื่อให้ลูกหลานของเรามีส่วนร่วมกับกิจกรรมของวัดเป็นสำคัญ ขอเชิญสนุกสนานเพลิดเพลินโดยทั่วหน้ากัน

สำนักเรียนคณะสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ในความดูแลของสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา โดยท่านเจ้าคุณ พระวิเทศธรรมคุณ รอง ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยฯ รูปที่ 3 วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซต์ รับผิดชอบและดำเนินงาน ได้จัดโครงการ “บาลีสัญจร” ประจำ 2 เดือน ครั้งที่ 1 ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม ถึง 3 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งได้ทำพิธีเปิดโครง การไปแล้วเมื่อเช้าวันพุธที่ 28 ตุลาคม ที่ผ่านมา หลวงพ่อประชัน ท่านเจ้าคุณพระราชพุทธิวิเทศ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยฯ วัดพุทธาวาส เมืองฮิวจ์ตัน มลรัฐเท็กซัส เมตตาเดินทางมาเป็นประธานในพิธี ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพยูเอสเอ โครงการบาลีสัญจร คือ การจัดอบรมบาลีประโยค 1-2 ถึง ป.ธ.5 (สูงสุดถึง ป.ธ.9) ตามวัดต่างๆ ที่อยู่ในความดูแลของสมัชชาสงฆ์ไทยฯ เพื่อส่งเข้าสอบ “บาลี สนามหลวง” ของคณะสงฆ์ไทย ซึ่งสำหรับในสหรัฐอเมริกากำหนดสอบช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปี โดยได้ดำเนินการจัดสอบเป็นครั้ง แรกมาแล้ว เมื่อวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2558


นฤมล หงษ์ทอง พร้อมคณะเจ้าภาพทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน ขอเรียนเชิญสาธุชนร่วมบุญทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน โดยเสด็จพระราชกุศล และร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างลิฟต์ขึ้น-ลง รัตนอุโบสถศาลา ในวันอาทิตย์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2558 ณ วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ สนใจร่วมบุญติดต่อสอบถามได้ที่ โทร: (951) 360-3795, (951) 360-3495


วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน-งานประเพณียี่เป็ง ในวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล ถวายมหาสังฆทาน ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน จึงขอเรียนเชิญร่วมพิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทาน และร่วมบริจาคถวายเป็นพระราชกุศลในครั้งนี้ด้วย ติดต่อประกวดเทพียี่เป็ง คุณใหญ่ (ร้านภูเขา) 323-599-8609 สุรภี พุกดำ 626-384-4929 ตุ๊กตา มาร์ 310-430-2040 ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 www.watdoisuthepusa.org E-mail: watchino18@gmail.com