ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 2 สิงหาคม 2557

รับเข็มและโล่เกียรติคุณเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ในฐานะที่วัดไทยแอล.เอ. ได้รับการคัดเลือกเป็นองค์กรผู้มีคุณูปการต่อ การใช้ภาษาไทยในต่างประเทศ เมื่อเช้าวันอังคารที่ 29 กรกฎาคม เนื่องในงานวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยกระทรวงวัฒนธรรม จัดขึ้น ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย หลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระราชธรรมวิเทศ ได้รับการแสดงความยินดีจากคณะ อาจารย์ในโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ อย่างอบอุ่น โดย อ.พงษ์ลดา ผอ. คนปัจจุบัน พร้อมทั้งอดีต ผอ. และครูอาสาฯ ร่นต่างๆ ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีพร้อมหน้า ในฐานะที่ทั้งสองสถาบันได้ร่วม แรงร่วมใจกันหล่อหล่อมความเป็นไทยให้ลูกหลานไทยในต่างแดนมานานนับสิบๆ ปี

ในส่วนของแอล.เอ. งาน “วันภาษาไทยแห่งชาติ” ครั้งที่ 14 ซึ่งคณะครูอาสาสมัครภาคฤดูร้อนโรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยฯโดย อ.ภัทรพร สิงห์ชัย และเพื่อนๆ ครูอาสาร่วมใจกันจัดขึ้นเมื่อบ่ายวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ณ บริเวณลานวัดหน้ากุฏิ 1 วัดไทยฯ ก็ได้ความสนใจจากผู้ปกครองอย่างอบอุ่นเช่นกัน โดยกิจกรรมต่างๆ ที่คณะครูอาสานำเสนอ เช่น การแสดง “พยัญชนะไทย” ของชั้นอนุบาล อ่านร้อยกรอง “ปากเป็นเอกเลขเป็นโท” ของชั้น ป.4 หรือ “ความสำคัญของภาษาไทย” ระดับชั้น ป.5-6 เป็นต้น ต่างก็ได้รับเสียงชื่นชมจากผู้ปกครองที่เห็นลูกหลานของตนมีพัฒนาการด้านภาษาไทยอย่างต่อเนื่อง ส่งผลถึงความมั่นใจว่า มรดกล้ำค่าที่บรรพบุรุษของเรามอบไว้นั้นจะไม่เสื่อมสลายในต่างแดนแน่นอน

แม้จะเหลือเวลาอีกเพียง 2 สัปดาห์เท่านั้น แต่กิจกรรมต่างๆ ที่คณะครูอาสานำเสนอให้ลูกหลานของเราได้มีส่วนร่วมก็ยังเป็น ไปอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะวันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม ที่จะถึงนี้จะเป็นการแข่งขัน “กีฬาสัมพันธ์วันครอบครัว” ครั้งที่ 25 เป็น การแข่งขันกีฬาในร่ม เหมือนเป็นการพบปะสังสรรค์เล่นกีฬาเพื่อความสนุกสนาน เชื่อมความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างครูกับ ผู้ปกครอง และระหว่างนักเรียนด้วยกันเอง โดยกิจกรรมดังกล่าวจะเริ่มตั้งแต่เวลาประมาณ 10.00 น. หลังจากพิธีทำบุญตัก บาตรต้นเดือนเรียบร้อยแล้ว คุณสมนึก ธาระ กรรมการวัดไทยฯ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขัน ขอเชิญผู้ปกครองนำ ลูกหลานไปร่วมกิจกรรมการแข่งขัน พร้อมทั้งนำอาหาร (Pot Luck) ไปรับประทานร่วมกันด้วย

วันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม 2557 วัดไทยฯ ร่วมกับโรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยฯ ภาคฤดูร้อน ชมรมผู้ปกครองนักเรียน และ สมาคมพยาบาลไทยฯ พร้อมใจกันจัดงานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในมหามงคล สมัยเฉลิมพระชนมพรรษา และงานวันแม่แห่งชาติ โดยพิธีการต่างๆ จะเริ่มตั้งแต่เวลา 13.00 น. หรือบ่ายโมงเป็นต้นไปขอเชิญผู้แทนหน่วยราชการ ผู้แทนสมาคม ชมรม องค์กร และหน่วยงานเอกชน เข้าร่วมวางพานดอกไม้ถวายพระพร และ ร้องเพลงสดุดีมหาราชาแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน ทางวัดมีโรงทานบริการอาหารฟรีตั้งแต่เวลา 11.00 น. หรือ 11 โมงเช้าเป็นต้นไป


วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA ขอเชิญร่วมงาน “คาลิปโซ่ ไนท์” ในวันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ที่ Arcadia Community Center 365 Campus Dr, Arcadia, CA 91007 ตั้งแต่เวลา 6.30 PM เป็นต้นไป ชิงรางวัลจากการประกวดแต่งกายสไตล์คาลิปโซ่ และมีรางวัลสมนาคุณอีกมากมาย รายได้สมทบทุนงานทอดผ้ากฐินสามัคคี ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA ติดต่อสอบถามได้ที่ 909-606-9502

และขอเชิญพุทธศาสนิกเมธีชนร่วมงานบำเพ็ญบุญ “วันแม่แห่งชาติ" วันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล ฟังเทศมหาชาติชาดก กัณฑ์ชูชก ฟัง-ชม ดนตรีไทย ถวายผ้าป่าสามัคคี

ในวันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA ขอเชิญพุทธศาสนิกเมธีชนร่วมงานบำเพ็ญบุญสลากภัต-ตานก๋วยสลาก-บุญข้าวสาก-ชิงเปรต ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล ถวายสลากภัต ฟังเทศมหาชาติชาดก ฟัง-ชม ดนตรีไทย พร้อมถวายผ้าป่าสามัคคี


3 สิงหาคม 2557 วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ ขอเรียนเชิญร่วมงานบุญวันแม่ (วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ) และร่วมพิธีวางรัตนมงคลศิลาฤกษ์สร้าง “ศาลาโรงทาน” เพื่อให้แล้วเสร็จพร้อม “รัตนอุโบสถศาลา” ตามกำหนดเปิดในปี 2016 สนใจร่วมบุญติดต่อสอบถามโทร: (951) 360-3795, 360-3495