ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 10 สิงหาคม 2556

เป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วสำหรับการเรียนการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยภาคฤดูร้อนโดยโรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยฯร่วมกับโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเป็นปีที่ 30 แล้ว คณะครูอาสา 12 ท่าน มี อ.อรชา พันธุบรรยงก์ จากโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม เป็นหัวหน้าคณะ มาดำเนินการจัดการเรียนการตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2556 เป็นต้นมา โดยช่วงนี้คณะครูได้ร่วมกันจัดงาน "งานวิชาการลูกหลานไทย" ณ บริเวณเต๊นท์กลางลานวัดไทยฯ นำเสนอผลงานของเด็กๆ ลูกหลานไทยในช่วงเวลา 9 สัปดาห์เพื่อ พ่อแม่ผู้ปกครองได้ชื่นชมลูกหลานตัวเอง ที่ซึมซับรับความเป็นไทยจากคุณครูได้อย่างน่าชื่นใจ

วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม เป็นวันสุดท้ายของการเรียนการสอนแล้วปิด 1 วัน เพื่อให้คณะครูอาสามีเวลาเตรียมความพร้อม ในการจัดงานพิธีมอบสัมฤทธิบัตรแก่นักเรียนจำนวน 135 คนในวันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2556 เริ่มเวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ท่านกงสุลสัณห์ อรุณรักษ์ติชัย เป็นผู้แทนท่านกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เป็นประธานมอบสัมฤทธิบัตร เกียรติ บัตร และวุฒิบัตรแก่นักเรียนดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือกจากคุณครูทุกระดับชั้น แล้วรับประทานอาหารร่วมกัน ก็ขอเชิญ ท่านผู้ปกครองนำบุตรหลานไปร่วมพิธีรับสัมฤทธิบัตรโดยพร้อมเพรียงกัน พร้อมทั้งนำอาหาร (Pot Luck) ไปรับประทาน ร่วมกันด้วย

ส่วนวันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2556 วัดไทยฯโดยโรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยฯร่วมกับสภาสตรีไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้จัดพิธีเทิดพระเกียรติน้อมเกล้าฯถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถเนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา "81 พรรษามหาราชินี" และงานวันแม่แห่งชาติ โดยเริ่มเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ท่านรองกงสุล ใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส คุณมังกร ประทุมแก้ว เป็นประธานในพิธีถวายพระพร ขอเชิญผู้แทนหน่วยราชการ สมาคม ชมรมต่างๆ และหน่วยงานเอกชน ร่วมพิธีถวายพระพรโดยพร้อมเพรียงกัน ทางโรงเรียนได้จัดเตรียมพานพุ่มและเทียนชัย ถวายพระพรไว้พร้อมแล้ว และในงานนี้ได้มีการจัดตั้งโรงทานบริการอาหารฟรีถวายเป็นพระราชกุศลด้วย ขอเชิญไปชิม รสอาหารหลากหลายโดยทั่วกัน

ในส่วนของงานวันแม่แห่งชาตินั้น ทางโรงเรียนร่วมกับสภาสตรีไทยฯ ได้ดำเนินการคัดเลือก "คุณแม่ดีเด่นชุมชน" และ "คุณแม่ดีเด่นโรงเรียน" ประจำปี 2556 เข้ารับเข็มกลัด ดอกมะลิ และเกียรติบัตร จากท่านประธานในพิธีด้วย โดยคุณแม่ ดีเด่นชุมชนนั้น ประกอบด้วย คุณแม่ยุพิน รุ่งเรือง คุณแม่สุมณฑา พุทธสมบัติ คุณคำวัง วันดี คุณพูนศุข เพชรมุกด์ คุณศิรินทิพย์ สิงห์สนอง และ คุณอาภา วังส์ไพจิตร ส่วนคุณแม่ดีเด่นของโรงเรียนก็ประกอบด้วย คุณเจมมี่ โภควัฒน์ ชั้นอนุบาลคุณนงลักษณ์ โรจนกุลเรืองชัย ชั้นเตรียมประถมศึกษาปีที่ 1 คุณภัทรจิตร นิลรังสี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 คุณคริษต้า สัณหภักดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 คุณวรรณวิษา ดำรงวัฒนะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 คุณอภิษฎา กลกาญจ์กิจ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 คุณศศิธร ปฏิคมานันท์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4คุณสุพร วัดละเอียด ไซโกโลสกิ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 และ คุณวรินทร์ทิพย์ โดดดี ชั้นมัธยมศึกษา ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้


วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA ขอเชิญร่วมบำเพ็ญบุญกุศลวันแม่แห่งชาติ ในวันอาทิตย์ที่ 11 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป และขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานบำเพ็ญบุญกุศล “งานบุญสลากภัต-บุญข้าวสาก-ตานก๋วยสลาก-ชิงเปรต” ในวันอาทิตย์ที่ 15 เดือนกันยายน พ.ศ. 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป หมายเหตุ ทางวัดเตรียมสลากภัตไว้ให้บูชาสำหรับท่านสาธุชนผู้ไม่ได้นำมา กรุณาติดต่อได้ที่ ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 www.watchinohills.org E-mail: watchino18@gmail.com


วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2556 ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมบำเพ็ญมหากุศล ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บูชาพระคุณแม่ และสร้างระบบไฟฟ้าภายในรัตนอุโบสถศาลา วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ และขออนุโมทนาขอบคุณสุรพงษ์ - วิริยา ชิโนทัยกุล ประธานงานวันแม่และสร้างระบบไฟฟ้า อรสา ตันติเจริญเกียรติ ประธานจัดงาน เจ้าภาพผ้าป่าสมทบทุนระบบไฟฟ้า เจ้าภาพอาหารโรงทาน เจ้าภาพดอกไม้ และสาธุชนทุกท่านผู้มีส่วนในงานนี้