ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 24 พฤศจิกายน 2555

วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2555 ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในงานบำเพ็ญบุญงานวันพ่อ และทอดผ้าป่าสบทบทุนสร้างรัตนอุโบสถศาลา ณ วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ ขออนุโมทนาขอบคุณ อำนวย-ศิริวรรณ ลายทิพย์ เจ้าของร้านอาหารมงกุฏไทย เป็นประธานจัดงานและทอดผ้าป่า ตลอดสาธุชนทุกท่าน เจ้าภาพอาหารโรงทาน เจ้าภาพดอกไม้